Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aktualne badania okresowe nauczyciela a dostarczenie badań wstępnych

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-01-21

Jestem nauczycielem, do września pracowałam w dwóch szkołach, a od września tego roku zgodziłam się wziąć cztery godziny w trzeciej szkole. Mam aktualne badania okresowe (jeszcze na dwa lata), tymczasem nowa pani dyrektor grozi mi rozwiązaniem umowy o pracę, jeśli nie dostarczę badań wstępnych (od tego samego lekarza zresztą, bo to jedna gmina i jedna księgowość). Inny lekarz medycyny pracy powiedział mi, że od kwietnia 2015 roku weszły nowe przepisy, według których dyrektor nie może mnie zmusić do dostarczenia badań wstępnych, a tym bardziej mnie zwolnić, bo to by była podstawa pozwu do sądu pracy. Czy ktoś może mi udzielić odpowiedzi, jak jest naprawdę?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

Zgodnie z art. 229 ustawy Kodeks pracy „wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) osoby przyjmowane do pracy;

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe”.

„Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych”.

Punkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Nowe przepisy, które weszły w życie 1 kwietnia 2015 r., uprawniają pracodawcę do oceny tego, czy warunki pracy na stanowisku, na które przyjmuje nowego pracownika, są analogiczne do tych, w których pracownik ten pracował u poprzedniego pracodawcy. Prawodawca pozostawił pracodawcom decyzję, czy uznać zaświadczenie przyniesione od lekarza medycyny pracy, czy też nie.

Pracodawca, dokonując oceny tego, czy warunki pracy pracownika są podobne do poprzednio występujących, nie powinien opierać się jedynie na nazwie stanowiska pracy pracownika. Jak bowiem wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2011 r. (sygn. akt II PK 225/10, OSNP 2012, poz. 112), „stanowisko pracy określa zarówno rodzaj pracy, jak i miejsce pracy. Podstawowe znaczenie ma określenie czynników zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika. Ważna jest charakterystyka wykonywanej pracy, a nie sama nazwa stanowiska pracy”.

Jeżeli pracodawca będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do podobieństwa warunków pracy, jego obowiązkiem będzie wysłanie pracownika na wstępne badania lekarskie.

Jednak najważniejsze jest to, że nowe przepisy mają zastosowanie jedynie do orzeczeń lekarskich wydanych od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2015 r. Nie będzie więc można nie kierować na badania pracownika, który w nowym miejscu pracy okaże orzeczenie lekarskie wydane przed 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na wstępne badania lekarskie i do badań rozpoczętych przed tą datą również będą miały zastosowanie przepisy poprzednio obowiązujące.

Słowem, pracodawca ma rację, jeśli Pani badania pochodzą sprzed 1 kwietnia 2015 r. Jeśli są z datą późniejszą, nie musi Pani wykonywac badań.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kara dla pracownika samorządowego

Jestem pracownikiem samorządowym, pozwałem pracodawcę do sądu pracy za niesłuszne ukaranie mnie naganą. Sprawę raczej mam wygraną, złamano procedury ukarania...

Obowiązek uczestniczenia w kursie wykraczającym tematyką poza rodzaj wykonywanej pracy

W umowie o pracę mam napisane „tokarz” i taką pracę wykonuję już 20 lat. Czy zakład pracy może mnie wysłać na kurs spawacza, żebym potem...

Obciążenie przez byłego pracodawcę kwotą za nieopłaconą fakturę przez klienta

Dostałem dziś SMA-a od mojego byłego pracodawcy, u którego pracowałem do 30 kwietnia, z informacją, że chce mnie obciążyć za to, że sprzedałem...

Aneks do umowy o pracę z dodatkowymi obowiązkami

Pracodawca bez porozumienia stron daje mi aneks do umowy o prace z dodatkowymi obowiązkami. Ja nie zgadzam się z dodatkowym obowiązkiem:...

Niedostarczenie zwolnienia przez pracownika i nie stawienie się do pracy

Mam firmę, w której zatrudniam jedna osobę. Pracownik 26 lipca poinformował mnie, że do 4 sierpnia ma zwolnienie L4. Nie dostarczył mi zwolnienia ani nie...

Obciążenie pracownika za skradzione paliwo podczas trasy

Jestem kierowcą zawodowym w firmie transportowej i jeżdżę TIRem. Podczas ostatniej trasy na terenie Hiszpanii ukradli mi paliwo ON ok. 500 litrów...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »