Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak napisać wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-07-04

Jak napisać wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Wiem, że od czasu rozwiązania stosunku pracy mam 3 lata, aby ubiegać sie o wypłatę, ale nie wiem, jak napisać taki wniosek.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak napisać wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Pracodawca – zgodnie z art. 171 § 1 K.p. – ma obowiązek wypłacić pracownikowi w ostatnim dniu zatrudnienia ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Obowiązek ten powinien być zrealizowany bez wniosku czy wezwania ze strony pracownika w tej sprawie. Jeśli pracodawca sam tego nie uczyni, pracownik ma prawo dochodzić wypłaty należnego mu świadczenia wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w realizacji należności (art. 481 K.c. w zw. z art. 300 K.p.). Roszczenie z tego tytułu ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (at. 291 § 1 K.p.). Oznacza to, że pracownik ma trzy lata od dnia rozwiązania umowy o pracę na wezwanie byłego pracodawcy do zapłaty ekwiwalentu pieniężnego i odsetek za zwłokę.

Wezwanie do zapłaty ekwiwalentu

W treści wezwania do zapłaty ekwiwalentu zasadne jest wskazanie wyżej podanej podstawy prawnej, np.:

„Na podstawie art. 171 § 1 k.p. wzywam [nazwa pracodawcy] do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w realizacji należności (art. 481 K.c. w zw. z art. 300 K.p.). Przypominam, iż [nazwa pracodawcy] był zobowiązany wypłacić świadczenie w dniu [data ustania stosunku pracy]”.

Na wniosku dodatkowo należy wskazać sposób i nieprzekraczalny termin zapłaty świadczenia, a także informację, iż w razie braku wpłaty we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana do sądu pracy.

Pismo powinno być opatrzone danymi pracownika, danymi pracodawcy, datą sporządzenia, podpisem pracownika i przesłane do pracodawcy pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru lub dostarczone osobiście (dla celów dowodowych na drugim egzemplarzu pisma należy uzyskać potwierdzenie, kiedy pismo zostało dostarczone).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki