Opublikowane: 2024-05-16

Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu - 20 czy 26 dni?

Staż, umowa-zlecenie a wymiar urlopu - 20 czy 26 dni?

W artykule poruszone zostaną kwestie dotyczące wpływu różnych form zatrudnienia, takich jak staż czy umowa-zlecenie, na prawo do urlopu wypoczynkowego. Wyjaśnione zostanie, w jaki sposób okresy odbywania stażu, zarówno te związane z umową-zlecenie, jak i te, podczas których pobierane...

Opublikowane: 2024-05-16

Natychmiastowe rozwiązanie umowy-zlecenia a kary finansowe

Natychmiastowe rozwiązanie umowy-zlecenia a kary finansowe

Jestem zatrudniona na umowę-zlecenie. Niedawno umowa ta została przedłużona do lipca 2022. W związku z podjęciem pracy w szkole na pełen etat złożyłam wypowiedzenie ww. umowy z 7-dniowym okresem wypowiedzenia. Niestety, ze względu na braki kadrowe dyrekcja bardzo...

Opublikowane: 2024-05-16

Zaświadczenie do ZUS o pracy w szczególnych warunkach

Zaświadczenie do ZUS o pracy w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach jest tematem, który dotyczy wielu pracowników poszukujących informacji na temat swoich praw i możliwości ubiegania się o wcześniejsze świadczenia emerytalne. Nasz artykuł wyjaśnia, jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby praca została uznana za...

Opublikowane: 2024-05-13

Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?

Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresie choroby to kwestia, która budzi wiele pytań i wątpliwości. Prawo pracy w Polsce przewiduje szczególne zasady dotyczące obliczania świadczeń dla pracowników niezdolnych do pracy z powodu choroby. Artykuł ten wyjaśnia na przykładzie...

Opublikowane: 2024-05-13

Kończąca się umowa o pracę na czas określony

Kończąca się umowa o pracę na czas określony

Rozwiązanie umowy o pracę to ważny moment zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, który może nastąpić z różnych przyczyn i w różnych formach. W artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z rozwiązywaniem umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy, takie jak porozumienie stron,...

Opublikowane: 2024-05-13

Podjęcie nowej pracy będąc na wypowiedzeniu

Podjęcie nowej pracy będąc na wypowiedzeniu

Wiele osób zastanawia się, czy w okresie wypowiedzenia można podpisać umowę-zlecenie i czy nie wpłynie to negatywnie na dotychczasowe wynagrodzenie. W niniejszym artykule wyjaśniamy tę kwestię. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Magdaleny.

Opublikowane: 2024-05-12

Czy ZUS może kwestionować świadectwo pracy bez pełnego podpisu?

Czy ZUS może kwestionować świadectwo pracy bez pełnego podpisu?

Świadectwo pracy to ważny dokument, który potwierdza historię zatrudnienia, kompetencje oraz kwalifikacje pracownika. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 roku wprowadza jasne wytyczne dotyczące jego treści, sposobu i trybu wystawiania, a także...

Opublikowane: 2024-05-12

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy - czy przysługuje po przerwie w pracy?

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy - czy przysługuje po przerwie w pracy?

Pracownicze nagrody jubileuszowe stanowią ważny element motywacyjny, jednak ich przyznawanie nie jest bezpośrednio regulowane przez Kodeks pracy, lecz zależy od wewnętrznych uregulowań danego zakładu pracy. Nasz klient, pan Marcel, opisał, że pracownik po 44 latach pracy rozwiązał...

Opublikowane: 2024-04-28

Pomówienia i mobbing w pracy, co zrobić?

Pomówienia i mobbing w pracy, co zrobić?

W firmie, w której pracuję pracownicy na lepiej płatnych stanowiskach, czując się zagrożeni ze strony pracowników gorzej opłacanych stosują wobec nich mobbing, pomówienia, oszczerstwa i kłamstwa. Czynią wszystko, aby tylko utrzymać się na danym stanowisku. Wykonuję swoje obowiązki...

Opublikowane: 2024-04-23

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej w związku z przejściem na emeryturę

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej w związku z przejściem na emeryturę

Nagroda jubileuszowa to świadczenie przyznawane pracownikowi za długi staż pracy. Kto może ją otrzymać? Czy między nagrodą jubileuszową a emeryturą zachodzi jakaś zależność? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Haliny –...

Opublikowane: 2024-04-23

Kiedy można zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony?

Kiedy można zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony?

Rozwiązywanie umowy o pracę na czas nieokreślony stanowi istotny element regulacji prawa pracy. Proces ten, zgodnie z Kodeksem pracy, wymaga przestrzegania określonych procedur i warunków, aby zapewnić sprawiedliwość i przejrzystość postępowania. Pytanie w tym temacie zadał nam Pan...

Opublikowane: 2024-04-19

Odpowiedzialność pracownika za błędy

Odpowiedzialność pracownika za błędy

W sytuacji, gdy pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej podczas wykonywania swoich obowiązków, prawo nakłada na pracodawcę obowiązek jej naprawienia. Następnie pracodawca ma możliwość żądania zwrotu poniesionych kosztów od pracownika. W artykule omówione zostaną kluczowe aspekty...

Opublikowane: 2024-04-19

Odprawa emerytalna dla nauczyciela

Odprawa emerytalna dla nauczyciela

Nieraz nauczyciele stają przed trudnym wyborem: przejście w stan nieczynny lub przyjęcie odprawy emerytalnej. Artykuł ten sprawdza możliwości, jakie Karta Nauczyciela oferuje pracownikom pedagogicznym w sytuacji likwidacji stanowiska pracy, wskazując na możliwości i konsekwencje obu...

Opublikowane: 2024-04-02

Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie dla poratowania zdrowia

Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie dla poratowania zdrowia

Urlop uzupełniający stanowi ważny element systemu wsparcia dla nauczycieli, którzy z powodu choroby nie mogli wykorzystać swojego zwykłego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczycielom przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, którego długość może...

Opublikowane: 2024-03-24

Zwolnienie lekarskie do 30 dni a badania kontrolne

Zwolnienie lekarskie do 30 dni a badania kontrolne

W pracy zawodowej pracowników nierzadko spotykamy się z sytuacjami, kiedy długotrwała nieobecność z powodu choroby wywołuje pytania o dalszą zdolność do wykonywania obowiązków. Artykuł ten przybliża na przykładzie mikroprzedsiębiorcy, pana Franciszka, kiedy i na jakich zasadach...

Opublikowane: 2024-03-21

Likwidacja stanowiska pracy a ciąża

Likwidacja stanowiska pracy a ciąża

Dla kobiet bardzo ważna jest ochrona trwałości stosunku ich pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Polskie przepisy zapewniają gwarancje, ograniczając możliwość wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Mimo to wiele osób zastanawia się nad kwestią ciąży i...

Opublikowane: 2024-03-21

Ile należy się urlopu dla zatrudnionego na pół etatu?

Ile należy się urlopu dla zatrudnionego na pół etatu?

Urlop wypoczynkowy dla osób pracujących na część etatu często budzi wątpliwości zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Kluczowe jest zrozumienie, jak dokładnie kalkulowana jest ilość przysługującego urlopu w przypadku zatrudnienia na pół etatu, co pozwala na...

Opublikowane: 2024-03-20

Nieprzedłużenie umowy o pracę przez pracownika

Nieprzedłużenie umowy o pracę przez pracownika

Umowa o pracę na czas określony jest jednym z podstawowych typów umów regulowanych przez polski Kodeks pracy. Jej rozwiązanie może nastąpić na kilka sposobów ? za pomocą porozumienia stron, z upływem określonego czasu czy też za wypowiedzeniem. W niniejszym artykule przyjrzymy się...

Opublikowane: 2024-03-19

Nagana dla pracownika

Nagana dla pracownika

Polski Kodeks pracy precyzuje określa dyscyplinarne dostępne dla pracodawców, w tym karę upomnienia oraz karę nagany, które mogą być stosowane w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Niniejszy artykuł przybliża czytelnikom zasady stosowania tych kar. Za...

Opublikowane: 2024-03-17

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy o pracę

W niniejszym artykule wyjaśniamy, czy można zwolnić pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym w okresie ochronnym. Analizujemy przepisy prawne dotyczące tej kwestii. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Heleny.


Porady prawne z prawa pracy

Praca dla większości z nas jest bardzo ważną sferą życia. Dla jednych jest głównie źródłem utrzymania, dla innych to samorealizacja i droga rozwoju. Bez względu na to, czy jesteśmy pracodawcą, czy pracownikiem, ważne, abyśmy znali swoje prawa i obowiązki oraz potrafili sobie poradzić z problemami, które nierzadko przytrafiają się nam w ciągu kariery zawodowej.

Serwis prawo-pracy.pl zawiera bardzo obszerny zbiór porad prawnych oraz artykułów dla pracodawcy i dla pracownika. Teksty, które powstały na kanwie prawdziwych spraw, z jakimi zwrócili się do nas klienci, są dla ułatwienia podzielone na działy. Znajdą tu Państwo na przykład dział na temat rozwiązywania umowy o pracę przez pracownika, jak i wypowiedzenia umowy przez pracodawcę.


Wiele porad dotyczy praw pracownika, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, mobbingu itp. Prawo pracy to także zagadnienia dotyczące wynagrodzenia, godzin nadliczbowych, urlopów czy okresu wypowiedzenia. Nasi specjaliści, którzy są autorami tych tekstów, udzielili już setek porad, na co dzień sporządzają pisma do sądu pracy oraz do ZUS, podejmują się reprezentacji. Mają bowiem świadomość, że problemy w pracy oddziałują nieraz na całą rodzinę, odbijają się na zdrowiu, dlatego gdy mają Państwo wątpliwości, jak postąpić, warto wesprzeć się ich pomocą. Są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »