Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron podczas zwolnienia lekarskiego

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-09-28

Chorowałam przez 182 dni i nadal nie czuję się dobrze. Zapewne po powrocie do pracy zostanę zwolniona z powodu długotrwałej nieobecności (art. 53). Nie chcę jednak takiego zwolnienia. Czy będąc na zwolnieniu lekarskim, mogę wystąpić do pracodawcy o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Czy otrzymam odprawę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podczas choroby pracownika strony umowy mogą przy obopólnej zgodzie rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca, zgodnie z art. 41 K.p., nie może jedynie wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Ten sposób rozwiązania umowy o pracę może także dotyczyć pracowników, których stosunek pracy jest szczególnie chroniony. Świadczy o tym np. wyrok Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem będącym członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej nie dotyczy rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron oraz zmiany jej warunków w tym trybie (wyrok z 7 czerwca 1994 r., I PRN 29/94).

Pracownik może więc w trakcie trwającej nieobecności wystąpić do pracodawcy z propozycją porozumienia stron i jeśli pracodawca wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie wskazanym w porozumieniu.

Przy okazji – odprawa przysługuje pracownikom tylko wtedy, gdy umowę rozwiązuje pracodawca z przyczyn niedotyczących pracownika. Wynika tak z zapisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.), a dokładnie z treści art. 8 ust. 1 tej ustawy.

W celu nabycia prawa do odprawy muszą być spełnione łącznie następujące warunki, tzn. pracownik jest zwalniany z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy i w momencie otrzymania wypowiedzenia jest pracownikiem pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników (art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Jeśli umowa rozwiązywana jest przez pracownika lub przez którąś z jej stron bez zastosowania wypowiedzenia – odprawa nie przysługuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »