Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu - 20 czy 26 dni?

• Autor: Dorota Kriger

W 2010 r. podjąłem staż organizowany przez PUP, jednak po 2 tygodniach staż został przerwany (bez winy żadnej ze stron). W 2010 r. pracowałem jeszcze miesiąc na umowę-zlecenie w jednej z firm. W 2011 r. podjąłem pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę. Czy należy mi się od razu pełny wymiar urlopu, czy może urlop jest naliczany co miesiąc wg zasady 1/12, tak jakby była to pierwsza praca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu - 20 czy 26 dni?

Staż, umowa zlecenie a prawo do urlopu wypoczynkowego 

Staż, który odbywał Pan w 2010 roku (bez względu na to, czy został ukończony, czy nie), oraz umowa-zlecenie nie są wliczane do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Umowa-zlecenie nie ma żadnego wpływu na urlop wypoczynkowy, jest to bowiem umowa cywilnoprawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym, i nie wpływa na kwestie związane z uprawnieniami pracowniczymi.

Zobacz też: Staż pracy a urlop

Czy okres pobierania przez osobę bezrobotną stypendium za staż podlega wliczeniu do okresu pracy?

Nieco inaczej wygląda sprawa stażu, jeśli podczas jego trwania pobierał Pan, jako osoba bezrobotna, stypendium (art. 49 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Okres pobierania stypendium podlega bowiem wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, ale jak już wyżej zostało podane – nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W rozumieniu art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 153 § 1 K.p. dopiero w 2011 roku podjął Pan pierwszą w życiu pracę. Oznacza to, że podejmując pracę po raz pierwszy w 2011 roku, prawo do urlopu uzyskuje Pan z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego Panu po przepracowaniu roku. Niestety, ponieważ w 2010 roku staż trwał tylko 2 tygodnie, nieznacznie wpływa on na roczny wymiar urlopu – na razie nadal ma Pan prawo do 20 dni urlopu (art. 154 § 1 pkt 1).

Przeczytaj też: Czy do okresu wypowiedzenia wlicza się umowa zlecenie

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »