Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można się odwołać od decyzji dyrektora o odebraniu godzin nadliczbowych?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-02-11

Od prawie 20 lat pracuję w zespole szkół średnich zawodowych. Jestem nauczycielem z 28-letnim stażem pracy. W tym roku szkolnym otrzymałam przydział do nauczania w 12 klasach. Na podstawie pism z dwóch klas (I i II technicznej) dyrektor zdecydował się od nowego półrocza zabrać mi godziny w tych klasach, więc pozostanę na „gołym” etacie. Jest to dla mnie znaczna strata finansowa. Pierwszy raz mam taki przypadek, nigdy nie było na mnie skarg uczniów (przynajmniej nic o nich nie wiem). Wkrótce mam otrzymać oficjalne pismo. Czy mogę dyrektora prosić o pisemne uzasadnienie i czy istnieje droga odwoławcza od tej decyzji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W trakcie roku szkolnego można wprowadzić do organizacji pracy szkoły zmiany, które nie naruszają stosunku pracy, w tym wymiaru zatrudnienia. Do takich zmian należy na przykład zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych lub całkowite odebranie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych i równoczesne przydzielenie tych godzin innemu nauczycielowi.

 

Odebranie nauczycielowi przydzielonych wcześniej godzin ponadwymiarowych lub zmniejszenie ich wymiaru nie wpływa na stosunek pracy. Nie wymaga zatem zastosowania form prawnych zmieniających wymiar zatrudnienia nauczyciela. Dyrektor powinien jedynie pisemnie poinformować nauczyciela o zmianie w przydziale godzin ponadwymiarowych. Brak zgody nauczyciela na zmniejszenie wymiaru godzin ponadwymiarowych nie ma mocy wiążącej dla decyzji dyrektora.

 

Karta Nauczyciela nie zabrania zmniejszenia liczby godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w ciągu roku szkolnego. Dyrektor szkoły, jeżeli ma ku temu podstawę, może odebrać takie godzinny, a ewentualny sprzeciw nauczyciela nie ma wpływu na decyzję dyrektora szkoły.

 

Dyrektor ma prawo postąpić w ten sposób i nie musi uzyskać zgody tych, którzy w określonym terminie przestaną realizować zajęcia w godzinach ponadwymiarowych. Ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych nie wpływa na stosunek pracy

 

Jeżeli dyrektor szkoły zdecyduje o odebraniu nauczycielowi części lub wszystkich godzin ponadwymiarowych, to nie musi stosować jakichkolwiek form prawnych zmieniających wymiar zatrudnienia. Odebranie godzin nie stanowi bowiem pogorszenia warunków pracy. Karta Nauczyciela reguluje jedynie, że w szkołach feryjnych nie dokonuje się zmian kadrowych w czasie trwania roku szkolnego, a także że dotyczą one wypowiedzenia stosunku pracy lub wypowiedzenia warunków pracy (art. 20 ust. 3 i art. 27 ust. 1 Karta Nauczyciela). Ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych nie należy do tego typu zmian.

 

Dyrektor szkoły ma obowiązek przekazania nauczycielowi pisemnej informacji o zmniejszeniu liczby godzin ponadwymiarowych. Nauczyciel nie ma wpływu na decyzję dyrektora szkoły – jego sprzeciw nie ma dla dyrektora mocy wiążącej.

 

Podsumowując – dyrektor powinien poinformować Panią o odebraniu godzin ponadwymiarowych pisemnie, ale nie musi swojej decyzji uzasadniać. Jednocześnie nie przysługuje Pani żadna możliwość odwołania się od tej decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »