Opublikowane: 2024-04-14

Kto czyta książki o biznesie?

Kto czyta książki o biznesie?

Samorozwój w życiu człowieka jest bardzo ważną sprawą. Stad też niezależnie od tego czy prowadzi się swoją własną działalność gospodarczą czy też jakąkolwiek inną formę biznesu warto zgłębiać ten temat.

Opublikowane: 2024-04-02

Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie dla poratowania zdrowia

Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie dla poratowania zdrowia

Urlop uzupełniający stanowi ważny element systemu wsparcia dla nauczycieli, którzy z powodu choroby nie mogli wykorzystać swojego zwykłego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczycielom przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, którego długość może...

Opublikowane: 2024-03-24

Zwolnienie lekarskie do 30 dni a badania kontrolne

Zwolnienie lekarskie do 30 dni a badania kontrolne

W pracy zawodowej pracowników nierzadko spotykamy się z sytuacjami, kiedy długotrwała nieobecność z powodu choroby wywołuje pytania o dalszą zdolność do wykonywania obowiązków. Artykuł ten przybliża na przykładzie mikroprzedsiębiorcy, pana Franciszka, kiedy i na jakich zasadach...

Opublikowane: 2024-03-21

Likwidacja stanowiska pracy a ciąża

Likwidacja stanowiska pracy a ciąża

Dla kobiet bardzo ważna jest ochrona trwałości stosunku ich pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Polskie przepisy zapewniają gwarancje, ograniczając możliwość wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Mimo to wiele osób zastanawia się nad kwestią ciąży i...

Opublikowane: 2024-03-21

Ile należy się urlopu dla zatrudnionego na pół etatu?

Ile należy się urlopu dla zatrudnionego na pół etatu?

Urlop wypoczynkowy dla osób pracujących na część etatu często budzi wątpliwości zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Kluczowe jest zrozumienie, jak dokładnie kalkulowana jest ilość przysługującego urlopu w przypadku zatrudnienia na pół etatu, co pozwala na...

Opublikowane: 2024-03-20

Nieprzedłużenie umowy o pracę przez pracownika

Nieprzedłużenie umowy o pracę przez pracownika

Umowa o pracę na czas określony jest jednym z podstawowych typów umów regulowanych przez polski Kodeks pracy. Jej rozwiązanie może nastąpić na kilka sposobów ? za pomocą porozumienia stron, z upływem określonego czasu czy też za wypowiedzeniem. W niniejszym artykule przyjrzymy się...

Opublikowane: 2024-03-19

Nagana dla pracownika

Nagana dla pracownika

Polski Kodeks pracy precyzuje określa dyscyplinarne dostępne dla pracodawców, w tym karę upomnienia oraz karę nagany, które mogą być stosowane w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Niniejszy artykuł przybliża czytelnikom zasady stosowania tych kar. Za...

Opublikowane: 2024-03-17

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

W niniejszym artykule wyjaśniamy, czy można zwolnić pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym w okresie ochronnym. Analizujemy przepisy prawne dotyczące tej kwestii. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Heleny.

Opublikowane: 2024-03-17

Praca w sobotę - czy pracodawca ma prawo kazać nam pracować?

Praca w sobotę - czy pracodawca ma prawo kazać nam pracować?

W obliczu coraz bardziej łagodnych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy praca w dni wolne staje się coraz częściej koniecznością. Artykuł ten ma na celu przybliżenie kwestii rekompensaty za pracę w dni wolne oraz ukazanie konsekwencji nieprzestrzegania zasad przez pracodawców. Z...

Opublikowane: 2024-03-17

Odpowiedzialność za przeterminowany towar

Odpowiedzialność za przeterminowany towar

Często pracownicy sklepów zastanawiają się, czy ciąży na nich obowiązek ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za przeterminowany towar towar. Odpowiedź znajduje się w przepisach prawa pracy, które chronią pracownika przed nieuzasadnionymi potrąceniami z wynagrodzenia,...

Opublikowane: 2024-03-16

Umowa zlecenie po umowie o pracę u tego samego pracodawcy

Umowa zlecenie po umowie o pracę u tego samego pracodawcy

W ostatnich latach coraz więcej pracodawców zastanawia się nad zmianą formy zatrudnienia swoich pracowników. Przejście z umowy o pracę na umowę-zlecenie może wydawać się atrakcyjne z różnych względów, jednakże zgodnie z polskim prawem nie zawsze jest możliwe. Przepisy jasno...

Opublikowane: 2024-03-15

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Przedłużenie umowy na czas nieokreślony

Umowa na czas określony to popularna forma zatrudnienia, która wiąże pracownika i pracodawcę przez ściśle określony czas. Co jednak dzieje się, gdy zbliża się koniec takiego okresu, a obie strony rozważają kontynuację współpracy na czas nieokreślony? Mimo że zagadnienie nie jest...

Opublikowane: 2024-03-14

Dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie

Dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie

Pracownicy, którzy spodziewają się dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę, mogą być zaskoczeni specyficznymi regulacjami Kodeksu pracy (K.p.). Zgodnie z art. 130 § 2 K.p. za święto przypadające w sobotę pracownikowi przysługuje dzień wolny. Jednakże sytuacja...

Opublikowane: 2024-03-12

Monitoring i podsłuch w pracy

Monitoring i podsłuch w pracy

Instalacja kamer na terenie zakładu pracy to istotny element w zarządzaniu bezpieczeństwem i kontrolowaniem miejsca pracy. Jest to środek, który może służyć zarówno ochronie mienia przedsiębiorstwa, jak i zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom. Jednakże, aby monitoring był zgodny z...

Opublikowane: 2024-03-12

Zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela

Zaległy urlop wypoczynkowy nauczyciela

W kontekście prawa pracy nauczycieli istotną kwestią jest zagadnienie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych z przyczyn niezależnych od pracownika. Zgodnie z Karta Nauczyciela nauczycielom przysługuje prawo do urlopu uzupełniającego w ciągu roku szkolnego....

Opublikowane: 2024-03-11

Termin wypłaty odprawy emerytalnej

Termin wypłaty odprawy emerytalnej

Przejście na emeryturę stanowi dla wielu pracowników moment zwieńczający lata ciężkiej pracy. Zgodnie z przepisami osoby decydujące się na ten krok mają prawo do jednorazowej odprawy pieniężnej. Jednak, co się dzieje, gdy emerytura nie oznacza końca aktywności zawodowej i pracownik...

Opublikowane: 2024-03-10

Czy sobota i niedziela wliczają się do urlopu?

Czy sobota i niedziela wliczają się do urlopu?

Rozliczanie dni urlopu wypoczynkowego może wydawać się skomplikowane. W niniejszym artykule omawiamy przepisy prawne dotyczące tej kwestii. Wyjaśniamy również, czy sobota i niedziela, czyli weekend wlicza się do urlopu. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Anety.

Opublikowane: 2024-03-10

Ile dni pod rząd można pracować?

Ile dni pod rząd można pracować?

W obliczu zmieniających się przepisów dotyczących czasu pracy, pracodawcy i pracownicy stają przed nowymi wyzwaniami. Artykuł porusza temat pracy bez dni wolnych na odpoczynek, analizując zasady dotyczące rozkładu czasu pracy oraz konsekwencje zatrudniania pracownika w porze nocnej....

Opublikowane: 2024-03-10

Czy za podróż służbową w niedzielę należy się dzień wolny?

Czy za podróż służbową w niedzielę należy się dzień wolny?

Czy za czas spędzony w podróży służbowej pracownik powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie lub dzień wolny? W niniejszym artykule wyjaśniamy tę kwestię. Przedstawiamy przepisy Kodeksu pracy, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące tego zagadnienia. Jako przykład posłuży...

Opublikowane: 2024-03-09

Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Nieprzerwana niezdolność do pracy i jej wpływ na zasiłek chorobowy – kluczowe aspekty. Zasiłek chorobowy to wsparcie przewidziane dla osób, które z powodu choroby są niezdolne do pracy. Jego regulacje zawiera ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie...


Porady prawne z prawa pracy

Praca dla większości z nas jest bardzo ważną sferą życia. Dla jednych jest głównie źródłem utrzymania, dla innych to samorealizacja i droga rozwoju. Bez względu na to, czy jesteśmy pracodawcą, czy pracownikiem, ważne, abyśmy znali swoje prawa i obowiązki oraz potrafili sobie poradzić z problemami, które nierzadko przytrafiają się nam w ciągu kariery zawodowej.

Serwis prawo-pracy.pl zawiera bardzo obszerny zbiór porad prawnych oraz artykułów dla pracodawcy i dla pracownika. Teksty, które powstały na kanwie prawdziwych spraw, z jakimi zwrócili się do nas klienci, są dla ułatwienia podzielone na działy. Znajdą tu Państwo na przykład dział na temat rozwiązywania umowy o pracę przez pracownika, jak i wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.


Wiele porad dotyczy praw pracownika, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, mobbingu itp. Prawo pracy to także zagadnienia dotyczące wynagrodzenia, godzin nadliczbowych, urlopów czy okresu wypowiedzenia. Nasi specjaliści, którzy są autorami tych tekstów, udzielili już setek porad, na co dzień sporządzają pisma do sądu pracy oraz do ZUS, podejmują się reprezentacji. Mają bowiem świadomość, że problemy w pracy oddziałują nieraz na całą rodzinę, odbijają się na zdrowiu, dlatego gdy mają Państwo wątpliwości, jak postąpić, warto wesprzeć się ich pomocą. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »