Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak nagrody na kilka miesięcy przed odejściem na emeryturę

Marek Gola • Opublikowane: 2016-01-11

Z dniem 08.07.2013 r. mój pracodawca w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zmienił ZUZP. W części dotyczącej wypłaty nagród jubileuszowych zostały zmienione na mniej korzystne zasady naliczania nagród jubileuszowych oraz zmieniono okres zaliczania stażu pracy, tzn. nowy ZUZP uwzględnia tyko staż pracy w zakładzie, a nie uwzględnia stażu poza obecnym zakładem pracy. W moim przypadku, pomimo iż w dniu 01.05.2014 r. nabyłam prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy (zgodnie z zapisami w poprzednim ZUZP), pozbawia mnie całkowicie wypłaty nagrody jubileuszowej. Nadmieniam, że dotychczas pracując w tej firmie ponad 35 lat, otrzymałam nagrody jubileuszowe za 15, 20, 25, 30 i ostatnio za 35 lat pracy. Za kilka miesięcy odchodzę na emeryturę. Czy pracodawca może mnie pozbawić w tej sytuacji nagrody jubileuszowej?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zmiana ZUZP jest w chwili obecnej powszechną praktyką. Wyłącznie ze stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej czasu pracy poza zakładem pracy wypłacającym nagrodę jest powszechne. Działania podjęte u Pani pracodawcy nie są zatem odosobnione.

Zmiana podstawy wypłat nagrody jubileuszowej w Pani zakładzie pracy nie stanowi, w mojej ocenie, naruszenia Pani praw pracowniczych, bowiem zmiana ZUZP nastąpiła zgodnie z przepisami prawa. Pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi skorzystał z prawa i zmienił zapisy ZUZP w zakresie nagrody jubileuszowej.

Proszę jednak sprawdzić dokładnie zapis ZUZP, gdyż parę razy w swej praktyce spotkałem się z zapisem, kiedy w takich przypadkach pracownik nabywał ponownie prawo do nagrody, którą otrzymał już uprzednio, co w Pani przypadku stanowiłoby prawo do wypłaty nagrody za 35 lat pracy.

W tym miejscu wskazać należy, iż prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat nabyła Pani w dniu 1 maja 2014 r., a zmiana wprowadzona został w dniu 8 lipca 2013 r. Powyższe ma istotne znaczenie, bowiem prawo do nagrody nabyła Pani pod rządami nowego ZUZP.

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt I PK 261/07, „przepisy układów zbiorowych pracy powinny być interpretowane w taki sposób, aby respektowana była zasada równego traktowania pracowników wyrażona w art. 112 k.p. Nakaz równego traktowania pracowników określony w art. 112 k.p. odnosi się do pracowników pozostających w takiej samej sytuacji. Dla stosowania tej zasady nie jest konieczne wykazanie nierównego traktowania pracowników przez pracodawcę w dotychczasowej praktyce. Pracodawca narusza ten nakaz, jeżeli traktuje pracownika inaczej (gorzej) niż potraktowałby inną osobę znajdującą się w takiej sytuacji. Cechą według której należy oceniać zachowanie równości w traktowaniu pracowników jest – w odniesieniu do nagród jubileuszowych – staż pracy.”

Nie ulega jednak wątpliwości, iż dla pełnego zobrazowania stanu prawnego koniczna byłaby analiza ZUZP w zakresie odnoszącym się do nagrody jubileuszowej. Jeżeli ma Pani możliwość, proszę uzyskać treść ZUZP w części dotyczącej nagrody jubileuszowej.

Przechodząc do meritum, wskazać należy na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2010 r., sygn. akt IIPK 199/09, zgodnie z którym „pracodawca może przyznać pracownikowi nagrodę jubileuszową, jeśli ten w dniu jej nabycia spełnia wszystkie wymagane warunki do jej otrzymania”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Układ zbiorowy pracy i przejęcie pracowników

Organ założycielski postanowił wyodrębnić ze struktury podległego sobie podmiotu - samodzielną jednostkę organizacyjną. Generalnie pracownicy związani z...

Koniec układu zbiorowego pracy

W dniu 1 lipca br. przestał obowiązywać układ zbiorowy pracy. Było w nim zapisane m.in. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w soboty, niedziele i święta....

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Kilka miesięcy temu sprzedałem zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z zatrudnionym pracownikiem. Nowy pracodawca zawarł z pracownikiem...

Pozbawienie dodatku funkcyjnego

Znajduję się już w okresie ochrony przedemerytalnej. Pracodawca wręczył mi porozumienie zmieniające, w którym pozbawia mnie dodatku funkcyjnego...

Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

W jaki sposób i co należy zrobić, aby wypowiedzieć układ zbiorowy pracy? Czy trzeba zawiadomić okręgowego inspektora pracy?

Powiadomienie pracowników warunkiem prawidłowego przejęcia przez nowego pracodawcę

Sprzedaję biuro rachunkowe pewnej spółce z o.o. Zatrudniam pracowników i postanowiliśmy o przejęciu ich przez spółkę na dotychczasowych...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »