Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu – 20 czy 26 dni?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-06-10

W 2010 r. podjąłem staż organizowany przez PUP, jednak po 2 tygodniach staż został przerwany (bez winy żadnej ze stron). W 2010 r. pracowałem jeszcze miesiąc na umowę-zlecenie w jednej z firm. W 2011 r. podjąłem pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę. Czy należy mi się od razu pełny wymiar urlopu, czy może urlop jest naliczany co miesiąc wg zasady 1/12, tak jakby była to pierwsza praca?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Staż, który odbywał Pan w 2010 roku (bez względu na to, czy został ukończony, czy nie), oraz umowa-zlecenie nie są wliczane do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Umowa-zlecenie nie ma żadnego wpływu na urlop wypoczynkowy, jest to bowiem umowa cywilnoprawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym, i nie wpływa na kwestie związane z uprawnieniami pracowniczymi.

Nieco inaczej wygląda sprawa stażu, jeśli podczas jego trwania pobierał Pan, jako osoba bezrobotna, stypendium (art. 49 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Okres pobierania stypendium podlega bowiem wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, ale jak już wyżej zostało podane – nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W rozumieniu art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 153 § 1 K.p. dopiero w 2011 roku podjął Pan pierwszą w życiu pracę. Oznacza to, że podejmując pracę po raz pierwszy w 2011 roku, prawo do urlopu uzyskuje Pan z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego Panu po przepracowaniu roku. Niestety, ponieważ w 2010 roku staż trwał tylko 2 tygodnie, nieznacznie wpływa on na roczny wymiar urlopu – na razie nadal ma Pan prawo do 20 dni urlopu (art. 154 § 1 pkt 1).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Skutki przerwania urlopu wypoczynkowego chorobą

Jestem pracownikiem instytucji budżetowej. W lipcu rozpocząłem planowany 14-dniowy urlop wypoczynkowy. Po 11 dniach od jego rozpoczęcia na skutek choroby...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »