Przejście na emeryturę a okres kadencji na stanowisku

Jestem nauczycielem z 37-letnim stażem pracy. W kwietniu 2017 roku kończę 60 lat, w 2008 roku otrzymałam pismo z ZUS-u, że posiadam wymagany staż pracy nauczycielskiej oraz staż pracy ogółem i posiadam uprawnienia z art. 88 KN. Kiedy powinnam odejść na emeryturę, aby otrzymać ją na starych zasadach? Jestem na kierowniczym stanowisku i moja kadencja kończy się w 2018 roku. Czy mogę pracować do końca kadencji, nie tracąc uprawnień na starych zasadach?

Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?

Pracuję w dużej szwalni. Jest nas 30 pracowników. W tym miesiącu pracodawca zarządził już dwie soboty pracujące (po 8 godzin), oprócz pracy od poniedziałku do piątku. Natomiast dzisiaj zarządził pracę w wymiarze 10 godzin dziennie, tłumacząc, że nie wypracowaliśmy normy. Powiedział, że zobaczy, czy zapłaci za nadgodziny, czy da w zamian dzień wolny. Czy można odmówić pracy w nadgodzinach?

Ciągła praca na popołudniowej zmianie

Pracuję w markecie, jest nas 9 pracowników, obowiązuje dwuzmianowy system pracy, czyli są dniówki i popołudniówki. Od dłuższego czasu dostrzegam, że nie traktuje się mnie sprawiedliwie. To znaczy ja i jeszcze kilku pracowników pracujemy głównie popołudniami. Widać to w grafiku, np. w ostatnim okresie miałam 221 popołudniówek, a tylko 91 dniówek, a inny pracownik na tym samym stanowisku – 190 popołudniówek i 120 dniówek. Czy pracodawca może mi ciągle przydzielać popołudniowe zmiany? To dla mnie bardzo trudne, gdyż jestem samotną matką. W nowym grafiku wygląda to jeszcze gorzej, dostałam raptem 3 dniówki. To mnie załamało. Kierownictwo tłumaczy się tym, że w firmie jest funkcja masarnicza i 2 pracowników, którzy zajmują się jej obsługą, jest „ustawianych” głównie na rano. Natomiast ja jestem starszym kasjerem i do moich obowiązków należą także prace biurowe, dlatego częściej dostaję popołudniówki. Jestem zmęczona tym nierównym traktowaniem. Czy jest to jakaś forma mobbingu, faworyzowania innych? Kierownik oczywiście się tego wypiera. Czy można tę sprawę jakoś unormować zgodnie z przepisami, bo to daje pracodawcy możliwość cichego znęcania się nad pracownikiem? Ciągłe wyznaczanie popołudniówek pozbawia życia rodzinnego. Co mogę w tej sprawie zrobić?

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia jako powód odejścia z pracy z winy pracodawcy

Pracuję w prywatnym przedszkolu, jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Chciałabym się zwolnic bez okresu wypowiedzenia. Pracodawca rażąco narusza swoje obowiązki względem mnie i innych pracowników, ponieważ nieterminowo wypłaca wynagrodzenie – za miesiąc poprzedni otrzymuję nie do 10-go każdego miesiąca (jak wynika z K.p.), lecz np. w dniu 25 lub 26 miesiąca. W umowie nie mam zapisów co do dnia wypłacania pensji, ale wiem, że tak być nie powinno. Czy mogę rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym?

Likwidacja stanowiska podczas L4 pracownika

Od kilku dni jestem na zwolnieniu lekarskim i akurat dzisiaj dowiedziałam się, że zarząd podjął decyzję o likwidacji mojego stanowiska i departamentu. Od jednego z wiceprezesów dowiedziałam się też telefonicznie, że mu przykro. Czy jeżeli podczas mojego zwolnienia lekarskiego zapadła decyzja o likwidacji mojego stanowiska (dyrektor) i departamentu, z terminem ostatni dzień miesiąca października, to pracodawca może mi podczas mojego zwolenianie lekarskiego wręczyć wypowiedzenie z tego tytułu likwidacji mojego stanowiska, czy też musi poczekać, jak wrócę do pracy na początku listopada? Czy pracodawco może mnie „zmusić”, abym została teraz jako naczelnik w innym departamencie, czy też musi mi jednak wręczyć wypowiedzenie i np. odprawę? Pani dyrektor z kadr też mi mówiła dzisiaj o porozumieniu stron, ale ponieważ jestem chora i mam gorączkę, poprosiłam, aby dzisiaj telefonicznie jednak nie prowadziła ze mną takiej rozmowy.

Podpisanie wypowiedzenia przed informacją o ciąży

Dostałam wypowiedzenie w pracy z powodu likwidacji stanowiska po 3 latach pracy – miałam umowę na czas nieokreślony, dlatego przysługuje mi miesięczne wypowiedzenie i 2-miesięczna odprawa. Pod wpływem szoku i namowy kadry podpisałam ją za porozumieniem stron, natomiast tydzień później dowiedziałam się, że jestem w 5 tygodniu ciąży. Czy w takim wypadku pracodawca pomimo porozumienia nie możne ze mną rozwiązać umowy, ponieważ podczas jej podpisywania nie wiedziałam o tym i będę miała zapewnione świadczenia? Co powinnam zrobić i co wtedy powinien zrobić pracodawca, skoro stanowisko zostało zlikwidowane? Co z odprawą?

Pracownik odmówił przyjęcia zmienionych warunków pracy i oskarża o mobbing

Mam problem z pracownikiem – księgową zatrudnioną na umowę o pracę na czas nieokreślony. Chcę ją zwolnić, ponieważ od niedawna mam program księgowy, z którym radzi sobie druga księgowa samodzielnie, a ponadto trudno mi się z tą osobą współpracuje. Zaproponowałam jej pól etatu lub przejście na inny dział, z tym że byłaby to praca zmianowa. Nie wyraziła zgody i oświadczyła, że pójdzie do sądu pracy, gdzie oskarży mnie o mobbing i utratę zdrowia – faktycznie przez ostatnie pół roku leczyła się psychiatrycznie. Nie stosuję mobbingu, a jedynie wymagam wykonywania zwykłych poleceń służbowych. Jak rozwiązać problem? Jakie są konsekwencje takiego zwolnienia, jeśli ta pani nie podpisała aneksu zmieniającego warunki pracy?

Jaki okres wypowiedzenia na umowę na czas niekreślony?

Jestem zatrudniona od 2007 roku na umowę na czas niekreślony. Chciałabym złożyć wymówienie z pracy. W międzyczasie zmieniała się nazwa firmy. Chciałabym wiedzieć jaki okres wypowiedzenia do zakończenia umowy mnie obowiązuje.

Zaliczenie zwolnień na badania do jednostki chorobowej

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze względu na raka piersi, obecnie przyjmuję lek, który ma zły wpływ na pracę serca, z tego powodu często mam robione badanie echo serca. Czy zwolnienie na badanie echa serca można zaliczyć do jednostki chorobowej spełniającej zakres mojego orzeczenia?

Zakupy na firmę z własnych środków

Mam w posiadaniu mienie pracodawcy w postaci laptopa. Zakupiłem go za własne pieniądze za zgodą pracodawcy i przekazałem fakturę do rozliczenia zaliczki. Laptop został wprowadzony na stan firmy. Obecnie firma od miesiąca jest w stanie upadłości likwidacyjnej. W ostatnim miesiącu przed upadłością zakupowałem rożne towary dla potrzeb firmy za własne pieniądze i przedstawiłem faktury do rozliczenia zaliczki. W sumie z powierzonych zaliczek wydatkowałem na cele firmowe ponad ich wartość ok. 5 000 zł (2000 zł na towary i 3000 zł na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych za zgodą pracodawcy). Czy mam obowiązek w takiej sytuacji zwrócić laptop firmowy, pomimo że firma jest mi winna 5000 zł gotówki nie z zaległych wypłat, tylko z należności z zakupów i wykonanych na jej rzecz przeze mnie usług? Moim zdanie w tej sytuacji pracodawca/syndyk nie zapłacił za tego laptopa, bo jest mi winny pieniądze niebędące wypłatą. Tak więc nie jest jego właścicielem.

Czy umowa o pracę miała charakter pozorny?

Wykonywałem pracę i obowiązki dyrektora produkcji. Umowę o pracę miałem jako technolog i jako technolog zostałem zwolniony z przyczyn ekonomicznych (już następnego dnia zatrudniono następcę). Czy w tym przypadku nie zachodzi podejrzenie, że umowa miała charakter pozorny? Czy świadectwo pracy musi określać zawód, jaki wykonywałem u danego pracodawcy?

Nagła śmierć pracodawcy

Nagle zmarł pracodawca, firmę prowadził jednoosobowo (działalność gospodarcza była tylko na niego). Posiadał biuro rachunkowe, które prowadziło jego sprawy. Nie ma w chwili obecnej żadnych spadkobierców ani sprawy spadkowej. Śmierć nastąpiła bardzo szybko, nie ma pełnomocnictw. Kto ma wystawić świadectwo pracy i załatwiać inne sprawy związane z działalnością? Rodzina, tzn. córka i siostra mieszkają na południu Polski, ja piszę z Sopotu.

Rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela, prawo do emerytury, ponowne zatrudnienie

Jestem nauczycielem, mam 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze. Rozwiązałam umowę o pracę 27 sierpnia na swój wniosek. Wniosek o przyznanie emerytury w ZUS złożyłam dzień później i jeszcze tego samego dnia podpisałam także nową umowę o pracę jako nauczyciel u tego samego pracodawcy. ZUS nie wydał jeszcze decyzji, ale wczoraj dowiedziałam się, że nie mogę skorzystać ze świadczenia emerytalnego z KN, ponieważ w dniu złożenia wniosku, tzn. 28 sierpnia, pozostawałam w stosunku pracy. Czy tak rzeczywiście jest?

Wypowiedzenie po zasiłku chorobowym z powodu wypadku w pracy

Wyczerpałem okres zasiłku chorobowego 182 dni i kończy mi się świadczenie rehabilitacyjne. W dniu wczorajszym otrzymałem wypowiedzenie z pracy, Wiem, że to legalne i że mogę się odwołać. Czy są szanse na uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia po 10 latach pracy w tym jednym zakładzie i wypadku w miejscu pracy? W oświadczeniu mam napisane, że otrzymam ekwiwalent za urlop. Moje leczenie było związane z wypadkiem w pracy.

Powiadomienie pracowników warunkiem prawidłowego przejęcia przez nowego pracodawcę

Sprzedaję biuro rachunkowe pewnej spółce z o.o. Zatrudniam pracowników i postanowiliśmy o przejęciu ich przez spółkę na dotychczasowych warunkach. Czy mogę tego dokonać na podstawie art. 23 Kodeksu pracy? Jak prawidłowo dokonać przejęcia pracowników?

Łączenie pensum nauczyciela

Pracuję na etacie pedagoga na pełnym etacie, wymiar 25/25. Stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany. Mój etat to nauczyciel pedagog. Posiadam również kwalifikacje z poradnictwa zawodowego i rewalidacji. Czy dyrektor może zmienić mi godziny na etat 23/23 i wliczyć w ten wymiar czasu pracy poradnictwo zawodowe i rewalidację w ramach łączonego uśrednienia pensum. Według mojej wiedzy nie można w ten sposób łączyć pensum. Proszę o poradę i podanie aktu prawnego.

Notatka służbowa sporządzona przez dyrektora szkoły

Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela. W obecności dyrekcji szkoły sporządzono notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej ze mną. Rozmowa dotyczyła tego, że 5 minut przed dzwonkiem wyszłam z dziećmi z sali i zaprowadziłam je do szatni. Wezwano mnie z tego powodu i zażądano wyjaśnień. W tym dniu zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadziłam 5 godzin. Obowiązuje mnie 25-godzinny tydzień pracy dydaktycznej, pozostałe godziny to przygotowywanie się do zajęć, samokształcenie i szkolenia (ogółem 40 godzin tygodniowo). Pracodawca każe nam codziennie przychodzić do pracy o 7:45 i pełnić opiekę nad dziećmi w szatni, z której prowadzimy je do sal. Czy dyrektor miał prawo sporządzić taką notatkę? Czy notatka służbowa może być pretekstem do zwolnienia mnie z pracy? I czy odnotowuje się ją na świadectwie pracy?

Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w dwóch różnych firmach na 1/2 etatu?

Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w dwóch różnych firmach na 1/2 etatu?

Zwolnienie pracownicy bez kwalifikacji

Czy można zwolnić pracownicę bez kwalifikacji? Pracownica rozpoczęła pracę jako uczennica zakładu fryzjerskiego, ale po ukończonej nauce nie zdała egzaminu, więc nie posiada stosownych kwalifikacji. Pracownica od kilku lat do chwili obecnej przebywa na przemian na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych (urodziła w tym czasie dwoje dzieci).

Czy zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin jest dyskryminacją?

Czy istnieje jakaś regulacja prawna i orzecznictwo w sytuacji, gdy pracuję na takim samym stanowisku jak inni, tylko na 1/2 etatu? Pracodawca pomimo moich kolejnych pisemnych wniosków zatrudnił inna osobę na cały etat, a ja dalej zostałem na niepełnym wymiarze. Czy jest to zgodne z prawem, czy nie jest to dyskryminacja mojej osoby? Jest to moje podstawowe miejsce pracy.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »