Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności

Po prawie 4 latach pracy otrzymałam (jak wszyscy pracownicy) do podpisania umowę o zachowaniu poufności. Czy w przypadku podpisania umowy będę mogła podjąć pracę w innej firmie o takim samym profilu branżowym oraz na takim samym stanowisku przez 3 lata? 2.Czy można negocjować z pracodawcą krótszy okres i czy nie powinna obowiązywać jakaś rekompensata finansowa ze strony pracodawcy z tytułu podpisania zgody w szczególności na 3 lata? 3. Jakie czekają mnie konsekwencje prawne w przypadku, gdybym odmówiła podpisania tej umowy?

Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy B2B?

Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy B2B?

Od listopada związany byłem umową B2B z firmą, dla której wykonywałem świadczenia. 20 maja wypowiedziałem tę umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia (zgodnie z tym, co mam w umowie). Mój świadczeniodawca 22 maja zablokował mi możliwość wykonywania świadczeń przez odebranie narzędzi (telefon, samochód) i zablokował dostęp do systemów, twierdząc, że sam chciał mi wypowiedzieć umowę. W chwili obecnej proponuje mi rozwiązanie umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Chciałem zapytać, jakie mam realne szanse na dalsze targowanie się ze świadczeniodawcą czy w sądzie? Jak walczyć o właściwy okres wypowiedzenia umowy?

Przeniesienie pracownika ze spółki gminnej do pracy w urzędzie

Przeniesienie pracownika ze spółki gminnej do pracy w urzędzie

W związku z propozycją wójta, abym jako kasjer przeszła do urzędu gminy, rozwiązałam umowę o pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, będącym spółką gminną. Faktycznie wykonywałam czynności kasjera, pracuję od 21 lat w jednostkach budżetowych, a ostatnie 2 lata w spółce komunalnej. Do emerytury brakuje mi niecałe 2 lata. Moje przejście do urzędu nastąpiło za porozumieniem stron przy zachowaniu wszelkich moich uprawnień: urlopowych, wysługi lat pracy, wynagrodzenia. Jednak zatrudniono mnie jako pomoc administracyjną, a wykonuję czynności kasjera (III grupa zaszeregowania), kasjer IX grupa zaszeregowania. Uznano, że ze spółki gminnej nie można przejść w wyniku przeniesienia tylko za porozumieniem stron. W związku z tą sytuacją mam pytania: Czy faktycznie czynności kasjera (stanowisko urzędnicze podlegające naborowi) mogą być wykonywane przez pomoc administracyjną? Czy konieczne jest ogłoszenie konkursu na takie stanowisko?

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia jako ochrona przed wypowiedzeniem

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia jako ochrona przed wypowiedzeniem

Jeżeli juto lub po jutrze złożyłabym wniosek o urlop dla poratowania zdrowia do dyrekcji, to czy takie podanie chroni mnie jako nauczyciela przed wypowiedzeniem umowy lub zniżką godzin teraz i dalej aż do decyzji lekarza orzecznika, czy mi się ten urlop należy, czy nie? Czy na urlopie dla poratowania zdrowia można nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania na czas nieokreślony dać wypowiedzenie z pracy lub obniżyć wymiar etatu? Czy organ prowadzący może podważyć podanie o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia? Czy bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia można iść na urlop wychowawczy?

Zwolnienie z pracy bez uprzedzenia i wypowiedzenia

Zwolnienie z pracy bez uprzedzenia i wypowiedzenia

Mój problem dotyczy prawa pracy. Zostałem zwolniony z pracy bez uprzedzenia, szef ani jego współpracownicy nie odpowiadali na próby kontaktu zarówno telefoniczne, SMS-owe, jak i przez komunikatory internetowe. Dopiero, gdy pojechałem osobiście do biura i zaskoczyłem wszystkich swoją obecnością, dowiedziałem się, że jestem zwolniony z pracy. Jestem kierowcą zawodowym, między wyjazdami zagranicznymi zawsze mam kilka dni wolnego w domu. Tym razem okres wolny od pracy rozciągnął się od miesiąca. Pierwsze 10 dni wolnych od pracy było zaplanowane, gdyż zbliżały się święta oraz auto, którym wykonywałem swoje obowiązki, miało trafić do warsztatu. Jednak później zaczęło się zwodzenie mnie, granie na zwłokę, aż w końcu kontakt urwał się całkowicie. Obawiam się, że mój były pracodawca może nadal robić problemy z wydaniem świadectwa pracy oraz problemem może być, to co zostanie w nim zawarte (ma zostać wysłane do mnie pocztą).Czy w takiej sytuacji przysługuje mi prawo do rekompensaty za czas, który byłem w dyspozycji u pracodawcy, a jednak okazało się, że jestem zwolniony (brak możliwości zarobku, gdyż czekałem na zlecenie, byłem dyspozycyjny)? Nie dostałem wypowiedzenia pisemnego ani informacji o planowanych działaniach wobec mnie. Nie było nawet próby przedyskutowania sytuacji ze strony pracodawcy.

Nagroda jubileuszowa dla pracownika gminnego ZOZ

Nagroda jubileuszowa dla pracownika gminnego ZOZ

Pracuję od 45 lat w tym samym zakładzie(gminny ZOZ) – jest to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który podlega urzędowi gminy. Wiem, że pracownikom samorządowym należy się nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy w wymiarze 400% miesięcznego wynagrodzenia, jednak nasza księgowa twierdzi, że mnie się ta nagroda nie należy, bo nie jestem pracownikiem samorządowym. Czy rzeczywiście tak jest, że pracownicy gminnego ZOZ-u nie kwalifikują się do takich nagród?

Obniżenie godzin pracy nauczycielowi krótko przed emeryturą

Obniżenie godzin pracy nauczycielowi krótko przed emeryturą

Jestem nauczycielką z 34-letnim stażem – nauczyciel dyplomowany od 2001 r. Mam 59 lat. Uczę łaciny oraz historii i społeczeństwa, na co pozwala mi moje wykształcenie (ukończone studia: filologia klasyczna, historia sztuki, filozofia, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo). Dyrektor zasłania się zastrzeżeniami kuratorium, że powinnam mieć wsparcie historyków w nauczaniu HiS-u (uczę tego przedmiotu od 2013 roku). Obecnie dzielę go z historykami, np. ja mam w określonej klasie 2 godziny, a trzecią lekcję prowadzi historyk. W przyszłym roku szkolnym może mi taka możliwość zostać odebrana. Teoretycznie w szkole jest wystarczająca ilość godzin, ale zdaniem dyrektora niekoniecznie one mi się należą. Czy na rok przed planowanym przejściem na emeryturę dyrekcja może zażądać ode mnie podpisania zgody na zniżkę godzin?

Pracodawca nie stwierdził mobbingu po zgłoszeniu - czy grożą mi jakieś konsekwencje?

Pracodawca nie stwierdził mobbingu po zgłoszeniu - czy grożą mi jakieś konsekwencje?

Zgłosiłam pracodawcy - w ramach tzw. procedury antymobbingowej - stosowanie względem mnie mobbingu przez dwoje przełożonych. Zgłoszenie było pisemne z podaniem nazwisk tych osób i opisem ich zachowań. Pracodawca zwołał komisją ds. mobbingu (złożoną z dyrektora oraz osoby z kadr), która wysłuchała mnie, tych dwoje mobberów oraz przesłuchano kilku innych pracowników. Ostatecznie otrzymałam od firmy oficjalne pismo z informacją, że w stosunku do mojej osoby nie stwierdzono mobbingu. Ustaliliśmy z członkami wspomnianej komisji, że niepokojące sprawy będę omawiać na bieżąco z mobberką oraz osobą z kadr, jeśli wystąpią one w przyszłości. Skoro uznano, że mobbingu wobec mojej osoby nie było, czy mobberki mogą złożyć przeciwko mnie sprawę do sądu z powodu rzekomych fałszywych oskarżeń?

Urlop zdrowotny dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Urlop zdrowotny dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Jestem nauczycielką z 30-letnim stażem pracy. Od trzech lat prowadzę też jednoosobową działalność gospodarczą. Czy mogę skorzystać z urlopu zdrowotnego, a na czas tegoż urlopu zatrudnić pracownika, który otrzymałby wszystkie moje upoważnienia i prowadził myjnię tak, żebym nie pracowała podczas urlopu?

Kiedy pracodawca jest obowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego?

Kiedy pracodawca jest obowiązany do wypłaty dodatku wyrównawczego?

Pracuję u jednego pracodawcy 37 lat, jest to praca biurowa. Do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostały mi dwa lata. Rok temu, kiedy już byłam w okresie ochronnym, wprowadzono „Regulamin wynagradzania”. Ogólny trend w instytucji jest na obniżanie wynagrodzeń pracownikom. Czy podczas ochrony przedemerytalnej pracodawca może zmienić mi warunki pracy i płacy? Czy w tej sytuacji przysługiwałby mi dodatek wyrównawczy?  

Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - składki i podatki

Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - składki i podatki

Od kilku lat pracuję za granicą, ale ostatnio właściwie tylko zdalnie. Teoretycznie mógłbym wrócić do Polski i stąd pracować dla zagranicznego pracodawcy(francuskiego). Jak by to wyglądało od strony prawnej i podatkowej? Co musiałby zrobić mój pracodawca, by mi taką pracę umożliwić? W jaki sposób dostawałbym wypłatę, płacił składki i podatki? Czy jeszcze coś stoi na przeszkodzie?

Śmierć pracodawcy - do kogo zgłosić się po wynagrodzenie i świadectwo pracy

Śmierć pracodawcy - do kogo zgłosić się po wynagrodzenie i świadectwo pracy

Przed 3 miesiącami zmarł mój pracodawca. Od tamtej pory nikt z jego rodziny się ze mną nie skontaktował, mimo że wdowa po zmarłym zapewniała, że zajmie się wszystkim i wszystkie zaległości ureguluje. W związku z tym do kogo mam się zgłosić po zaległe, niewypłacone pensje i po świadectwo pracy? Słyszę od innych członków rodziny zmarłego, że zrzekli się spadku, albo że mają taki zamiar. Nie wydaje mi się to realne, bo firma przedstawiała znaczną wartość. Nie wiem też, kto dokładnie dziedziczy. Jak mam ustalić, kto jest spadkobiercą albo w świetle prawa odpowiada za firmę?

Prawo nauczyciela do odprawy i nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

Prawo nauczyciela do odprawy i nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

Uczyłam w szkole podstawowej, w tym roku w kwietniu otrzymałam oświadczenie pracodawcy o przeniesieniu mnie w stan nieczynny z powodu braku możliwości dalszego zatrudniania w nowym roku szkolnym. Złożyłam oświadczenie, że nie wyrażam zgody na przeniesienie mnie w stan nieczynny. W maju otrzymałam rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływał z końcem sierpnia. Jako przyczynę wypowiedzenia podano zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole uniemożliwiające dalsze zatrudnienie mnie jako nauczyciela. Otrzymała świadectwo pracy i sześciomiesięczną odprawę z art. 255 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Równocześnie jeszcze w marcu przyznano mi rentę, która końcem maja automatycznie została przeliczona na emeryturę (po osiągnięciu wieku emerytalnego). Nie poinformowałam o tym dyrektora. Obecnie jestem na emeryturze, ale 31 sierpnia br. mój staż pracy wynosił 39 lat 10 miesięcy i 12 dni. Czy w opisanej sytuacji należy mi się trzymiesięczna odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy? Jeśli tak, czy to ja mam złożyć do dyrekcji pismo o wypłatę tych świadczeń?

Zmiana wypowiedzenia umowy o pracę z porozumienia stron na winę pracownika

Zmiana wypowiedzenia umowy o pracę z porozumienia stron na winę pracownika

Niecałe 3 miesiące temu podpisałam w pracodawcą rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w którym jestem jednocześnie zwolniona przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W dniu dzisiejszym otrzymałam mailowo dokument „oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę”, w którym pracodawca pisze, że rozwiązuje ze mną umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i tutaj wprowadza 5 punktów, z których co najmniej 3 w ogóle nie dotyczą obszaru mojej odpowiedzialności stanowiskowej w firmie. Czyli pracodawca zmienił porozumienie strona na winę pracownika. Czy pracodawca ma prawo zmienić w ostatniej chwili oświadczenie woli wypowiedzenie umowy o pracę, które złożył, podpisując porozumienie stron, i czy nie byłoby najlepiej złożyć odwołania od tego rozwiązania? Nie zgadzam się z tymi zarzutami.

Zarzut pracodawcy o niedopełnieniu obowiązków - jak się bronić?

Zarzut pracodawcy o niedopełnieniu obowiązków - jak się bronić?

Od niedawna pracuję jako recepcjonistka, jednym z moich obowiązków jest obsługa kasy fiskalnej. Wczoraj kasowałam klienta, korzystając z zewnętrznego programu. W trakcie nabijania na kasę pojawił się błąd w programie i zostały wydrukowane dwa paragony na kwotę 32 zł. Zgłosiłam tę sytuację koordynatorce oraz kierownikowi. Problem polegał na tym, że przez dodatkowy paragon w raporcie dobowym pojawił się brak na tę właśnie kwotę 32 zł, a w programie wszystkie transakcje są prawidłowe. Kierownictwo uznało, że obciąży mnie tym długiem. W umowie o pracę nie mam wzmianki, że ponoszę odpowiedzialność materialną w takich sytuacjach, a producent oprogramowania powiedział, że takie błędy się zdarzają i wtedy się do nich dzwoni. O tym nie wiedziałam, nic mi nie mówiono. Problem przecież przekazałam. Nie chcę być pociągana do odpowiedzialności w takich sytuacjach. Czy zarzut niedopełnienia obowiązków (bo nie zadzwoniłam do producenta) jest na miejscu? Jak się bronić?

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny

W porozumieniu między pracownikami a pracodawcą o stosowaniu zadaniowego czasu pracy jest zapis, że w związku z charakterem powierzonych czynności pracownika obowiązuje zadaniowy system i tym samym faktyczny czas pracy uzależniony jest od realizacji zadań wymienionych w zakresie czynności. Dodatkowo jest ujęta norma z Kodeksu pracy: 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w tygodniu w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Jeżeli zadania zostaną wykonane w ciągu np. 5 godzin, to co się dzieje z tymi 3 godzinami? Trzeba w którymś dniu zostać dłużej, mimo że w tym kolejnym dniu zadania wykonane zostaną w ciągu 8 godzin? Jaka jest podstawa prawna, jeżeli godziny trzeba (nie trzeba) odpracować? Co z nadgodzinami?

Skarga rodzica na nauczyciela i obrażanie jego osoby - jak się bronić?

Skarga rodzica na nauczyciela i obrażanie jego osoby - jak się bronić?

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Rodzic napisał na mnie skargę do Pani dyrektor, w części się zgadzam, ponieważ zrobiłem sprawdzian teoretyczny, nie wpisałem informacji do dziennika elektronicznego - o to rodzic miał największe pretensje. W skardze jednak podważa moje kompetencje jako nauczyciela, według niego jest niemożliwe, że posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego, oczywiście pisze, że jestem arogancki, niekompetentny. Od kilku miesięcy chodzi i obraża mnie, mówiąc, że nie będę pracować w tej szkole, bo jestem niekompetentny. Co w takim wypadku mogę zrobić? Uważam że obraża moją osobę.

Czy nauczyciel może odmówić wykonania dodatkowych zadań wyznaczonych przez dyrektora szkoły?

Czy nauczyciel może odmówić wykonania dodatkowych zadań wyznaczonych przez dyrektora szkoły?

Pracuję w dużej szkole, w której zdecydowana większość nauczycieli jest już dyplomowana. Chciałabym zapytać, czy w związku z tym dyrektor może zlecić dyplomowanym nauczycielom i zarządzić zgodnie ze statutem szkoły, Kodeksem pracy i Kartą Nauczyciela w ramach rocznego planu pracy szkoły oraz planu nadzoru pedagogicznego wykonanie następujących zadań: przygotowanie akademii i uroczystości, prowadzenie lekcji otwartych, uczestniczenie w szkoleniach i kursach, przygotowanie zestawień i analiz, związanych z wynikami egzaminów.Jeśli mogę odmówić którejkolwiek z powyższych czynności, poproszę o podanie podstawy prawnej. Chcę jeszcze zapytać, czy wolno mi nie stawić się na wyznaczone kilka dni wcześniej przez dyrektora spotkanie? Czy też zmuszona jestem, w ramach np. zależności służbowej, wykonać to polecenie? I jeszcze ile mam czasu na udzielenie pisemnej odpowiedzi na zadane mi pisemnie przez dyrekcję pytanie?

Zwolnienie pracownika z powodu likwidacja stanowiska pracy i wypłacenie odprawy

Zwolnienie pracownika z powodu likwidacja stanowiska pracy i wypłacenie odprawy

Zatrudniam 33 pracowników, w tym 30 na umowę o pracę, 1 na okres próbny, 3 na urlopie wychowawczym. Chciałbym rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z pracownicą, która pracuje powyżej 3 lat, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jako powód chcę napisać: likwidacja stanowiska pracy. Czy to jest wystarczający powód do zwolnienia pracownika i czy będę musiał płacić odprawę?

Okres rozliczeniowy rozpoczynający się od niedzieli - czy trzeba zapewnić 35 godzinny odpoczynek?

Okres rozliczeniowy rozpoczynający się od niedzieli - czy trzeba zapewnić 35 godzinny odpoczynek?

W miesiącu wrześniu wyjątkowo okres rozliczeniowy rozpoczyna się od niedzieli. Zgodnie z Kodeksem pracy w takiej sytuacji powinniśmy pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę w trybie równoważnym podstawowym udzielić 35 godzin przerwy od piątku godz. 11:00 lub rozpocząć ich pracę w poniedziałek 2.09 od godziny 13:00 – co jest zwyczajnie niemożliwie, ponieważ pracownicy ci zawsze pracują w godzinach 8, 9 – 16, 17. Co w przypadku kontroli z PIP, jeśli wpiszemy każdemu czas pracy 8–16 w obu trybach w tych tygodniach?

Porady prawne z prawa pracy

Praca dla większości z nas jest bardzo ważną sferą życia. Dla jednych jest głównie źródłem utrzymania, dla innych to samorealizacja i droga rozwoju. Bez względu na to, czy jesteśmy pracodawcą, czy pracownikiem, ważne, abyśmy znali swoje prawa i obowiązki oraz potrafili sobie poradzić z problemami, które nierzadko przytrafiają się nam w ciągu kariery zawodowej.

Serwis prawo-pracy.pl zawiera bardzo obszerny zbiór porad prawnych oraz artykułów dla pracodawcy i dla pracownika. Teksty, które powstały na kanwie prawdziwych spraw, z jakimi zwrócili się do nas klienci, są dla ułatwienia podzielone na działy. Znajdą tu Państwo na przykład dział na temat rozwiązywania umowy o pracę przez pracownika, jak i wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.


Wiele porad dotyczy praw pracownika, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, mobbingu itp. Prawo pracy to także zagadnienia dotyczące wynagrodzenia, godzin nadliczbowych, urlopów czy okresu wypowiedzenia. Nasi specjaliści, którzy są autorami tych tekstów, udzielili już setek porad, na co dzień sporządzają pisma do sądu pracy oraz do ZUS, podejmują się reprezentacji. Mają bowiem świadomość, że problemy w pracy oddziałują nieraz na całą rodzinę, odbijają się na zdrowiu, dlatego gdy mają Państwo wątpliwości, jak postąpić, warto wesprzeć się ich pomocą. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »

poduszki dekoracyjne