Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowe zlecenia dla urzędnika z urzędu gminy

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2016-04-18

W jaki sposób można wręczyć wynagrodzenie pracownikowi urzędu gminy w poniższej sytuacji. Urzędnik wręcza zainteresowanym petentom podczas pracy materiały reklamowe firmy X. Otrzymuje za to zapłatę od firmy X. Czy można podpisać jakąś umowę? Czy to legalna współpraca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, nie można tego zrobić w sposób legalny, niezależnie od tego, w jaki sposób zostałoby to sformalizowane (tzn. umową zlecenie czy jakąkolwiek inną). Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych:

„Art. 30. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.

Art. 31. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

(…) 5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego”.

Działalność, o której wspomina Pan w pytaniu, z całą pewnością wpisywałaby się w obszar, który powyższe artykuły wykluczają, zatem tego rodzaju praktyki bezdyskusyjnie nie są dozwolone. Sądy dość restrykcyjnie podchodzą do przestrzegania powyższych zapisów, co znajduje wyraz w licznych orzeczeniach, jak m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. akt II PK 134/05, gdzie stwierdzono:

„Wykonywanie prywatnej działalności gospodarczej przez pracownika samorządowego w czasie i miejscu zatrudnienia pozostaje w sprzeczności z jego obowiązkami pracowniczymi oraz może wywoływać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność nawet wtedy, gdy dotyczy działalności nieobjętej bezpośrednio jego zakresem czynności pracowniczych”.

Konkludując, nie ma możliwości, aby opisany przez Pana proces przeprowadzić legalnie. Przepisy zostały tak skonstruowane, aby nie pozostawić jakiejkolwiek luki na obchodzenie tej zasady, m.in. np. właśnie ujmowanie tego rodzaju współpracy innymi typami jej sformalizowania. Nawet gdyby współpraca taka nie została sformalizowana, a urzędnik w jakikolwiek inny sposób pobierałby z tego tytułu korzyści majątkowe (również nieformalne), to łamałby prawo (oczywiście tylko wówczas, gdyby sprawa została ujawniona).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zaprzestanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników na wniosek

Czy przy odstąpieniu od ubezpieczenia społecznego rolników na wniosek wystarczy przestać opłacać składki? Oświadczenia w tej sprawie domaga się moja placówka...

 

Błąd w kodzie na zwolnieniu lekarskim (ZUS ZLA) – czy lekarz powinien skorygować zwolnienie?

Lekarz wystawił mi L4, lecz zauważyłem w nim błąd. Otóż lekarz zaznaczył, że powinienem leżeć, a ja – wręcz przeciwnie – muszę być aktywny i...

 

Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy

Mąż otrzymał świadectwo pracy, w którym ma wpis „kierowca-zaopatrzeniowiec”. Mąż zwrócił się o sprostowanie świadectwa pracy, gdyż...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »