Zakaz konkurencji a wykonywanie zleceń dla klientów

Zakaz konkurencji a wykonywanie zleceń dla klientów

Prowadzę działalność gospodarczą związaną z tworzeniem grafiki. Mam kilku stałych klientów. Od sierpnia mam zacząć pracę na etacie i w umowie znalazłem zapis o zakazie działań konkurencyjnych. Moi klienci, których wspieram sporadycznie, ale jednak od kilku lat, nie kwalifikują się do nazwania ich konkurencją (zupełnie inny zakres prowadzonej działalności i zupełnie inne produkty, które nie są ani sklepami, ani serwisami ogłoszeniowymi — czyli np. platforma edukacyjna lub narzędzie do monitorowania ruchu na stronie). Czy wobec powyższych zapisów mam możliwość ich dalszego wspierania, czy nie?

Zwolnienia grupowe i różne warunki zakończenia pracy

Zwolnienia grupowe i różne warunki zakończenia pracy

W połowie września pracodawca ogłosił zamknięcie zakładu w przyszłym roku. Podczas spotkania prawie wszyscy pracownicy otrzymali proponowany termin rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Każdy otrzymujący, który zgodzi się na proponowany termin rozwiązania umowy, otrzyma dodatkowy pakiet (6 dodatkowych odpraw – w zależności od stażu pracy). Proponowane są dwa terminy zwolnień. Aktualnie jestem zatrudniony na stanowisku „główny specjalista ds. inwestycji”. Pracodawca zaproponował mi inne stanowisko w innej lokalizacji. Mam w związku z tym kilka pytań: Czy zamknięcie działalności w danej lokalizacji przez pracodawcę oznacza, że wszyscy pracownicy w danej lokalizacji podlegają prawnie pod „zwolnienia grupowe” i muszą być traktowani na takich samych zasadach? Czy w przypadku odrzucenia oferty pracodawcy automatycznie pozbywam się prawa do odprawy i dodatkowe bonusa w postaci 6 dodatkowych odpraw? Prawdopodobnie pracodawca chce zaproponować mi pracę do końca 2022 w aktualnej lokalizacji – czyli do końca grudnia. Czy może obowiązywać indywidualny termin rozwiązania umowy w przypadku zwolnień grupowych, gdzie 95% pracowników otrzymało termin wypowiedzenia datowany na początek roku 2022? Nie chciałbym się pozbyć pakietu odpraw, gdy np. zostanie rozwiązania ze mną umowa w grudniu 2022 – gdy nie będę podlegał pod zwolnienie grupowe.

Dojazdy do pracy w różne części kraju

Dojazdy do pracy w różne części kraju

Mieszkam w woj. podkarpackim, pracuję w Warszawie. Dojazd zabezpiecza firma samochodem służbowym, nocleg również. Praca w ciągu roku jest w różnych miejscach w kraju – w zeszłym roku Poznań, Katowice, Gdańsk. Czy w tym wypadku należy mi się dieta w wysokości 30 zł za przepracowany dzień? Liczba godzin to ok. 40–50 godzin tygodniowo. Soboty mamy wolne, zjeżdżam do domu w piątek po pracy, wracam w poniedziałek rano.

Ciężkie naruszenie przez pracodawcę prawa do urlopów pracowników

Ciężkie naruszenie przez pracodawcę prawa do urlopów pracowników

Jestem zatrudniona w pewnej firmie w systemie weekendowym. Pracuję w soboty, niedziele i poniedziałki oraz w święta. Kiedy w firmie jest mało pracy, pracodawca daje nam wolne do odrobienia, tłumacząc, że pracownicy w tygodniu muszą mieć co robić. Albo każe nam wpisywać urlop wypoczynkowy w te dni. W rezultacie tych godzin na minusie zbiera się dużo. Potem w grafiku sam ustala, kiedy mamy je odrobić. W tym miesiącu okazało się, że w związku ze zmianami w firmie wszyscy pracownicy muszą wziąć jeden dzień urlopu bezpłatnego, który już też z góry został zaplanowany w grafiku. I w związku z tym, że wciąż mam do odrobienia 8 godzin, kierownik oznajmił mi, że w tym dniu, w którym mam zaplanowany ten bezpłatny urlop, mam przyjść normalnie do pracy. Czy takie decyzje pracodawcy względem pracowników są w porządku? Czy pracodawca może wysyłać weekendowych pracowników na wolne, żeby w tygodniu ludzie mieli co robić? Czy potem może według własnego uznania wpisywać do grafiku, kiedy te godziny musimy odrobić? Czy urlop wypoczynkowy i urlop bezpłatny planuje pracodawca i nie musi nawet uprzedzić o tym pracownika? Czy pracodawca ma prawo wymagać ode mnie odpracowania godzin na urlopie bezpłatnym?

Praca w sobotę rodzica małego dziecka

Praca w sobotę rodzica małego dziecka

Pracuję w zakładzie, w którym okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy. Na początku roku wypełniłem wniosek o rezygnację z godzin nadliczbowych oraz godzin nocnych, ponieważ sprawuje opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia. Mój przełożony chce zmusić mnie do pracy w trzy soboty (w moim zakładzie sobota jest zapisana jako dzień wolny), tłumacząc, że praca w sobotę nie jest dla mnie pracą w godzinach nadliczbowych, ponieważ za tę przepracowaną sobotę dostanę inny dzień wolny i w danym okresie rozliczeniowym mój wymiar czasu pracy będzie się zgadał z zakładanym czasem na ten okres. Dni wolne zostały wyznaczone przez pracodawcę bez porozumienia tego z pracownikiem. Z góry zostało założone, że za te przepracowane soboty pracodawca odda nam 3 ostatnie dni grudnia. Czy w takim przypadku faktycznie praca w sobotę nie jest dla mnie nadgodzinami? Czy mogę odmówić takiej pracy w sobotę, skoro sprawuje opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia?

Wcześniejsze stanowisko pracy po powrocie z macierzyńskiego

Wcześniejsze stanowisko pracy po powrocie z macierzyńskiego

Moja żona niedługo wraca z urlopu macierzyńskiego do pracy. Jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony na dwóch stanowiskach jako kierownik laboratorium i kierownik działu zarządzania jakością. Niedawno osoba zatrudniona na stanowisku zastępcy kierownika działu zarządzania jakością dostała nową umowę na stanowisko kierownika tego działu. Czy może się okazać, że żona po powrocie nie wróci na swoje wcześniejsze stanowiska i będzie kierownikiem tylko jednego działu ? Jak się to ma do art. 183 i 184 K.p. i wyroku SN z 26.01.2017?

Oddelegowanie do pracy w innym mieście po urlopie wychowawczym

Oddelegowanie do pracy w innym mieście po urlopie wychowawczym

Jestem od 3 lat zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Firma ma siedzibę w Poznaniu, ja natomiast jestem zatrudniona do biura regionalnego w innym mieście, w Gliwicach. W międzyczasie urodziłam dziecko, niebawem kończę urlop wychowawczy, natomiast biuro w Gliwicach zakończyło swą działalność, gdyż zakończył się projekt, do którego było ono powołane. Dzisiaj otrzymałam pismo, polecenie służbowe, by stawić się do pracy w biurze w innym mieście, w Łodzi, które będzie funkcjonować jeszcze przez około 2 miesiące. Miejsce pracy wskazane w umowie to biuro w Gliwicach, jeśli jednak byłoby to uzasadnione interesem pracodawcy, byłabym zobowiązana wykonywać swoje obowiązki pracownicze w innym miejscu na terytorium Unii Europejskiej. W moim odczuciu nie jest to umożliwienie mi powrotu do pracy poprzez takie oddelegowanie, musiałabym przeprowadzić się do innego miasta, lub dojeżdżać kilkaset kilometrów do pracy. Pracodawca wspominał o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, jednak według mnie powinna ona być rozwiązana przez pracodawcę z przyczyn niezależnych ode mnie.

Czy mogę dostać urlop na wypowiedzeniu?

Czy mogę dostać urlop na wypowiedzeniu?

Obecnie jestem na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. Firma, w której jeszcze pracuję, nie chciała się zgodzić na skrócenie okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. Kadrowa tłumaczyła się dużą ilością pracy w moim dziale i powiedziała, że jeśli znajdą kogoś na moje miejsce, to pozwolą mi odejść wcześniej. Do końca maja przysługuje mi 14 dni urlopu wypoczynkowego. W kwietniu rozpoczęła pracę nowa osoba na stanowisku, na jakim ja pracuję. Mimo to główny kierownik nie chce mi udzielić ani jednego dnia urlopu w maju. Czy mogę coś na to poradzić, żeby zamiast ekwiwalentu dostać urlop? Co więcej, w marcu rozdawane były dla pracowników premie roczne za poprzedni rok, gdzie ja i inne osoby na wypowiedzeniu zostały pominięte. Nie wzięto pod uwagę osiągniętych przeze mnie zadań przedłożonych mi przez przełożonych ani faktu, że cały poprzedni rok przepracowałam bez ani jednego dnia na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienia grupowe a przebywanie na urlopie wychowawczym

Zwolnienia grupowe a przebywanie na urlopie wychowawczym

Jestem pracownikiem dużej firmy, która wdrożyła zwolnienia grupowe. Jestem na urlopie wychowawczym. Chciałabym jednak przedłużyć urlop wychowawczy o kolejne 2 lub 3 miesiące. Wiem, że po 3 miesiącach pracodawca ma prawo mnie zwolnić. Jednak czy będę miała prawo do odszkodowania i zapłaty za skrócony okres wypowiedzenia (w regulaminie jest zapis na ten temat, tylko nie wiem jak to wygląda jeśli przebywam na wychowawczym – czy ten czas liczny jest do okresu wypowiedzenia i nie zapłacą mi za niego?)? Czy pracodawca może zwolnić mnie trybie indywidualnym albo bez wypowiedzenia zważywszy na zwolnienia grupowe? Czy będę mogła odwołać się do sądu pracy i jakie szanse mam w sądzie, jeśli w regulaminie zwolnień grupowych kryterium doboru jest między innymi gotowość do pracy, a ja przebywam na urlopie wychowawczym? Jednym z kryteriów jest też doświadczenie zawodowe i przydatność do pracy. Firma zatrudnia około 50 tys. pracowników. 

Wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem pracy

Wypowiedzenie umowy przed rozpoczęciem pracy

Pod koniec zeszłego miesiąca podpisałem umowę o pracę z pewną firmą, w której data rozpoczęcie pracy przypada na dzień 1 lipca. Teraz otrzymałem inną ofertę pracy na lepszych warunkach. Czy mogę bezproblemowo rozwiązać podpisaną umowę za wypowiedzeniem (tak by okres wypowiedzenia skończył się przed rozpoczęciem pracy)? Jeśli tak, to czy w tej sytuacji firma wystawi mi świadectwo pracy, które będę musiał pokazywać w przyszłości? Kolejną kwestią jest, w jakiej formie powinienem takowe wypowiedzenie złożyć (jeśli jest to możliwe)? Umowę podpisałem za pośrednictwem internetowej platformy do podpisywania umów, a kontaktowałem się do tej pory wyłącznie z działem HR.

Nagroda jubileuszowa dla nauczycielki przedszkola

Nagroda jubileuszowa dla nauczycielki przedszkola

Jestem nauczycielką przedszkola. Mam pytanie dotyczące nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. Otóż, 18 maja nabyłam prawo do emerytury i w tym dniu rozwiązałam stosunek pracy za porozumieniem stron, po czym 19 maja podpisałam z tym samym pracodawcą umowę o pracę na czas określony w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela. W związku z tym, że umowa wygaśnie 31 sierpnia i od 01.09. zabraknie mi 2 lat i 2 miesięcy do nagrody jubileuszowej, dostarczyłam pracodawcy zaświadczenie uprawniające do doliczenia 1 roku 4 miesięcy i 4 dni. W związku z tym zabraknie mi mniej niż 12 miesięcy po wygaśnięciu umowy. Czy w tej sytuacji mam prawo do wcześniejszej wypłaty tej nagrody?

Ciągłe wysyłanie w długie delegacje - co zrobić?

Ciągłe wysyłanie w długie delegacje - co zrobić?

W umowie o pracę (na czas nieokreślony) miejsce pracy mam wpisane jako Warszawa. Mimo to pracodawca stale wysyła mnie w długie delegacje służbowe – na tę chwilę mam 62 dni. Czy mogę odmówić wyjazdu w delegację? Jakie mam możliwości?

Zwolnienie pracownika który otrzymał prawo do renty

Zwolnienie pracownika który otrzymał prawo do renty

Pracownik nabył prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Pracownik jest u nas kierowcą, jego choroba związana jest z utratą słuchu. Pracownik nie poinformował nas o nabyciu prawa do renty, z uwagi na utratę słuchu brak jest komunikacji z pracownikiem. Obecnie przypadkowo otrzymaliśmy informację o jego prawie do renty. Czy możemy zwolnić takiego pracownika, jeśli tak, to w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej? Czy pracownikowi w razie zwolnienia należy się odprawa i czy za nieobecność pracownika można wstawić pracownikowi urlop niewykorzystany?

Dodatkowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Dodatkowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Jestem nauczycielem bibliotekarzem. Niestety nagminnie otrzymuję w ramach mojej pracy w bibliotece dodatkowe obowiązki tzw. opiekę nad uczniami (kiedy inni nauczyciele przedmiotowi chorują). Czy jest to z prawnego punktu widzenia właściwe? Czy jako nauczyciel bibliotekarz mogę mieć ustalane tzw. okienka w pracy? Brakuje w szkole sal lekcyjnych i nauczyciele korzystają wówczas z biblioteki. Załóżmy, rozpoczynając pracę 5 godzin w danym dniu, od godziny 8 do 13, kończę często o 15, i muszę czekać w pokoju nauczycielskim na to, abym mogła wejść do biblioteki. To strata mojego prywatnego czasu i wydłużenie czasu pracy, za to nie otrzymuję dodatkowego wynagrodzenia. Czy to zgodne z prawem?

Przez jaki okres można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Przez jaki okres można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Mam pytanie dotyczące prawa do zasiłku dla bezrobotnych i okresu jego pobierania. Przez wiele lat prowadziłem działalności gospodarczą, którą w powodu pandemii musiałem zawiesić. W grudniu 2020 zarejestrowałem się w lokalnym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, nabyłem prawa do do zasiłku dla bezrobotnych w marcu 2021, czyli po 90 dniach. Prawo do zasiłku dla mojego miasta ze względu na stopę bezrobocia zgodnie z ustawą wynosi 180 dni. Dzisiaj odebrałem pismo z urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku ze względu na upłynięcie maksymalnego okresu zasiłkowego. Na miejscu w urzędzie dowiedziałem się, że „w naszym mieście przepisy interpretujemy tak, że zasiłek przysługuje na 180 dni, ale panu na pierwsze 90 dni nie przysługiwał, wiec już się skończył”. Czy rzeczywiście długość prawa do zasiłku dla bezrobotnego liczona jest od dnia rejestracji (w moim przypadku grudzień 2020), czy od dnia nabycia tego prawa?

Odprawa i nagroda jubileuszowa po ustaniu zatrudnienia

Odprawa i nagroda jubileuszowa po ustaniu zatrudnienia

Przebywam na zwolnieniu lekarskim, wypowiedzenie z pracy kończy się 31 stycznia. Jestem w wieku emerytalnym i pobieram rentę po zmarłym niedawno mężu. Czy po ustaniu zatrudnienia otrzymam odprawę 6-miesięczną (budżetówka) oraz nagrodę jubileuszowa, którą otrzymałabym, gdybym pracowała, za 11 miesięcy (nagrodę jubileuszowa otrzymywałam zawsze 11 stycznia)?

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności

Po prawie 4 latach pracy otrzymałam (jak wszyscy pracownicy) do podpisania umowę o zachowaniu poufności. Czy w przypadku podpisania umowy będę mogła podjąć pracę w innej firmie o takim samym profilu branżowym oraz na takim samym stanowisku przez 3 lata? 2.Czy można negocjować z pracodawcą krótszy okres i czy nie powinna obowiązywać jakaś rekompensata finansowa ze strony pracodawcy z tytułu podpisania zgody w szczególności na 3 lata? 3. Jakie czekają mnie konsekwencje prawne w przypadku, gdybym odmówiła podpisania tej umowy?

Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy B2B?

Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy B2B?

Od listopada związany byłem umową B2B z firmą, dla której wykonywałem świadczenia. 20 maja wypowiedziałem tę umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia (zgodnie z tym, co mam w umowie). Mój świadczeniodawca 22 maja zablokował mi możliwość wykonywania świadczeń przez odebranie narzędzi (telefon, samochód) i zablokował dostęp do systemów, twierdząc, że sam chciał mi wypowiedzieć umowę. W chwili obecnej proponuje mi rozwiązanie umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Chciałem zapytać, jakie mam realne szanse na dalsze targowanie się ze świadczeniodawcą czy w sądzie? Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy?

Przeniesienie pracownika ze spółki gminnej do pracy w urzędzie

Przeniesienie pracownika ze spółki gminnej do pracy w urzędzie

W związku z propozycją wójta, abym jako kasjer przeszła do urzędu gminy, rozwiązałam umowę o pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, będącym spółką gminną. Faktycznie wykonywałam czynności kasjera, pracuję od 21 lat w jednostkach budżetowych, a ostatnie 2 lata w spółce komunalnej. Do emerytury brakuje mi niecałe 2 lata. Moje przejście do urzędu nastąpiło za porozumieniem stron przy zachowaniu wszelkich moich uprawnień: urlopowych, wysługi lat pracy, wynagrodzenia. Jednak zatrudniono mnie jako pomoc administracyjną, a wykonuję czynności kasjera (III grupa zaszeregowania), kasjer IX grupa zaszeregowania. Uznano, że ze spółki gminnej nie można przejść w wyniku przeniesienia tylko za porozumieniem stron. W związku z tą sytuacją mam pytania: Czy faktycznie czynności kasjera (stanowisko urzędnicze podlegające naborowi) mogą być wykonywane przez pomoc administracyjną? Czy konieczne jest ogłoszenie konkursu na takie stanowisko?

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia jako ochrona przed wypowiedzeniem

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia jako ochrona przed wypowiedzeniem

Jeżeli juto lub po jutrze złożyłabym wniosek o urlop dla poratowania zdrowia do dyrekcji, to czy takie podanie chroni mnie jako nauczyciela przed wypowiedzeniem umowy lub zniżką godzin teraz i dalej aż do decyzji lekarza orzecznika, czy mi się ten urlop należy, czy nie? Czy na urlopie dla poratowania zdrowia można nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania na czas nieokreślony dać wypowiedzenie z pracy lub obniżyć wymiar etatu? Czy organ prowadzący może podważyć podanie o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia? Czy bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia można iść na urlop wychowawczy?

Porady prawne z prawa pracy

Praca dla większości z nas jest bardzo ważną sferą życia. Dla jednych jest głównie źródłem utrzymania, dla innych to samorealizacja i droga rozwoju. Bez względu na to, czy jesteśmy pracodawcą, czy pracownikiem, ważne, abyśmy znali swoje prawa i obowiązki oraz potrafili sobie poradzić z problemami, które nierzadko przytrafiają się nam w ciągu kariery zawodowej.

Serwis prawo-pracy.pl zawiera bardzo obszerny zbiór porad prawnych oraz artykułów dla pracodawcy i dla pracownika. Teksty, które powstały na kanwie prawdziwych spraw, z jakimi zwrócili się do nas klienci, są dla ułatwienia podzielone na działy. Znajdą tu Państwo na przykład dział na temat rozwiązywania umowy o pracę przez pracownika, jak i wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.


Wiele porad dotyczy praw pracownika, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, mobbingu itp. Prawo pracy to także zagadnienia dotyczące wynagrodzenia, godzin nadliczbowych, urlopów czy okresu wypowiedzenia. Nasi specjaliści, którzy są autorami tych tekstów, udzielili już setek porad, na co dzień sporządzają pisma do sądu pracy oraz do ZUS, podejmują się reprezentacji. Mają bowiem świadomość, że problemy w pracy oddziałują nieraz na całą rodzinę, odbijają się na zdrowiu, dlatego gdy mają Państwo wątpliwości, jak postąpić, warto wesprzeć się ich pomocą. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »