Który dyrektor musi wyrazić zgodę na urlop dla poratowania zdrowia?

Jestem nauczycielką. Wybieram się na urlop dla poratowania zdrowia od 1 września. Dyrektor mojej szkoły kończy kadencję 31 sierpnia i od 1 września będzie urzędował nowy dyrektor. Jeżeli złożę orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w połowie czerwca, to czy obecnie urzędujący dyrektor może wyrazić zgodę na udzielenie takiego urlopu, czy muszę czekać do września, aż zacznie urzędować nowy dyrektor, czyli jednym słowem – który dyrektor musi wyrazić zgodę na urlop dla poratowania zdrowia?

Podstawa prawna przejścia na świadczenie kompensacyjne nauczyciela

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na 10/18, umowa na czas nieokreślony, spełnia wszystkie warunki przejścia na emeryturę kompensacyjną. Nauczycielka rozwiązała stosunek pracy na swój wniosek. Jaka podstawa prawna powinna znaleźć się na świadectwie pracy, aby mogła otrzymać świadczenie?

Zmiana pracy, zmiana wymiar urlopu wypoczynkowego, ile dni przysługuje?

Z dniem 30 czerwca br. moja umowa o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. U obecnego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze (26 dni) przysługiwałoby mi od 5 lipca br. U nowego pracodawcy zaczynam pracę od 1 lipca br. i już od tego terminu będzie mi przysługiwał wyższy wymiar urlopu. Mój obecny pracodawca wypłaci mi ekwiwalent pieniężny za 10 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. U nowego pracodawcy do końca roku będzie mi przysługiwało 13 dni urlopu. Czy w związku z tym przepadną mi 3 dni z 26?

Podział klas na grupy na lekcjach języka obcego

Czy reforma oświaty powodująca wygaszanie gimnazjum, a wprowadzanie 8-letniej szkoły podstawowej, nanosi na szkoły obowiązek podziału klas na grupy językowe na lekcjach języka obcego (ze względu na poziom zaawansowania), niezależnie od tego, czy liczba uczniów przekroczy 24?

Praca jako kurator społeczny podczas L4

Jestem w ciąży. Mam m.in. umowę na czas nieokreślony. Przebywam na L4. Czy podczas tego L4 mogę pracować jako kurator społeczny i otrzymywać ryczałt za prace społeczne (i czy mam się z tego rozliczać PIT-em)?

Nadgodziny za wycieczki z podopiecznymi opieki społecznej

Jestem pracownikiem warsztatu terapii zajęciowej, który podlega pod opiekę społeczną, więc obowiązuje nas ustawa o pracowniku samorządowym. Z naszymi podopiecznymi wyjeżdżamy na wycieczki, przeważnie są jednodniowe (godzina wyjazdu ok. 7.00, a powrót ok. 20.00), zdarzają się i kilkudniowe. Pani kierownik twierdzi, że nie należą się nam nadgodziny i że czas podróży służbowej w godzinach naszej pracy 7–15 ( podczas której też nadzorujemy/pilnujemy podopiecznych) nie wlicza się w czas pracy – więc nie mamy prawa do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego za wypracowane nadgodziny. Jak powinien być rozliczany czas pracy na takich wycieczkach oraz w porze nocnej, gdy jesteśmy na wycieczce z noclegiem?

Zrzucenie winy na pracownika za wypadek przy pracy

Mój bratanek pracuje w zakładach chemicznych i miał wypadek przy pracy. Został poparzony łukiem elektrycznym, ma oparzoną całą twarz i rękę. Ręka jest w bardzo złym stanie, istnieje ryzyko, że trzeba ją będzie amputować. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że pracodawca będzie próbował zrzucić winę na pracownika. Jak temu zaradzić?

Rozwiązanie umowy o pracę po 182 dniach zasiłku chorobowego

Rozwiązano ze mną umowę o pracę. Było to po 182 dniach zasiłku chorobowego (komisja nie przyznała mi rehabilitacyjnego), później 1 dzień urlopu na żądanie, a następnie szpital i nowe zwolnienie na zupełnie inną chorobę. Nie płacono mi za zwolnienia lekarskie, a później zwolniono z art. 53, kiedy byłam na zwolnieniu lekarskim. Po 5 miesiącach od pierwszej choroby i nieprzyznanego zasiłku rehabilitacyjnego stanęłam na komisji w związku z kręgosłupem i tu lekarz przyznał zasiłek, ale ZUS cofnął go do daty urlopu na żądanie. Nie wiem, jak zakład mógł mnie zwolnić na chorobowym, kiedy prawo do zasiłku rehabilitacyjnego otrzymałam dopiero po ponad miesiącu od zwolnienia mnie z pracy. Na dzień rozwiązania umowy o pracę nie miałam przyznanego zasiłku rehabilitacyjnego.

Sposoby zakończenia urlopu macierzyńskiego i przejście na wychowawczy

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Skończył mi się urlop macierzyński i przebywam na wypoczynkowym. Zastanawiam się nad sposobami zakończenia urlopu. Czy mogę od razu przejść na urlop wychowawczy bez konsekwencji? Czy pracodawca musi się na to zgodzić? Czy rezygnując z wychowawczego 30 dni przed powrotem, mogę pierwszego dnia przedstawić L4 z kodem B? Czy dostanę znowu roczny macierzyński? Czy mam się obawiać zwolnienia?

Wykonywanie innych prac niż określone na stanowisku

Zostałem zatrudniony na umowę o pracę tymczasową na 3 miesiące, na stanowisku „serwisant” – oczywiście docelowo na stałe. Liczba godzin 8 dziennie, 40 godzin tygodniowo. W momencie rozpoczęcia pracy pracodawca tłumaczył się brakiem zlecenia i skierował mnie tymczasowo do innego działu. Do dnia dzisiejszego, a pracuję 2 miesiące, nie mam pisma dotyczącego obowiązków i zakresu pracy. Obowiązki serwisanta mają się nijak do obowiązków, które narzuca mi pracodawca. Muszę pracować w delegacji (wyjazdy do innych miast), po 10–11 godzin dziennie. Zagrożono mi, że jak nie będę wykonywał tych poleceń, to zostanę zwolniony z pracy z powodu braku dyspozycyjności. Czy muszę przyjąć takie wypowiedzenie? Jakie są następstwa, jak nie przyjmę wypowiedzenia? Co w ogóle mam robić? Jakie mam prawa?

Niewypłacenie premii po odejściu z pracy

Wypowiedziałem umowę o pracę i z końcem kwietnia odszedłem z firmy. Pracodawca nie chce mi wypłacić premii rocznej za obecny rok, którą mam zapisaną w umowie o pracę, posiłkując się polityką korporacyjną firmy, że premie za rok, który się nie zakończył, nie są wypłacane pracownikowi w sytuacji, kiedy odszedł on z własnej woli (wypowiedzenie umowy przez pracownika), natomiast wypłaca je tym, z którymi pracodawca się rozstał z inicjatywy pracodawcy lub w wyniku porozumienia stron, co jest dla mnie dyskryminacją. Dodam, że wszyscy pracownicy, którzy w zeszłym roku odchodzili z firmy z własnej woli, mieli wypłacane premie.

Czy przysługuje mi odprawa nauczycielska?

Jestem nauczycielem z ponad 30-letnim stażem pracy. Od 01.09.1015 r. do 31.08.2016 r. przebywałam na urlopie zdrowotnym. W maju 2016 r. (w czasie urlopu) dostałam od dyrektora szkoły wypowiedzenie warunków pracy i płacy z art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia, które przyjęłam. W trakcie trwania wypowiedzenia, od 25.08.2016 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim, a od 01. 09. 2016 r. pobierałam zasiłek chorobowy. Zasiłek przestałam pobierać 20.12. 2016 r. 15.12.2016 r. nabyłam uprawnienia do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, na które się zdecydowałam przejść z dniem 20.12.2016 roku. Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje mi nauczycielska odprawa emerytalna od byłego pracodawcy?

Informacja o ciąży w ostatnim dniu pracy

Przez kilka miesięcy byłam zatrudniona w firmie X na umowę o pracę na czas określony – została rozwiązana po okresie obowiązywania. Ostatniego dnia pracy poszłam na L4. Od lekarza otrzymałam informację, że jestem w ciąży. Czy jest możliwość przywrócenia do pracy?

Dyżury lekarza a klauzula opt-out

Jestem lekarzem i pracuję w szpitalu na umowę o pracę. Nie wymówiłem klauzuli opt-out. Czy za dyżur 24-godzinny w sobotę mogę domagać się wolnego w poniedziałek? W każdym tygodniu przysługuje mi 35 godzin nieprzerwanego wypoczynku. Co prawda w ustawie jest fragment o uzasadnionej organizacji pracy, ale w miesiącu choćby w przyszłym miesiącu mam dyżury w 3 soboty.

Zwolnienie bibliotekarza mimo etatu

Jestem dyplomowanym nauczycielem – bibliotekarzem. Nabyłam uprawnienia emerytalne według KN, ale na chwilę obecną nie planuję z nich skorzystać. Organ prowadzący szkołę w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole planuje zmniejszyć wymiar godzin w bibliotece szkolnej o 0,5 etatu. Tym samym pozostanie jeden cały etat, który obecnie obsadzam. Mimo to dyrektor szkoły zamierza rozwiązać ze mną stosunek pracy za wypowiedzeniem na podstawie art. 20 ust.1 pkt 2 KN. Czy ma takie prawo, skoro nie ma redukcji etatu, a tylko następuje zmniejszenie liczby godzin o 15? Planuje 1 etat od nowego roku szkolnego podzielić na pół dla 2 przedmiotowców, wprawdzie z uprawnieniami w bibliotece lecz zerową w niej praktyką. Czy jest to zgodne z prawem?

Ograniczanie etatu nauczycielowi a praca drugiego na dwa etaty

Jestem nauczycielem z 27-letnim stażem pracy zatrudnionym z mianowania na czas nieokreślony. Moja młodsza koleżanka jest zatrudniona na takiej samej zasadzie w dwóch szkołach, lecz od 2 lat na własna prośbę ogranicza etat w mojej placówce. W tym roku szkolnym ograniczono mi etat, mimo że koleżanka realizuje etat i nadgodziny w innej placówce i jeszcze pół eteru w mojej. Czy to możliwe, by jeden nauczyciel pracował na dwa etaty, a inny, nie mając dodatkowych źródeł utrzymania, miał ograniczony etat? Wszyscy wiemy o jej dodatkowej pracy, ale dyrekcja twierdzi, że oficjalnie nic nie wie i nie ma możliwości prawnej dowiedzenia się o zatrudnieniu tej pani w innej placówce. Bardzo proszę o pomoc w tej sytuacji, gdy koleżanka zabiera mi godziny pracy jako innemu nauczycielowi.

Obciążenie pracownika za skradzione paliwo podczas trasy

Jestem kierowcą zawodowym w firmie transportowej i jeżdżę TIRem. Podczas ostatniej trasy na terenie Hiszpanii ukradli mi paliwo ON ok. 500 litrów i podczas powrotu sytuacja się powtórzyła na terenie Niemiec. O tych przypadkach nawet nie wiedziałem. Zbiorniki były zabezpieczone przed sito wlewu, korek zamykany na kluczyk, zabezpieczenie korka. To wszystko wymontowali i z powrotem zamontowali. Po codziennych oględzinach wszystko wyglądało w porządku, ponieważ miałem inny problem z autem (awaria) i nie przeliczałem spalania. Policji nie wzywałem, bo było po fakcie. Szef chce mnie obciążyć za 1000 litrów paliwa – czy ma do tego prawo?

Likwidacja nagrody jubileuszowej

Z dniem 1.01. nagroda jubileuszowa ulega likwidacji, a pracownicy nie uzyskają do niej uprawnię po tej dacie. Zatrudniłem się 02.01. Czy nabyłem prawo do nagrody jubileuszowej?

Położna na stanowisku pielęgniarki

W 1988 r. otrzymałam prawo wykonywania zawodu położnej. Od 1990 roku rozpoczęłam pracę w domu pomocy społecznej i do tej pory pracuję w nim jako pielęgniarka. Systematycznie opłacam składki do Izby Pielęgniarskiej. Czy pracując jako pielęgniarka, a posiadając dyplom położnej, utraciłam prawo wykonywania zawodu? W szkole medycznej zawsze mówiono nam, że możemy wykonywać obowiązki pielęgniarki. Czy mogę nadal pracować na tym stanowisku w DPS-ie zgodnie z prawem?

Zatrudnienie pracownika nienadającego się na dane stanowisko

Kilka miesięcy temu zatrudniłem pracownika urodzonego w 1956 roku, co oznacza niestety, że jest w okresie ochronnym. Jednakże po kilku miesiącach pracy okazało się, że nie nadaje się na to stanowisko. Czy mogę go zwolnić, wykorzystując to, że jego okres zatrudnienia nie daje mu prawa do emerytury i czy istnieją jakiś inne możliwości zwolnienia pracownika w tej sytuacji? Generalnie jego problemem jest jazda samochodem, obtarł bardzo znacząco pojazd, uszkodził całkowicie inny sprzęt.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »