Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

• Autor: Dorota Kriger

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawczy art. 55 K.p., jeżeli pracodawca spóźnił się z wypłatą wynagrodzenia za luty? Wcześniej też były takie sytuacje. Czy należy podać powód w rozwiązaniu umowy i wykazać, kiedy takie sytuacje miały miejsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Powtarzające się opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia

Zgodnie z art. 85 § 1 K.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Ponadto – zgodnie z art. 86 § 1 K.p. – pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

Z powyższego wynika, iż terminowe wypłacanie wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca, nie wypłacając w terminie pracownikowi wynagrodzenia za wykonaną pracę, popełnia więc wykroczenie, gdyż w sposób ciężki narusza swój podstawowy obowiązek i łamie uprawnienie pracownika co do terminowego otrzymania wynagrodzenia.

Jednakże ocena tego, czy pracownik ma prawo w takim przypadku rozwiązać umowę o pracę bez zastosowania okresu wypowiedzenia, zależna jest od tego, czy niewypłacenie w terminie wynagrodzenia za pracę miało charakter jednorazowy, przypadkowy czy było raczej powtarzalne. Należy też sprawdzić, co było przyczyną opóźnienia wypłaty wynagrodzenia i w jakim stopniu zawinił pracodawca.

Czy umyślne wypłacanie wynagrodzenia po terminie może być przyczyną rozwiązania umowy z pracodawcą bez wypowiedzenia?

Pracownik ma prawo rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia (art. 55 § 11 K.p.), czyli w trybie natychmiastowym, jeśli pracodawca po raz kolejny świadomie i umyślnie wypłacił wynagrodzenie po terminie. Jest to zgodne z wyrokiem SN z 4 kwietnia 2000 (sygn. akt: I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516), w którym stwierdzono, iż „przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 11 K.p.) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia”.

Pracownik, który nie otrzymuje terminowo wynagrodzeń, ma prawo w ciągu miesiąca od terminu wypłaty ostatniego spóźnionego wynagrodzenia (art. 52 § 2 K.p.) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi być na piśmie i powinno wskazywać przyczynę rozwiązania umowy (art. 55 § 2. K.p.).

Jeśli jednak opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia było incydentalne i nie wynikało ze złej woli pracodawcy, np. była awaria systemów bankowych i bank nie zrealizował przelewów w terminie – sytuacja taka nie daje prawa pracownikowi do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »