Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spóźnienie z wypłatą wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-03-21

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z winy pracodawczy art. 55 K.p., jeżeli pracodawca spóźnił się z wypłatą wynagrodzenia za luty? Wcześniej też były takie sytuacje. Czy należy podać powód w rozwiązaniu umowy i wykazać, kiedy takie sytuacje miały miejsce?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 85 § 1 K.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Ponadto – zgodnie z art. 86 § 1 K.p. – pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

Z powyższego wynika, iż terminowe wypłacanie wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca, nie wypłacając w terminie pracownikowi wynagrodzenia za wykonaną pracę, popełnia więc wykroczenie, gdyż w sposób ciężki narusza swój podstawowy obowiązek i łamie uprawnienie pracownika co do terminowego otrzymania wynagrodzenia.

Jednakże ocena tego, czy pracownik ma prawo w takim przypadku rozwiązać umowę o pracę bez zastosowania okresu wypowiedzenia, zależna jest od tego, czy niewypłacenie w terminie wynagrodzenia za pracę miało charakter jednorazowy, przypadkowy czy było raczej powtarzalne. Należy też sprawdzić, co było przyczyną opóźnienia wypłaty wynagrodzenia i w jakim stopniu zawinił pracodawca.

Pracownik ma prawo rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia (art. 55 § 11 K.p.), czyli w trybie natychmiastowym, jeśli pracodawca po raz kolejny świadomie i umyślnie wypłacił wynagrodzenie po terminie. Jest to zgodne z wyrokiem SN z 4 kwietnia 2000 (sygn. akt: I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516), w którym stwierdzono, iż „przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 11 K.p.) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia”.

Pracownik, który nie otrzymuje terminowo wynagrodzeń, ma prawo w ciągu miesiąca od terminu wypłaty ostatniego spóźnionego wynagrodzenia (art. 52 § 2 K.p.) rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi być na piśmie i powinno wskazywać przyczynę rozwiązania umowy (art. 55 § 2. K.p.).

Jeśli jednak opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia było incydentalne i nie wynikało ze złej woli pracodawcy, np. była awaria systemów bankowych i bank nie zrealizował przelewów w terminie – sytuacja taka nie daje prawa pracownikowi do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak napisać wypowiedzenie umowy na czas określony i co powinno zawierać wypowiedzenie?

Mam zamiar złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, zawartej na czas określony, z klauzulą o możliwości wypowiedzenia. Jak długo będzie trwał okres...

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony po trzydziestu latach pracy? Pracodawca chce, abym odpracował okres 3-miesięczny,...

 

Jak rozwiązać umowę z firmą w upadłości?

Wniosek o upadłość firmy, w której pracuję, został złożony prawdopodobnie w styczniu.  W tej chwili trwa wycena majątku firmy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »