Dodatkowe zlecenia dla urzędnika z urzędu gminy

• Autor: Hanna Żurowska

W jaki sposób można wręczyć wynagrodzenie pracownikowi urzędu gminy w poniższej sytuacji. Urzędnik wręcza zainteresowanym petentom podczas pracy materiały reklamowe firmy X. Otrzymuje za to zapłatę od firmy X. Czy można podpisać jakąś umowę? Czy to legalna współpraca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niestety, nie można tego zrobić w sposób legalny, niezależnie od tego, w jaki sposób zostałoby to sformalizowane (tzn. umową zlecenie czy jakąkolwiek inną). Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych:

„Art. 30. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.

Art. 31. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

(…) 5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego”.

Działalność, o której wspomina Pan w pytaniu, z całą pewnością wpisywałaby się w obszar, który powyższe artykuły wykluczają, zatem tego rodzaju praktyki bezdyskusyjnie nie są dozwolone. Sądy dość restrykcyjnie podchodzą do przestrzegania powyższych zapisów, co znajduje wyraz w licznych orzeczeniach, jak m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. akt II PK 134/05, gdzie stwierdzono:

„Wykonywanie prywatnej działalności gospodarczej przez pracownika samorządowego w czasie i miejscu zatrudnienia pozostaje w sprzeczności z jego obowiązkami pracowniczymi oraz może wywoływać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność nawet wtedy, gdy dotyczy działalności nieobjętej bezpośrednio jego zakresem czynności pracowniczych”.

Konkludując, nie ma możliwości, aby opisany przez Pana proces przeprowadzić legalnie. Przepisy zostały tak skonstruowane, aby nie pozostawić jakiejkolwiek luki na obchodzenie tej zasady, m.in. np. właśnie ujmowanie tego rodzaju współpracy innymi typami jej sformalizowania. Nawet gdyby współpraca taka nie została sformalizowana, a urzędnik w jakikolwiek inny sposób pobierałby z tego tytułu korzyści majątkowe (również nieformalne), to łamałby prawo (oczywiście tylko wówczas, gdyby sprawa została ujawniona).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »