Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę

• Autor: Marek Gola

Z dniem 08.07.2013 r. mój pracodawca w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zmienił ZUZP. W części dotyczącej wypłaty nagród jubileuszowych zostały zmienione na mniej korzystne zasady naliczania nagród jubileuszowych oraz zmieniono okres zaliczania stażu pracy, tzn. nowy ZUZP uwzględnia tyko staż pracy w zakładzie, a nie uwzględnia stażu poza obecnym zakładem pracy. W moim przypadku, pomimo iż w dniu 01.05.2014 r. nabyłam prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy (zgodnie z zapisami w poprzednim ZUZP), pozbawia mnie całkowicie wypłaty nagrody jubileuszowej. Nadmieniam, że dotychczas pracując w tej firmie ponad 35 lat, otrzymałam nagrody jubileuszowe za 15, 20, 25, 30 i ostatnio za 35 lat pracy. Za kilka miesięcy odchodzę na emeryturę. Czy pracodawca może mnie pozbawić w tej sytuacji nagrody jubileuszowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę

Zmiana zapisów ZUZP w zakresie nagrody jubileuszowej

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p.

Zmiana ZUZP jest w chwili obecnej powszechną praktyką. Wyłącznie ze stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej czasu pracy poza zakładem pracy wypłacającym nagrodę jest powszechne. Działania podjęte u Pani pracodawcy nie są zatem odosobnione.

Zmiana podstawy wypłat nagrody jubileuszowej w Pani zakładzie pracy nie stanowi, w mojej ocenie, naruszenia Pani praw pracowniczych, bowiem zmiana ZUZP nastąpiła zgodnie z przepisami prawa. Pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi skorzystał z prawa i zmienił zapisy ZUZP w zakresie nagrody jubileuszowej.

Proszę jednak sprawdzić dokładnie zapis ZUZP, gdyż parę razy w swej praktyce spotkałem się z zapisem, kiedy w takich przypadkach pracownik nabywał ponownie prawo do nagrody, którą otrzymał już uprzednio, co w Pani przypadku stanowiłoby prawo do wypłaty nagrody za 35 lat pracy.

Zobacz też: Nagroda jubileuszowa brakuje kilku miesięcy

Prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy

W tym miejscu wskazać należy, iż prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat nabyła Pani w dniu 1 maja 2014 r., a zmiana wprowadzona został w dniu 8 lipca 2013 r. Powyższe ma istotne znaczenie, bowiem prawo do nagrody nabyła Pani pod rządami nowego ZUZP.

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt I PK 261/07, „przepisy układów zbiorowych pracy powinny być interpretowane w taki sposób, aby respektowana była zasada równego traktowania pracowników wyrażona w art. 112 k.p. Nakaz równego traktowania pracowników określony w art. 112 k.p. odnosi się do pracowników pozostających w takiej samej sytuacji. Dla stosowania tej zasady nie jest konieczne wykazanie nierównego traktowania pracowników przez pracodawcę w dotychczasowej praktyce. Pracodawca narusza ten nakaz, jeżeli traktuje pracownika inaczej (gorzej) niż potraktowałby inną osobę znajdującą się w takiej sytuacji. Cechą według której należy oceniać zachowanie równości w traktowaniu pracowników jest – w odniesieniu do nagród jubileuszowych – staż pracy.”

Nie ulega jednak wątpliwości, iż dla pełnego zobrazowania stanu prawnego koniczna byłaby analiza ZUZP w zakresie odnoszącym się do nagrody jubileuszowej. Jeżeli ma Pani możliwość, proszę uzyskać treść ZUZP w części dotyczącej nagrody jubileuszowej.

Przechodząc do meritum, wskazać należy na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2010 r., sygn. akt IIPK 199/09, zgodnie z którym „pracodawca może przyznać pracownikowi nagrodę jubileuszową, jeśli ten w dniu jej nabycia spełnia wszystkie wymagane warunki do jej otrzymania”.

Przeczytaj też: Zatajenie ciąży przed lekarzem medycyny pracy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »