Uczennica-stażystka w ciąży

Jestem właścicielem firmy fryzjerskiej, mam uczennicę-stażystkę, która ma umowę do 31.08. Uczennica jest w 5 miesiącu ciąży. Czy mam obowiązek przedłużyć jej umowę, jeśli tak, to na jaki okres (jaką umowę sporządzić aby okres zatrudnienia był jak najkrótszy i bez problemu można było ją rozwiązać)?

Wypłata odprawy nauczycielowi w późniejszym terminie

Nauczyciel po otrzymaniu wypowiedzenia z art. 20 ust. 1 pkt 2 KN na swój wniosek został przeniesiony od 1.09.2017 r. w stan nieczynny i chciałby teraz z niego zrezygnować (na swój wniosek i za zgodą dyrektora, powodem zmiana sytuacji życiowej) tak, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z dniem 31.08.17 r., a następnie przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przeszkodą jest tu brak środków finansowych na odprawy w terminie 31.08. W związku z tym czy istnieje prawna możliwość wypłaty odprawy w terminie późniejszym?

Niedostarczenie zwolnienia przez pracownika i nie stawienie się do pracy

Mam firmę, w której zatrudniam jedna osobę. Pracownik 26 lipca poinformował mnie, że do 4 sierpnia ma zwolnienie L4. Nie dostarczył mi zwolnienia ani nie stawił się do pracy po zakończeniu L4. Czy mam prawo w takiej sytuacje wystawić mu zwolnienie dyscyplinarne?

Zwrot nienależnego wynagrodzenie z byłego zakładu pracy

Otrzymałam pismo z byłego zakładu pracy, że powinnam zwrócić nienależne wynagrodzenie z tytułu źle naliczonego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Czy ja jako pracownik nieświadomy błędu pracownika księgowości, wydając kwotę otrzymaną na konto w czasie wakacji i nie będąc już pracownikiem tego zakładu pracy, muszę zwrócić daną sumę, której, de facto, już nie posiadam?

Czy mogę otrzymać urlop dla poratowania zdrowia?

Jestem nauczycielką dyplomowaną, zatrudnioną w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Pracuję jako nauczycielka nieprzerwanie od ponad 30 lat, ale 4 lata temu przez 3 miesiące pracowałam w wymiarze 1/2 etatu. Czy w takiej sytuacji mogę otrzymać urlop dla poratowania zdrowia?

Zniszczenie prywatnej odzieży w pracy

Zakończyłem niedawno pracę w małej prywatnej firmie na stanowisku informatyka. Na co dzień zajmowałem się przede wszystkim serwisowaniem komputerów, także drukarek. Komputery stacjonarne w 90% były brudne wewnątrz i na zewnątrz, nierzadko z trupami np. myszy w obudowie. Do moich obowiązków należało oprócz naprawy czy konserwacji informatycznej, także czyszczenie z brudu. Dodatkowo w czasie interwencji u klientów pracowałem w brudnych środowiskach. Z serwisowaniem drukarek było podobnie. Nieraz ubrudziłem odzież tuszem/atramentem czy tonerem. Wszystkie te prace wykonywałem we własnej cywilnej odzieży, którą prałem w domu na własny koszt. Czy pracodawca nie powinien zwrócić mi kosztów prania odzieży, tudzież jej zniszczenia z biegiem czasu? Jeśli tak, to jak to wyliczyć i jak sformułować odpowiednie pismo ?

Dodatkowa praca w czasie przebywania na wychowawczym

Mój problem dotyczy dodatkowej pracy w czasie przebywania na wychowawczym. Od pół roku przebywam na urlopie wychowawczym, zaś od tego miesiąca podjęłam pracę u innego pracodawcy z możliwością wykonywania części powierzonych mi zadań w domu. Poinformowałam pierwszego pracodawcę, że podjęłam pracę zarobkową w innej firmie. W odpowiedzi pracodawca zażądał, abym wskazała wymiar zatrudnienia i tego pracodawcę. Czy pracodawca ma prawo skierować do mnie takie zapytanie i żądać ode mnie udzielenia takich informacji?

Pracodawca nie chce uznać wypadku przy pracy

Miałem wypadek w pracy (porażenie prądem). Leżałem w szpitalu dwa dni i dostałem dwa tygodnie zwolnienia. Czy wypis ze szpitala i zwolnienie wystarczą do stwierdzenia, że doznałem urazu? Pracodawca nie chce uznać wypadku przy pracy.

Jak rozwiązać sprawę urlopu wypoczynkowego?

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionym na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin 18/18. Dyrektor zaproponował mi dodatkowo 1/2 etatu w grupie wychowawczej (nieferyjnej) na podstawie odrębnej umowy. Jak rozwiązać sprawę urlopu wypoczynkowego?

Czy opinia lekarza o nieprowadzeniu pojazdów obowiązuje po godzinach pracy?

Podczas kolejnych, okresowych badań lekarskich na potrzeby zakładu pracy okazało się, że nie będę już mógł prowadzić pojazdów mechanicznych (orzeczenie lekarza medycyny pracy). Czy to orzeczenie dotyczy mnie tylko w godzinach pracy, czy również poza nią? Pytam, ponieważ mam prywatny samochód i chciałbym wiedzieć, czy mogę go prowadzić poza pracą, czy nie? W pracy wykorzystywania samochodu nie jest mi niezbędne.

Kolejna umowa na okres próbny

W 2008 roku zostałam zatrudniona na umowę na okres próbny. Później miałam umowy na czas określony i tak byłam zatrudniona do połowy 2011 roku. Potem miałam przerwę w pracy i wróciłam do tego samego zakładu pracy na to samo stanowisko dopiero w połowie 2012 roku i dostałam umowę na okres próbny. Czy mogłam dostać kolejną umowę na okres próbny po tej przerwie?

Nadgodziny a równoważny czas pracy

Mam pytanie odnośnie nadgodzin u osoby zatrudnionej na 1/2 etatu w ramach równoważnego czasu pracy. W firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik w maju zatrudniony był na pełen etat, od czerwca już na pół etatu. W związku z ty mam wątpliwości co do zawartej w porozumieniu regulacji odnośnie dopuszczalnej liczbie godzin, po których przekroczeniu pracownik nabywa prawo do dodatku jak za nadgodziny. Mam również wątpliwości co do wypłaty dodatku za przepracowane godziny ponadwymiarowe: czy wypłacamy w takim przypadku na koniec okresu rozliczeniowego, czy w miesiącu, w którym zaistniały?

Wykorzystanie całego urlopu jednorazowo

Mam prawo do 26 dni urlopu i dodatkowo 10 dni z tytułu umiarkowanego inwalidztwa. To razem 36 dni, czy mogę je wykorzystać jednorazowo urlop, bez przerw, np. od 1.8 do 20.9.? Czy w czerwcu pracodawca może mi powiedzieć, że we wrześniu nie dostanę urlopu? Czy muszę iść na urlop w listopadzie, lub styczniu, bo w lecie nie mogłem? Czy dodatkowe 10 dni mogę dzielić, czy powinienem je wykorzystać łącznie? Czy mogę pracodawcy złożyć w styczniu plan urlopowy na cały rok, z zaplanowaną ilością dni w każdym miesiącu i czy pracodawca musi tego przestrzegać, czy może mi powiedzieć np. w maju, że \\\"ten sierpniowy urlop musi byc krótszy, bo nie ma kto pracować, ale jak się ktoś zatrudni, to będzie mógł byc taki, jak był zaplanowany\\\". Lub inny cytat: \\\"W czerwcu pan nie dostanie urlopu, bo dopiero od lipca przychodzi nowy pracownik\\\" - usłyszałem ok. 20 maja na prośbę o 4 dni urlopu w końcu miesiąca. Czy jeżeli urlop jest zaplanowany, a nie ma wypisanego wniosku do kierownika, to może sie on z tego wycofać? Z jakim wyprzedzeniem powinien być planowany urlop powyżej tygodnia, a z jakim poniżej, myślę, że długośc urlopu ma tutaj znaczenie. Byłbym wdzieczny za informację o wszystkich aspektach dotyczących problemów urlopowych. Problemów pracowników z pracodawcami (bo chcą mieć urlop) i pracodawców z pracownikami (bo trzeba im dac ten urlop). Z góry serdecznie dziękuję

Prawo do pierwszego w życiu zawodowym urlopu

Zatrudniłem w swojej firmie absolwenta szkoły średniej na podstawie umowy o pracę na czas próbny od 7 do 31 sierpnia br. To jest jego pierwsza praca. Nie chcę jednak przedłużać umowy, czy za ten okres należą się pracownikowi 2 dni urlopu, które powinien wykorzystać do 31 sierpnia?

Zwolnienie z powodu braku stanowiska bez odprawy

Mam 59 lat, pracowałem od około 15 lat w jednym zakładzie pracy. Mam umowę na czas nieokreślany. Niedawno otrzymałem orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z odpowiednim zatrudnieniem na stanowisku przystosowanym. Dotychczas pracowałem jako konserwator w szkole. Po okazaniu orzeczenia w ciągu tygodnia otrzymałem wypowiedzenie z pracy z informacją, iż nie ma dla mnie stanowiska pracy. Otrzymałem informację, iż nie dostanę również odprawy, czy tak też możne być? Cy powinien ją otrzymać i czy można mnie tak zwolnić z powodu braku stanowiska? Co mogę zrobić?

Mobbing w pracy, czy muszę świadczyć przeciwko pracodawcy?

Moja koleżanka z pracy wiele razy opowiadała, że pracodawca źle ją traktuje: lekceważy, zawsze ma o coś do niej pretensje. Nigdy nie byłam świadkiem takiego zachowania, a ostatnio koleżanka zgłosiła mobbing pracodawcy wobec niej, a mnie podała jako osobę, która może o tym zaświadczyć. Co mam zrobić w tej sytuacji? Przecież nie byłam nigdy świadkiem nagannych zachowań zwierzchnika, o problemach koleżanki wiem tylko z jej relacji. Nie chcę zaszkodzić pracodawcy, tylko dlatego że wysłuchałam zwierzeń koleżanki.

Zatrudnienie w dwóch szkołach a prawo do zasiłku chorobowego

Jestem zatrudniona w szkole ponadgimnazjalnej przez mianowanie na czas nieokreślony. Dodatkowo co roku od 1 września do 30 czerwca pracuję w szkole zaocznej dla dorosłych i tu mam umowę o pracę na czas określony. Rozpoczęłam 4. miesiąc ciąży i z tego powodu kwalifikuję się do L4. Kiedy najkorzystniej jest przedłożyć zwolnienie i zaświadczenie, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego z obu stosunków pracy? Czy L4 do pracodawcy, z którym umowa wygasa 30 czerwca br., powinnam złożyć do 30 czerwca, czy mogę w ciągu 14 dni złożyć je do najbliższego oddziału ZUS? Czy za L4 podczas wakacji u pierwszego pracodawcy mam prawo do urlopu uzupełniającego?

Zmiana czasu wypowiedzenia

Chciałbym rozwiązać umowę o pracę na czas określony z pracodawcą. W umowie mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, więc z takim terminem złożyłem wypowiedzenie. Pracodawca stwierdził, że obowiązuje mnie okres 3-miesięczny, bo w ubiegłym roku zmieniły się przepisy dotyczące umów na czas określony. Nie zostałem jednak w żaden sposób poinformowany, że taka zmiana czasu wypowiedzenia została wprowadzona. Teraz pracodawca stwierdził, że jak nie miałem informacji to mam miesięczne wypowiedzenie. Nie mam kopii wypowiedzenia z podpisem, bo pracodawca ją zabrał, ale mam świadków przekazania pisma z wypowiedzeniem. Czy miesięczny okres wypowiedzenia jest prawidłowy? Czy świadkowie przekazania wypowiedzenia wystarczą, aby potwierdzić, że złożyłem wypowiedzenie?

Poświadczenie doświadczenia zawodowego

Prowadząc działalność gospodarczą, pracowałam dodatkowo w biurze rachunkowym (zostałam po stażu), tylko na umowie prowadzenia usług księgowych (firma dla firmy), wystawiałam fakturę. Miałam w umowie napisane, że niewiele czynności wykonuje jako księgowa. Odeszłam z biura i nie wiem, jak mam policzyć to doświadczenie. Wykonywałam czynności księgowe związane z prowadzeniem ksiąg handlowych, ale nie wszystko. Czy mimo tego mogę starać się o jakieś poświadczenie doświadczenia? Jest mi to potrzebne, aby starać się o dalsze kwalifikacje.

Jak sprostować świadectwo pracy po latach?

Czy nieistniejący zakład pracy, Telekomunikacja, którą, jak wiadomo, przejęło ORANGE, może wystawić sprostowane świadectwo pracy za lata 1992-2000? Jest różnica w legitymacji ubezpieczeniowej – mąż pracował na stanowisku telemontera, a w świadectwie pracy ma – wartownik, co za tym idzie – nie napisano, że jest to praca w szczególnych warunkach. Jak sprostować świadectwo pracy po latach?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.0050671100616455 sek.