Kategoria: Godziny nadliczbowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można się odwołać od decyzji dyrektora o odebraniu godzin nadliczbowych?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-02-11

Od prawie 20 lat pracuję w zespole szkół średnich zawodowych. Jestem nauczycielem z 28-letnim stażem pracy. W tym roku szkolnym otrzymałam przydział do nauczania w 12 klasach. Na podstawie pism z dwóch klas (I i II technicznej) dyrektor zdecydował się od nowego półrocza zabrać mi godziny w tych klasach, więc pozostanę na „gołym” etacie. Jest to dla mnie znaczna strata finansowa. Pierwszy raz mam taki przypadek, nigdy nie było na mnie skarg uczniów (przynajmniej nic o nich nie wiem). Wkrótce mam otrzymać oficjalne pismo. Czy mogę dyrektora prosić o pisemne uzasadnienie i czy istnieje droga odwoławcza od tej decyzji?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

W trakcie roku szkolnego można wprowadzić do organizacji pracy szkoły zmiany, które nie naruszają stosunku pracy, w tym wymiaru zatrudnienia. Do takich zmian należy na przykład zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych lub całkowite odebranie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych i równoczesne przydzielenie tych godzin innemu nauczycielowi.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Odebranie nauczycielowi przydzielonych wcześniej godzin ponadwymiarowych lub zmniejszenie ich wymiaru nie wpływa na stosunek pracy. Nie wymaga zatem zastosowania form prawnych zmieniających wymiar zatrudnienia nauczyciela. Dyrektor powinien jedynie pisemnie poinformować nauczyciela o zmianie w przydziale godzin ponadwymiarowych. Brak zgody nauczyciela na zmniejszenie wymiaru godzin ponadwymiarowych nie ma mocy wiążącej dla decyzji dyrektora.

 

Karta Nauczyciela nie zabrania zmniejszenia liczby godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w ciągu roku szkolnego. Dyrektor szkoły, jeżeli ma ku temu podstawę, może odebrać takie godzinny, a ewentualny sprzeciw nauczyciela nie ma wpływu na decyzję dyrektora szkoły.

 

Dyrektor ma prawo postąpić w ten sposób i nie musi uzyskać zgody tych, którzy w określonym terminie przestaną realizować zajęcia w godzinach ponadwymiarowych. Ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych nie wpływa na stosunek pracy

 

Jeżeli dyrektor szkoły zdecyduje o odebraniu nauczycielowi części lub wszystkich godzin ponadwymiarowych, to nie musi stosować jakichkolwiek form prawnych zmieniających wymiar zatrudnienia. Odebranie godzin nie stanowi bowiem pogorszenia warunków pracy. Karta Nauczyciela reguluje jedynie, że w szkołach feryjnych nie dokonuje się zmian kadrowych w czasie trwania roku szkolnego, a także że dotyczą one wypowiedzenia stosunku pracy lub wypowiedzenia warunków pracy (art. 20 ust. 3 i art. 27 ust. 1 Karta Nauczyciela). Ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych nie należy do tego typu zmian.

 

Dyrektor szkoły ma obowiązek przekazania nauczycielowi pisemnej informacji o zmniejszeniu liczby godzin ponadwymiarowych. Nauczyciel nie ma wpływu na decyzję dyrektora szkoły – jego sprzeciw nie ma dla dyrektora mocy wiążącej.

 

Podsumowując – dyrektor powinien poinformować Panią o odebraniu godzin ponadwymiarowych pisemnie, ale nie musi swojej decyzji uzasadniać. Jednocześnie nie przysługuje Pani żadna możliwość odwołania się od tej decyzji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »