Zwolnienie z powodu braku stanowiska bez odprawy

Mam 59 lat, pracowałem od około 15 lat w jednym zakładzie pracy. Mam umowę na czas nieokreślany. Niedawno otrzymałem orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z odpowiednim zatrudnieniem na stanowisku przystosowanym. Dotychczas pracowałem jako konserwator w szkole. Po okazaniu orzeczenia w ciągu tygodnia otrzymałem wypowiedzenie z pracy z informacją, iż nie ma dla mnie stanowiska pracy. Otrzymałem informację, iż nie dostanę również odprawy, czy tak też możne być? Cy powinien ją otrzymać i czy można mnie tak zwolnić z powodu braku stanowiska? Co mogę zrobić?

Mobbing w pracy, czy muszę świadczyć przeciwko pracodawcy?

Moja koleżanka z pracy wiele razy opowiadała, że pracodawca źle ją traktuje: lekceważy, zawsze ma o coś do niej pretensje. Nigdy nie byłam świadkiem takiego zachowania, a ostatnio koleżanka zgłosiła mobbing pracodawcy wobec niej, a mnie podała jako osobę, która może o tym zaświadczyć. Co mam zrobić w tej sytuacji? Przecież nie byłam nigdy świadkiem nagannych zachowań zwierzchnika, o problemach koleżanki wiem tylko z jej relacji. Nie chcę zaszkodzić pracodawcy, tylko dlatego że wysłuchałam zwierzeń koleżanki.

Zatrudnienie w dwóch szkołach a prawo do zasiłku chorobowego

Jestem zatrudniona w szkole ponadgimnazjalnej przez mianowanie na czas nieokreślony. Dodatkowo co roku od 1 września do 30 czerwca pracuję w szkole zaocznej dla dorosłych i tu mam umowę o pracę na czas określony. Rozpoczęłam 4. miesiąc ciąży i z tego powodu kwalifikuję się do L4. Kiedy najkorzystniej jest przedłożyć zwolnienie i zaświadczenie, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego z obu stosunków pracy? Czy L4 do pracodawcy, z którym umowa wygasa 30 czerwca br., powinnam złożyć do 30 czerwca, czy mogę w ciągu 14 dni złożyć je do najbliższego oddziału ZUS? Czy za L4 podczas wakacji u pierwszego pracodawcy mam prawo do urlopu uzupełniającego?

Zmiana czasu wypowiedzenia

Chciałbym rozwiązać umowę o pracę na czas określony z pracodawcą. W umowie mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, więc z takim terminem złożyłem wypowiedzenie. Pracodawca stwierdził, że obowiązuje mnie okres 3-miesięczny, bo w ubiegłym roku zmieniły się przepisy dotyczące umów na czas określony. Nie zostałem jednak w żaden sposób poinformowany, że taka zmiana czasu wypowiedzenia została wprowadzona. Teraz pracodawca stwierdził, że jak nie miałem informacji to mam miesięczne wypowiedzenie. Nie mam kopii wypowiedzenia z podpisem, bo pracodawca ją zabrał, ale mam świadków przekazania pisma z wypowiedzeniem. Czy miesięczny okres wypowiedzenia jest prawidłowy? Czy świadkowie przekazania wypowiedzenia wystarczą, aby potwierdzić, że złożyłem wypowiedzenie?

Poświadczenie doświadczenia zawodowego

Prowadząc działalność gospodarczą, pracowałam dodatkowo w biurze rachunkowym (zostałam po stażu), tylko na umowie prowadzenia usług księgowych (firma dla firmy), wystawiałam fakturę. Miałam w umowie napisane, że niewiele czynności wykonuje jako księgowa. Odeszłam z biura i nie wiem, jak mam policzyć to doświadczenie. Wykonywałam czynności księgowe związane z prowadzeniem ksiąg handlowych, ale nie wszystko. Czy mimo tego mogę starać się o jakieś poświadczenie doświadczenia? Jest mi to potrzebne, aby starać się o dalsze kwalifikacje.

Sprostowanie świadectwa pracy po latach

Czy nieistniejący zakład pracy, Telekomunikacja, którą, jak wiadomo, przejęło ORANGE, może wystawić sprostowane świadectwo pracy za lata 1992-2000? Jest różnica w legitymacji ubezpieczeniowej – mąż pracował na stanowisku telemontera, a w świadectwie pracy ma – wartownik, co za tym idzie – nie napisano, że jest to praca w szczególnych warunkach. Jak to sprostować po latach?

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela w trakcie wakacji

Jestem nauczycielem mianowanym. Pracuję na pełnym etacie od 13 lat. Mam zamiar skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 (planuję w czasie wakacji). Od 1 września 2018 r. dyrektor zapowiada ograniczenie mi etatu do wymiaru 11/18. Czy zatem mogę pójść na urlop zdrowotny w czasie przerwy wakacyjnej (na cały rok szkolny), czyli przed 1 września, mając już pismo w ręku, że od 1 września  mój etat zostanie ograniczony? Czy w związku z jego ograniczeniem przysługuje mi on w pełnym (rocznym) wymiarze?

Czy rencista może być bezrobotnym?

Po przepracowaniu około 10 lat w zakładzie pracy chronionej otrzymałem 3-miesięczne wypowiedzenie. Mam rentę z ZUS z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Wynagrodzenie za wakacje nauczyciela zależne od wymiaru etatu

Jestem nauczycielem dyplomowanym języka polskiego z uprawnieniami do pracy w bibliotece. Pracuję od ośmiu lat w tej samej szkole. Przez pięć lat miałam czasowe umowy (do końca sierpnia lub na zastępstwo do czerwca). Trzy lata temu, z końcem sierpnia dyrektor podpisał ze mną umowę na czas nieokreślony na połowę etatu w bibliotece. Od dwóch lat przygotowywane są porozumienia zmieniające tę umowę o pracę i w ten sposób przejmuję obowiązki nieobecnych od 1 września do 30 czerwca nauczycieli (w bieżącym roku pracowałam w bibliotece w wym. 30/30). W czasie wakacji pobieram pensję urlopową za pół etatu. Rozumiem, że nie należy mi się ekwiwalent za dodatkowe pół etatu, bo moja umowa nie ulega rozwiązaniu. Czy w związku z tym, że przez 10 miesięcy pracowałam na pełny etat, moje warunki urlopowe są takie same, jakbym pracowała na pół etatu, tzn. wynagrodzenie urlopowe w okresie wakacji za pół etatu i brak dodatkowych godzin urlopu do wykorzystania?

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy

Pobieram emeryturę od 01.05.2015 i zostałam ponownie zatrudniona na tym samym etacie w zakładzie budżetowym samorządowym. W 2017 r. planowana jest moja nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy, to jest we wrześniu 2017. Czy gdybym rozwiązałam umowę o pracę w czerwcu w związku z przejściem na emeryturę, to tę nagrodę mogłabym otrzymać?

Likwidacja pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Mam 61 lat i 43 lata pracy, w tym 11 lat w szkodliwych warunkach. Obecnie pracuję w firmie zatrudniającej 2 osoby. Najprawdopodobniej w połowie listopada stracę pracę, gdyż właściciel sprzedaje sklep (likwidacja pracodawcy). Na  listopada mam wyznaczoną operację, wobec czego będę jakiś czas na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli w tym czasie właściciel rozwiąże ze mną umowę o pracę z powodu zwolnień grupowych, będę musiał zarejestrować się w urzędzie pracy, aby starać się o świadczenie przedemerytalne. Co w tej sytuacji mam zrobić? Czy po upływie zwolnienia lekarskiego mogę zarejestrować się w urzędzie pracy, czy obowiązuje mnie termin 30 dni od wypowiedzenia umowy. W sytuacji gdybym był na zwolnieniu lekarskim 1 czy 2 miesiące, kto wypłaci mi chorobowe?

Podpisanie umowy o pracę w czasie ciąży - czy umowa jest ważna?

W dniu 30 lipca 2015 r. otrzymałam wypowiedzenie ze skutkiem na 30.10.2015 r. W okresie wypowiedzenia dowiedziałam się, że jestem w ciąży i aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. W międzyczasie znalazłam pracę i w dniu 28 września 2015 r. podpisałam umowę o pracę na czas nieokreślony, którą podejmuję z dniem 1 listopada 2015 r. Trochę to niezręczna sytuacja, bo wcale nie mam pewności, że w dniu 1 listopada nie będę dalej na zwolnieniu lekarskim i może się zdarzyć, że do pracy nie pójdę. Czy to oznacza, że zawarta przeze mnie umowa jest nieważna? A może nowy pracodawca, gdy dowie się, że jestem w ciąży, umowę mi wypowie? Czy w tej sytuacji zostanę pozbawiona zasiłku chorobowego i stanę się osoba bezrobotną pozbawioną w przyszłości jakichkolwiek świadczeń, w tym zasiłku macierzyńskiego?

Nieprzedłużenie umowy pracownicy na macierzyńskim

Przebywam na urlopie macierzyńskim, a umowa o pracę kończy mi się z końcem roku. Urlop macierzyński mam do czerwca przyszłego roku. Rozumiem, że świadczenie przejmie ZUS. Czy jednak jeśli inni pracownicy dostana przedłużenie umowy, a ja nie, to czy to nie podlega pod dyskryminację?

Aktualne badania okresowe nauczyciela a dostarczenie badań wstępnych

Jestem nauczycielem, do września pracowałam w dwóch szkołach, a od września tego roku zgodziłam się wziąć cztery godziny w trzeciej szkole. Mam aktualne badania okresowe (jeszcze na dwa lata), tymczasem nowa pani dyrektor grozi mi rozwiązaniem umowy o pracę, jeśli nie dostarczę badań wstępnych (od tego samego lekarza zresztą, bo to jedna gmina i jedna księgowość). Inny lekarz medycyny pracy powiedział mi, że od kwietnia 2015 roku weszły nowe przepisy, według których dyrektor nie może mnie zmusić do dostarczenia badań wstępnych, a tym bardziej mnie zwolnić, bo to by była podstawa pozwu do sądu pracy. Czy ktoś może mi udzielić odpowiedzi, jak jest naprawdę?

Podjęcie nowej pracy będąc na wypowiedzeniu

Pracowałam kilka lat w markecie jako kasjer na umowę o pracę, która miała trwać jeszcze przez 10 miesięcy. Niestety z powodu problemów finansowych, w jakie popadł właściciel, zmuszony jest zamknąć firmę. Dostałam 3-miesięczne wypowiedzenie. Będziemy pracować jeszcze przez 2 tygodnie, potem pracy już raczej nie będzie, właściciel zapłaci nam za cały okres wypowiedzenia, chociaż nic więcej nie będziemy robić. Dostałam propozycję innej pracy i żeby ją podjąć, muszę podpisać umowę-zlecenie i podjąć szkolenie. Nie wiem, czy sprawdzę się w nowej firmie i pieniądze, które mam otrzymać od obecnego pracodawcy, by się przydały. Czy mogę podjąć pracę na umowę-zlecenie, będąc na wypowiedzeniu i korzystać z wynagrodzenia przez 3 miesiące?

Pracodawca zawieszał działalność i wypisywał urlop bezpłatny bez wiedzy pracowników

Sprawa dotyczy zawieszania działalności bez informowania pracowników. Pracowałem w firmie 7 lat i w ciągu tego czasu pracodawca bez mojej wiedzy zawieszał działalność i wypisywał urlop bezpłatny (sam podpisywał) bez mojej wiedzy. Dogadaliśmy się słownie co do rekompensaty za moje straty, a teraz nie mam z nim kontaktu. Co grozi mi, a co jemu, gdybym to poszedł zgłosić?

Śmierć pracownika a świadectwo pracy

Sprawa dotyczy śmierci pracownika a świadectwo pracy. Dowiedziałam się, że przed śmiercią męża pracodawca zmienił mu umowę o pracę – z umowy na czas nieokreślony na umowę-zlecenie. Nie znalazłam w domu świadectwa pracy za okres przepracowany na umowę „stałą”. Pracodawca ma udostępnić mi kopię, jednak wspomniał, że mąż na tym świadectwie pracy się nie podpisał. Mam podejrzenie, że w tym świadectwie może być mowa o wykorzystanym urlopie, który w rzeczywistości wykorzystany nie był. Co w tej sytuacji? Czy niepodpisanie świadectwa może świadczyć o niewydaniu go we właściwym czasie? Czy mogę kwestionować zapis o urlopie, skoro nie ma na świadectwie podpisu męża?

Aneks do umowy o pracę z dodatkowymi obowiązkami

Pracodawca bez porozumienia stron daje mi aneks do umowy o prace z dodatkowymi obowiązkami. Ja nie zgadzam się z dodatkowym obowiązkiem: sprawdzaniem delegacji pod względem formalno-rachunkowym. Czy moje stanowisko jest zgodne z prawem? Wcześniej dostałam wypowiedzenie zmieniające, ale nie zgodziłam się na nie, a pracodawca mnie nie zwolnił.

Codzienne podpisywanie listy obecności

Jestem opiekunem dzieci w czasie dowozu ich do szkoły, zatrudnionym przez gminę. Zaczynam pracę przed szóstą, kiedy urząd jeszcze jest zamknięty. Po porannym rozwiezieniu uczniów do szkół mam przerwę w pracy od ok. 9 rano do 12. Kończę pracę ok. 16 (urząd już o tej porze nie pracuje). Przełożona nie zgadza się, bym listę obecności podpisywał raz w tygodniu, tj. w piątek (tak było przez ostatnie 5 lat). Chce, bym przychodził w czasie wolnym i tę listę podpisywał codziennie. Dojście do urzędu zajmuje mi 25 minut w jedną stronę. Moje pensum dzienne wynosi mniej niż 8 godzin.

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Obecnie przebywam  na urlopie macierzyńskim. Urodziłam dziecko 9 miesięcy temu. Od dwóch miesięcy jestem w kolejnej ciąży. Niestety okazało się wczoraj, że ta ciąża obumarła. Lekarz w szpitalu powiedział mi, że należy mi się dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia martwego dziecka. Czy to prawda? Czy mogę zawiesić obecny macierzyński i wykorzystać go po zakończeniu macierzyńskiego trwającego dwa tygodnie? Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.0072801113128662 sek.