Aktualne badania okresowe nauczyciela a dostarczenie badań wstępnych

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem, do września pracowałam w dwóch szkołach, a od września tego roku zgodziłam się wziąć cztery godziny w trzeciej szkole. Mam aktualne badania okresowe (jeszcze na dwa lata), tymczasem nowa pani dyrektor grozi mi rozwiązaniem umowy o pracę, jeśli nie dostarczę badań wstępnych (od tego samego lekarza zresztą, bo to jedna gmina i jedna księgowość). Inny lekarz medycyny pracy powiedział mi, że od kwietnia 2015 roku weszły nowe przepisy, według których dyrektor nie może mnie zmusić do dostarczenia badań wstępnych, a tym bardziej mnie zwolnić, bo to by była podstawa pozwu do sądu pracy. Czy ktoś może mi udzielić odpowiedzi, jak jest naprawdę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Aktualne badania okresowe nauczyciela a dostarczenie badań wstępnych

Czy nauczyciel podejmując pracę u innego pracodawcy musi dostarczyć wstępne badania lekarskie?

Zgodnie z art. 229 ustawy Kodeks pracy „wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy;

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe”.

„Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych”.

Punkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wysłanie nauczyciela na wstępne badanie lekarskie przed podjęciem pracy

Nowe przepisy, które weszły w życie 1 kwietnia 2015 r., uprawniają pracodawcę do oceny tego, czy warunki pracy na stanowisku, na które przyjmuje nowego pracownika, są analogiczne do tych, w których pracownik ten pracował u poprzedniego pracodawcy. Prawodawca pozostawił pracodawcom decyzję, czy uznać zaświadczenie przyniesione od lekarza medycyny pracy, czy też nie.

Pracodawca, dokonując oceny tego, czy warunki pracy pracownika są podobne do poprzednio występujących, nie powinien opierać się jedynie na nazwie stanowiska pracy pracownika. Jak bowiem wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2011 r. (sygn. akt II PK 225/10, OSNP 2012, poz. 112), „stanowisko pracy określa zarówno rodzaj pracy, jak i miejsce pracy. Podstawowe znaczenie ma określenie czynników zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika. Ważna jest charakterystyka wykonywanej pracy, a nie sama nazwa stanowiska pracy”.

Jeżeli pracodawca będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do podobieństwa warunków pracy, jego obowiązkiem będzie wysłanie pracownika na wstępne badania lekarskie.

Nowe miejsce pracy nauczyciela a wstępne badania lekarskie

Jednak najważniejsze jest to, że nowe przepisy mają zastosowanie jedynie do orzeczeń lekarskich wydanych od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2015 r. Nie będzie więc można nie kierować na badania pracownika, który w nowym miejscu pracy okaże orzeczenie lekarskie wydane przed 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na wstępne badania lekarskie i do badań rozpoczętych przed tą datą również będą miały zastosowanie przepisy poprzednio obowiązujące.

Słowem, pracodawca ma rację, jeśli Pani badania pochodzą sprzed 1 kwietnia 2015 r. Jeśli są z datą późniejszą, nie musi Pani wykonywac badań.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »