Prawa i obowiązki pracownika w Polsce - zasady wystawiania L4 oraz procedura składania wypowiedzenia umowy o pracę.

• Autor: Artykuł Partnera

Na co dzień, kiedy jesteśmy zaangażowani w obowiązki i zadania służbowe raczej nie zastanawiamy się nad takimi sprawami jak: zwolnienia lekarskie czy formalności związane z wypowiedzeniem umowy o pracę. Dopiero kiedy musimy się zmierzyć z tymi tematami zaczynamy szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Z artykułu dowiesz się m.in. czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie do przodu oraz komu najlepiej złożyć wypowiedzenie o pracę.


Prawa i obowiązki pracownika w Polsce - zasady wystawiania L4 oraz procedura składania wypowiedzenia umowy o pracę.

Pracujesz w oparciu o umowę o pracę? Te informacje mogą Ci się przydać!

 

Zgodnie z polskim prawem lekarz może wypisać l4 do przodu. W jakich sytuacjach? O tym w dalszej części artykułu.

Zastanawiasz się nad tym, komu złożyć wypowiedzenie? Sprawdź!

Zasady wystawiania L4

Zaświadczenie lekarskie może zostać wystawione maksymalnie do 4 dni do przodu w dwóch sytuacjach:

  • gdy bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy (weekend lub święta),
  • gdy wizyta lekarska odbywa się w okresie niezdolności do pracy orzeczonej wcześniejszym zaświadczeniem.

Przykładowo, zwolnienie lekarskie pracownika kończy się 17 stycznia. 15 stycznia pojawiły się u niego objawy innej choroby, w związku z czym odbyła się kolejna wizyta lekarska. W takiej sytuacji lekarz ma prawo wystawić zwolnienie chorobowe na drugą chorobę, wpisując datę 18 stycznia, czyli dzień po zakończeniu pierwszego zwolnienia.

Wystawienie L4 do przodu jest korzystne dla pracownika z kilku powodów:

  • Pracownik zyskuje więcej czasu na pełny powrót do zdrowia.
  • Okres przyznawania wynagrodzenia lub świadczenia z tytułu choroby nieco się wydłuża.

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi na zwolnieniu lekarskim? Początkowo, jest nim wynagrodzenie chorobowe. Okres przyznawania uzależniony jest od wieku i wynosi odpowiednio: 33 dni dla osób poniżej 50 roku życia oraz 14 dni dla pracowników powyżej tego wieku. Po upływie tego czasu pracownikowi zaczyna przysługiwać zasiłek chorobowy. Łącznie okres zwolnienia lekarskiego w ciągu roku nie może przekroczyć 182 dni, a w przypadku ciąży lub gruźlicy 270 dni. Co w sytuacji, kiedy okres ten nie jest wystarczający i pracownik nie jest w stanie powrócić do pracy? Wtedy przyznawane jest świadczenie rehabilitacyjne, jednak tylko w przypadku kiedy dalsze leczenie rokuje powrotem pracownika do zdrowia.
Czy lekarz może wystawić zwolnienie przez Internet lub teleporadę? Zaświadczenie lekarskie wydane na podstawie e-wizyty ma taką samą moc prawną, jak w przypadku zwolnienia wystawionego podczas wizyty stacjonarnej.

Procedura składania wypowiedzenia umowy o pracę

Jak złożyć wypowiedzenie? Pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z art. 30 §3 Kodeksu pracy rozwiązanie umowy musi mieć formę pisemną oraz zawierać podpis osoby składającej pismo. Pracownik może złożyć wypowiedzenie w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oprócz tego istnieje możliwość przesłania dokumentu listem poleconym. Można także wręczyć wypowiedzenie osobiście. Komu złożyć wypowiedzenie? Najlepiej taką formalność dokonać z osobą, z którą zawierało się umowę o pracę, np. z pracownikiem działu kadr.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »