Dodatek funkcyjny

• Autor: Dorota Kriger

Pracowałam na pół etatu i miałam dodatkowo płacony dodatek funkcyjny. Mój pracodawca podzielił firmę na spółki, a ja dostałam propozycję, aby przejść na pełny etat, a reszta miała być na starych zasadach. Okazuje się teraz, że pracodawca wypłaca mi dodatek funkcyjny w pensji (najniższa krajowa); wcześniej miałam płacony osobno. Czy jest to prawidłowe działanie? Czy mam prawo domagać się najniższej krajowej plus dodatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dodatek funkcyjny

Czym jest dodatek funkcyjny i jakie są zasady jego przyznawania?

Jeśli w świetle uzgodnień ustnych nie miało być zmian w zasadach wynagradzania (poza podwyższeniem składników wynagrodzenia proporcjonalnie do zwiększenia wymiaru etatu), to ustalenia te powinny być przez obie strony respektowane i powinny mieć odzwierciedlenie w umowie pisemnej. Jednakże zasady wypłacania dodatku funkcyjnego, które są zawarte w przepisach wewnątrzzakładowych, mogły w zaistniałej sytuacji uniemożliwić wypłatę tego składnika wynagrodzenia, jeśli przestała Pani spełniać przesłanki do jego wypłacania (np. nie kieruje już Pani zespołem ludzi). Wszystko więc zależy od pozostałych ustaleń, powstałych faktów oraz treści przepisów prawa pracy obowiązujących w Pani zakładzie pracy, a także treści umowy przed i po zmianie wymiaru etatu.

Warto wiedzieć, czym jest dodatek funkcyjny oraz jakie są zasady jego przyznawania, dzięki temu może łatwiej będzie zrozumieć, czy pracodawca prawidłowo nie wypłaca tego dodatku po zmianie innych zasad współpracy.

Dodatek funkcyjny to fakultatywny lub obowiązkowy składnik wynagrodzenia, związany z wykonywaniem przez pracownika funkcji kierowniczej. Dodatek funkcyjny przysługuje więc osobom pełniącym funkcje kierownicze i ma na celu rekompensatę za trudności realizowanych przez nich i ich zespół zadań oraz większą odpowiedzialność.

Kiedy dodatek funkcyjny staje się obowiązkowy?

Dodatek ten staje się obowiązkowy wtedy, kiedy podstawą jego wypłacenia jest prawo pracy, w tym przypadku nie przepisy Kodeksu pracy, a postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (np. regulamin wynagradzania – art. 772 § 2 K.p.), które decydują o przyznaniu tego dodatku i o jego wysokości. Jeśli w dokumentach tych nie zostało określone, w jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany wypłacać dodatek funkcyjny, pracodawca nie musi, ale może, indywidualnie przyznać taki dodatek, np. określając warunki jego wypłaty i wysokość w treści umowy o pracę.

Zmiana wymiaru etatu a dodatek funkcyjny

Jeśli przed zmianą wymiaru etatu otrzymywała Pani dodatek funkcyjny jako osobny składnik wynagrodzenia, a obecnie ten składnik nie jest wypłacany osobno, tylko jest wypłacany w wynagrodzeniu (tzn. wartość wynagrodzenia jest w prawidłowej wysokości względem ustaleń, tylko nie są wyodrębniane poszczególne jego składniki), to sytuacja taka może wynikać z uregulowań przepisów wewnątrzzakładowych i nie jest nieprawidłowością. Jeśli jednak po zmianie zasad współpracy dodatek ten został Pani zabrany, a wynagrodzenie jest wypłacane w niższej kwocie, niż powinno być w rozumieniu wcześniejszych uzgodnień – ma Pani prawo domagać się wyjaśnień oraz wyrównania.

Przykłady poniższe pozwolą lepiej zrozumieć ten mechanizm:

  • Przed zmianą wymiaru etatu otrzymywała Pani wynagrodzenie brutto 500 zł plus 300 zł dodatku; po zmianie miała Pani otrzymywać wynagrodzenie dwukrotnie wyższe (przejście z 1/2 etatu na cały etat). Pracodawca wypłacił wynagrodzenie po zmianie w kwocie 1600 zł brutto – sytuacja prawidłowa, jeśli np. nie kieruje już Pani ludźmi albo przepisy nie przewidują wypłaty takiego dodatku, a pracodawca uwzględnił więc ten składnik w wynagrodzeniu zasadniczym.
  • Przed zmianą wymiaru etatu otrzymywała Pani wynagrodzenie brutto 800 zł plus 300 zł dodatku; po zmianie miała Pani otrzymywać wynagrodzenie dwukrotnie wyższe (przejście z 1/2 etatu na cały etat). Pracodawca wypłacił wynagrodzenie po zmianie w kwocie 1600 zł brutto – sytuacja nieprawidłowa, gdyż niezgodna z ustnymi ustaleniami. O utracie prawa do tego składnika wynagrodzenia pracodawca powinien był poinformować w trakcie dokonywania zmian zasad współpracy, aby mogła Pani wyrazić zgodę na taką zmianę lub odmówić.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »