Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrudnienie na czas określony i nieokreślony nauczyciela

• Autor: Marta Handzlik

Mam pytanie odnośnie zatrudnienia na czas określony i nieokreślony nauczyciela. Pierwszą umowę na czas określony (jako nauczyciel stażysta) zawarłam 1 września 2018 na dwa lata. Teraz, 1 września 2020, otrzymałam umowę na czas określony. Czy kolejna umowa będzie już na czas nieokreślony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zatrudnienie na czas określony i nieokreślony nauczyciela

Trzecia umowa i czas jej obowiązywania

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że nie, kolejna umowa nie musi być umową na czas nieokreślony. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela „z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 5f i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny”.

Zatrudnienie nauczyciela na czas nieokreślony czy nieokreślony?

Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7.

W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2019 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 36 miesięcy.

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa wyżej w KN, wlicza się umowy o pracę na czas określony, zawarte na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 3 miesięcy.

Dodać należy, że na podstawie art. 13 ustawy z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1287), która dodała ww. przepisy – do okresu zatrudnienia, o którym mowa KN, wlicza się okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, o których mowa w tym przepisie, zawieranych począwszy od dnia 1 września 2019 r.

Umowy na czas określony zawierane z nauczycielami

W Pani wypadku pierwsza umowa była zawarta przed 1 września 2019r. i dodatkowo nie wynikała z potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Tak więc obecna umowa jest dopiero pierwsza w limicie owych 36 miesięcy, na które można zawrzeć umowę na czas określony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info