Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Urlop macierzyński a koniec umowy o pracę

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-02-12

Jestem na urlopie macierzyńskim od 18 października 2008. Umowa o pracę kończy mi się 1 lutego, czyli prawie z końcem urlopu macierzyńskiego. 1) Jak skorzystać z dłuższego wymiaru urlopu macierzyńskiego: z 18–20 tygodni? 2) Czy jeżeli przysługuje mi dłuższy urlop macierzyński, to pracodawca może nie przedłużyć ze mną umowy? 3) Czy jeśli zakład pracy nie przedłuży ze mną umowy, to wypłaci mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
Dorota Kriger

Ad 1

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy dotyczącymi urlopów macierzyńskich zmiany w zakresie obligatoryjnej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 1 Kodeksu pracy) mają zastosowanie także do pracowników, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w dniu wejścia ustawy w życie (zgodnie z art. 11 ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 237, poz. 1654).

Oznacza to, że pracownik, który w dniu 1 stycznia 2009 r. korzystał z urlopu macierzyńskiego, poniekąd automatycznie nabywa prawo do dodatkowych 2 tygodni, jeśli dotychczas wymiar jego urlopu wynosił 18 tygodni. Jest to także równoznaczne z tym, że okres pobierania zasiłku macierzyńskiego będzie wydłużony bez konieczności składania wniosku – pod warunkiem że na wcześniej złożonych dokumentach była informacja o liczbie dzieci urodzonych przy ostatnim porodzie.

Ad 2

Pracodawca nie ma prawnego obowiązku przedłużać umowy o pracę na czas określony, która ulegnie rozwiązaniu w trakcie urlopu macierzyńskiego. Od dnia zakończenia umowy dalsze świadczenia, tj. zasiłek macierzyński przysługujący za pozostałą część urlopu macierzyńskiego, wypłaci ZUS. Jeśli jednak strony umowy zdecydują się zawrzeć kolejną umowę bezpośrednio po zakończeniu obecnej – urlop będzie udzielany, a zasiłek macierzyński wypłacany na dotychczasowych zasadach, oczywiście w nowym, wyższym wymiarze (zgodnie z art. 29 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn zm.) .

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ad 3

Co do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, to zastosowanie ma tu art. 171 § 1 Kodeksu pracy, który mówi, że „w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”. Jeśli więc strony nie zdecydują się zawrzeć kolejnej umowy – pracodawca będzie zobowiązany za niewykorzystany w tym roku urlop wypoczynkowy wypłacić ekwiwalent urlopowy.

Pamiętać należy w tym przypadku o zasadzie, która wynika z art. 1551 § 1 Kodeksu pracy – mianowicie w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Oznacza to, że pracodawca wypłaci ekwiwalent tylko za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień wolny, skoro byłam na urlopie macierzyńskim?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Brak zapłaty za urlop

Pracuję na umowę o pracę. Jeśli w danym miesiącu mam np. 3 dni urlopu i za niego należne 400 zł, to pracodawca obniża mi pensję i premię o te 400 zł. Wychodzi na to, że w takie miesiące występuje brak zapłaty za urlop. Czy mogę coś z tym zrobić?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »