Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagroda za niechorowanie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-12-22

Na jakiej podstawie i jak można pracownikom wprowadzić dodatek za niechorowanie, za obecność przez cały rok w firmie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca może motywować pracowników poprzez nagradzanie ich i przyznawanie im różnego rodzaju premii lub nagród.

Wysokość premii (kwotowo lub procentowo), sposób jej ustalenia i warunki nabycia powinny być uregulowane w wewnątrzzakładowych przepisach (np. w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania), a kryteria ich przyznawania powinny być czytelne, jasne, konkretne i sprawdzalne. Tak wynika z wyroku z 18 lutego 1991 r. (III Apr 18/90, OSA 1991/2/7), w którym Sąd Apelacyjny stwierdził, że „skoro regulamin przyznawania premii motywacyjnej nie precyzuje szczegółowych i sprawdzalnych kryteriów ustalania jej wysokości, to pracownik nie może w postępowaniu sądowym skutecznie podważać oceny zakładu pracy co do wysokości tej premii, ponieważ ma ona w istocie charakter nagrody”.

Jednym z kryteriów przyznania premii może być warunek utrzymania wysokiej frekwencji w pracy w danym okresie, przy czym należy określić, w jakim przypadku premia należy się w całości lub w pomniejszonej kwocie, a także kiedy traci się do niej prawo. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, jak zostaną określone kryteria w tym przypadku, gdyż jak zauważył Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 27 lutego 1991 r. (II URN 103/90), „jeśli w zakładowym regulaminie premiowania został zamieszczony ogólny zapis, że premia motywacyjna przysługuje za efektywnie przepracowany czas, to należy przyjąć, że premię otrzyma tylko ten pracownik, którzy nie opuścił ani jednego dnia pracy, także z powodu choroby”.

Jeśli pracodawca nie wprowadził do przepisów wewnątrzzakładowych regulacji dotyczących premii, może za wysoką frekwencję uhonorować pracownika w inny sposób, np. przyznając mu nagrodę uznaniową. Nie ma bowiem wymogu umieszczania w przepisach wewnątrzzakładowych informacji dotyczących nagród, które są świadczeniami nieobligatoryjnymi.

Niska frekwencja może również mieć wpływ na uzyskanie lub utratę innych premii, niezwiązanych stricte z obecnością w pracy, a np. związanych z ilością zawartych umów z kontrahentami lub z poziomem sprzedaży. Wpływ obniżonej frekwencji powinien być w takiej sytuacji jasno i czytelnie wskazany w przepisach wewnątrzzakładowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »