Ciągłe wysyłanie w długie delegacje - co zrobić?

• Autor: Katarzyna Nosal

W umowie o pracę (na czas nieokreślony) miejsce pracy mam wpisane jako Warszawa. Mimo to pracodawca stale wysyła mnie w długie delegacje służbowe – na tę chwilę mam 62 dni. Czy mogę odmówić wyjazdu w delegację? Jakie mam możliwości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Ciągłe wysyłanie w długie delegacje - co zrobić?

Podróż służbowa a Kodeks pracy

Żaden przepis Kodeksu pracy nie reguluje też kwestii długości czy częstokrotności wyjazdu służbowego. Brak jest też jakichkolwiek regulacji, które ograniczałyby pracodawcę w tej kwestii. Kodeks pracy nie definiuje wprost podróży służbowej. Wskazuje jedynie w art. 775, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Tylko do tego ogranicza się ustawodawca w tej kwestii. Oczywiście wskazuje także kwestie rozliczeń za taką podróż bardziej szczegółowo w stosownych rozporządzeniach. O maksymalnym czasie trwania i ilości tego rodzaju poleceń służbowych próżno szukać przepisów.

Długość trwania delegacji służbowej

Jeśli chodzi o długość jednorazową takiej podróży służbowej, to próbuję się posiłkować przepisem art. 42 § 4, zgodnie z którym wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Ten przepis nie odnosi się wprost do podróży służbowej, przyjmuje się na jego podstawie, że delegacja nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. Mimo wszystko nie można wykluczyć sytuacji, gdy podróż będzie trwała dłużej – należy tu uwzględniać faktyczne potrzeby pracodawcy i pamiętać o incydentalnym charakterze takiego wyjazdu.

Okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym może być dzielony na części. Może on też przypadać w ostatnim kwartale jednego roku i w pierwszym kwartale następnego roku. Pogląd ten podzielił SN w wyroku z 3.09.2019 r., sygn. akt I PK 105/18, i poniósł, że powierzenie wykonywania innej pracy, obejmujące wówczas łącznie 6 kolejnych miesięcy, nie stanowi obejścia prawa (art. 58 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy), jeżeli wymagają tego usprawiedliwione, obiektywnie istniejące potrzeby pracodawcy.

To, co może Pana zainteresować, to stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 4.12.1997 r., sygn. akt I PKN 418/97, według którego „za zatrudnianie pracownika bez jego zgody przy innej pracy po upływie trzech miesięcy (§ 4), pracodawca może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Należy przyjąć, że w takiej sytuacji pracownikowi służy także roszczenie o dopuszczenie do wykonywania pracy określonej w umowie (zob. uw. 6 do art. 22)”.

Odmowa wyjazdu w podróż służbową

Natomiast nie może być tak, że do czasu upływu tych trzech miesięcy odmówi Pan podróży.

Muszę także zwrócić uwagę na fakt, że odpowiadając, niewiele wiem o Pana pracy. Być może podróże służbowe są stale wpisane w charakter Pana racy, są koniecznością na Pana stanowisku i podejmując ją, miał Pan świadomość licznych wyjazdów. W takiej sytuacji trudno będzie zakwestionować prawo pracodawcy do polecania Panu wyjazdów służbowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »