Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu - 20 czy 26 dni?

• Autor: Dorota Kriger

W artykule poruszone zostaną kwestie dotyczące wpływu różnych form zatrudnienia, takich jak staż czy umowa-zlecenie, na prawo do urlopu wypoczynkowego. Wyjaśnione zostanie, w jaki sposób okresy odbywania stażu, zarówno te związane z umową-zlecenie, jak i te, podczas których pobierane było stypendium przez osobę bezrobotną, wpływają na nabywanie prawa do urlopu. Na przykładzie sprawy pana Grzegorza przedstawione zostaną również szczegółowe informacje na temat tego, jak prawo do urlopu wypoczynkowego jest nabywane przez osoby wchodzące na rynek pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu - 20 czy 26 dni?

Pan Grzegorz zadał nam pytanie związane z wymiarem urlopu. Otóż rok temu podjął staż organizowany przez PUP, jednak po 2 tygodniach staż został przerwany (bez winy żadnej ze stron). Jeszcze tego samego roku przepracował miesiąc na umowie-zleceniu w jednej z firm. W tym roku podjąłem pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę. Pyta więc, czy należy mu się od razu pełny wymiar urlopu, czy może urlop jest naliczany co miesiąc wg zasady 1/12, tak jakby była to pierwsza praca?

Staż, umowa zlecenie a prawo do urlopu wypoczynkowego 

Staż, który pan Grzegorz odbywał w ubiegłym roku (bez względu na to, czy został ukończony, czy nie), oraz umowa-zlecenienie są wliczane do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Umowa-zlecenie nie ma żadnego wpływu na urlop wypoczynkowy, jest to bowiem umowa cywilnoprawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym i nie wpływa na kwestie związane z uprawnieniami pracowniczymi.

Zobacz też: Staż pracy a urlop

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy okres pobierania przez osobę bezrobotną stypendium za staż podlega wliczeniu do okresu pracy?

Nieco inaczej wygląda sprawa stażu, jeśli podczas jego trwania pan Grzegorz pobierał, jako osoba bezrobotna, stypendium (art. 49 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Bowiem okres pobierania stypendium podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, ale jak już wyżej zostało podane – nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W rozumieniu art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 153 § 1 K.p. dopiero w tym roku pan Grzegorz podjął pierwszą w życiu pracę. Oznacza to, że podejmując pracę po raz pierwszy, prawo do urlopu uzyska z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Staż, który trwał tylko 2 tygodnie, tylko nieznacznie wpłynie na roczny wymiar urlopu – na razie pan Grzegorz ma nadal prawo do 20 dni urlopu (art. 154 § 1 pkt 1 K.p.).

Przeczytaj też: Czy do okresu wypowiedzenia wlicza się umowa zlecenie

Przykłady

 

Przykład Anny

Anna odbyła trzymiesięczny staż w firmie marketingowej w ubiegłym roku, podczas którego otrzymywała stypendium finansowane z programu dla osób bezrobotnych. Następnie, w roku bieżącym podjęła pracę na umowę o pracę w innej firmie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres jej stażu, w trakcie którego pobierała stypendium, został wliczony do okresu pracy, co pozytywnie wpłynęło na wymiar jej urlopu wypoczynkowego.

 

Przykład Tomasza

Tomasz, będąc studentem, przez kilka miesięcy współpracował z lokalnym start-upem na podstawie umowy-zlecenie. Praca ta nie wpłynęła jednak na jego prawo do urlopu w późniejszym etapie, kiedy to podjął zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z przepisami, umowa-zlecenie nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, co Tomasz musiał uwzględnić planując swoje wolne dni w nowej pracy.

 

Przykład Marcina

Marcin 2 lata temu odbył krótki, 3-tygodniowy staż, po którym nie podejmował żadnej pracy zarobkowej, skupiając się na dalszej edukacji. Dopiero w tym roku rozpoczął pracę na umowę o pracę. Wspomniany staż był krótki i okres ten nie został wliczony do jego stażu pracy przy obliczaniu prawa do urlopu wypoczynkowego w nowym miejscu pracy, co oznaczało, że Marcin zaczął nabywać prawo do urlopu dopiero z momentem podjęcia pierwszej pracy na umowę o pracę.

Podsumowanie

 

W artykule szczegółowo omówione zostały zasady dotyczące wpływu stażu i umów-zleceń na nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego. Wyjaśniono, że nie wszystkie formy zatrudnienia są wliczane do stażu pracy uprawniającego do urlopu, z naciskiem na różnicę między stażem związanym ze stypendium a pracą na podstawie umowy-zlecenia. Przedstawione przykłady z życia wzięte ułatwiają zrozumienie, jak te zasady mogą wpłynąć na konkretną sytuację zawodową, podkreślając znaczenie znajomości przepisów dla właściwego planowania urlopu wypoczynkowego.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz indywidualnej porady prawnej dotyczącej urlopu wypoczynkowego lub innych kwestii związanych z zatrudnieniem? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu pism. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb. Napisz do nas, korzystając z formularza pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »