Kiedy wnioskować o urlop?

• Autor: Dorota Kriger

Ile dni przed planowanym urlopem wypoczynkowym należy złożyć wniosek o udzielenie go? Kiedy pracodawca powinien go przyznać? Czy jeśli dostanę zgodę na urlop, to pracodawca może zmienić jeszcze zdanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Kiedy wnioskować o urlop?

Z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop?

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 § 1 Kodeksu pracy – w skrócie K.p.) oraz ma prawo wykorzystać ten urlop w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał do niego prawo, zaś pracodawca jest zobowiązany mu go udzielić (art. 161 K.p.). Przepisy nie definiują, z jak dużym wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy, aby pracodawca rozpatrzył go pozytywnie. Nie termin złożenia wniosku jest bowiem istotny, ale konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy w czasie nieobecności pracowników. Z tego też względu pracodawcy na początku roku, zgodnie z art. 163 § 1 K.p., ustalają plan urlopów, uwzględniający wnioski pracowników, w oparciu o który później pracownicy ci wykorzystują swoje urlopy wypoczynkowe. Plan urlopów nie obejmuje części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 K.p., czyli urlopu na żądanie.

Czy pracodawca ma obowiązek tworzenia planu urlopów?

Terminy urlopów w większości zakładów pracy są więc znane na długo przed ich rozpoczęciem i pracownik nie jest zobowiązany w jakiś szczególny sposób się o urlop ubiegać. Nie wszyscy pracodawcy zobowiązani są jednak do tworzenia planu, w którym określane są terminy urlopów pracowniczych w danym roku kalendarzowym. Prawo zezwala zrezygnować z ustalania planu urlopów wtedy, gdy pracodawca uzyska na rezygnację zgodę zakładowej organizacji związkowej. Także pracodawca, w którego zakładzie pracy nie działa organizacja związkowa może nie tworzyć planu urlopów. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu wypoczynkowego po porozumieniu się z pracownikiem. Jedynie więc u pracodawcy, który nie utworzył planu urlopów, konieczne jest indywidualne wnioskowanie o urlop wypoczynkowy. Tak szczegółowe zasady jego przyznawania, o jakich mowa w pytaniu, nie są jednak określone w Kodeksie pracy – wnioski o urlop wypoczynkowy są w każdym przypadku rozpatrywane przez pracodawcę (osobę reprezentującą pracodawcę w sprawach pracowniczych), i to od niego zależy, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie – przy czym pracodawca, podejmując taką decyzję, powinien kierować się interesem zakładu pracy oraz potrzebami pracownika, a nie np. datą złożenia wniosku. Termin złożenia wniosku może oczywiście być czynnikiem decydującym o jego pozytywnym rozpatrzeniu – odpowiednio wcześnie złożony wniosek pozwoli pracodawcy zapewnić normalny tok pracy, np. poprzez organizację zastępstwa za urlopowanego pracownika. Są jednak sytuacje, kiedy nawet odpowiednio wczesne złożenie wniosku nie będzie gwarantowało jego pozytywnego rozpatrzenia – np. jeśli pracownik złoży wniosek o urlop na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia, zaś w zakładzie pracy ma miejsce epidemia grypy lub potencjalny zastępca również w tym czasie udaje się na urlop, wyjeżdża na szkolenie itp.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu?

Zatwierdzenie wniosku przez pracodawcę lub wskazanie terminu urlopu w planie urlopów również nie zawsze jest równoznaczne z tym, że urlop ten rozpocznie się i zakończy w uzgodnionym terminie. Kodeks pracy zezwala bowiem w uzasadnionych przypadkach odwołać pracownika z urlopu – ma to miejsce gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (art. 167 § 1 K.p.). W takim przypadku, zgodnie z art. 167 § 2 K.p., pracodawca będzie obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Pracodawca może też przesunąć termin rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego przez pracownika z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność tego pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 § 2 K.p).

Możliwość przesunięcia urlopu dotyczy również pracownika – może on wnioskować o zmianę terminu urlopów, jeśli wystąpią ku temu ważne powody (art. 164 § 1 K.p.).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »