Kategoria: Czas pracy
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracodawca może zmusić do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele?

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-12-02

Pracuję normalnie 5 dni w tygodniu. Czy pracodawca może zmusić mnie do dodatkowej pracy w soboty lub niedziele przez okres 6 miesięcy?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zarówno za pracę w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, jak i za pracę w niedzielę należy skompensować całym dniem wolnym, niezależnie od liczby przepracowanych godzin nadliczbowych. Jeśli jednak praca w dni wolne przekracza 8 godzin, to dodatkowo – oprócz dnia wolnego – pracodawca musi zrekompensować nadgodziny. Ta dodatkowa rekompensata może mieć formę pieniężną (wynagrodzenie wraz z dodatkiem) lub formę czasu wolnego (na wniosek pracownika w proporcji 1:1, a bez wniosku 1:1,5).

Czas pracy pracownika zgodnie z Kodeksem pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1 Kodeksu pracy).

Wątpliwości może budzić słowo „przeciętnie”, pracodawca bowiem ma prawo w taki sposób ustalać rozkład czasu pracy, aby w razie konieczności praca odbywała się w niektórych tygodniach przez 6 dni. Pracodawca jest w takiej sytuacji zobowiązany odpowiednio zmniejszyć liczbę dni pracy w pozostałych tygodniach okresu rozliczeniowego, co oznacza, że w całym okresie rozliczeniowym pracownik powinien otrzymać odpowiednią liczbę dni wolnych, wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego dnia pracy. Pracodawca powinien więc za pracę w sobotę udzielić Panu innego wolnego dnia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponadto zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku (art. 133 Kodeksu pracy).

System pracy, opisany w pytaniu, jest niedopuszczalny, narusza bowiem zasadę pięciodniowego tygodnia pracy. Sporządzanie rozkładu czasu pracy na większą liczbę dni w przyjętym okresie rozliczeniowym, niż wynikałoby to z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, stanowi wykroczenie polegające na naruszeniu przepisów o czasie pracy i zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Za pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy pracodawca ma obowiązek udzielić innego dnia wolnego. Obowiązek udzielenia dnia wolnego w tym przypadku wygląda inaczej niż przy rekompensacie za pracę w niedziele i święta, gdzie możliwa jest wypłata dodatku do wynagrodzenia zamiast udzielenia dnia wolnego.

Kodeks pracy w art. 151 K.p. dopuszcza pracę w dniu wolnym dla pracownika, jeżeli wystąpią przesłanki uzasadniające wydanie przez pracodawcę polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, czyli w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, lub w sytuacji, gdy występują szczególne potrzeby pracodawcy.

Podsumowując – pracodawca, w przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb, może nakazać Panu pracę w sobotę lub niedzielę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy praca przez 6 dni w tygodniu jest dopuszczalna?

Przyjąłem się niedawno do firmy i pracuje 6 dni w tygodniu (dodatkowo w niedziele). Czy jest to zgodne z prawem? Może ten dodatkowy dzień jest traktowany jako godziny nadliczbowe?

Zwolnienie z pracy na rozprawę w sądzie

Pracownik dostał wezwanie do stawienia się w sądzie na sprawie alimentacyjnej jako pozwany. Sprawa sądowa wyznaczona jest oczywiście w dzień roboczy, w godzinach pracy pracownika. Kadrowa z zakładzie pracy poinformowała, że nie należy się z tego tytułu zwolnienie od wykonywania pracy ponieważ jest stroną na rozprawie a nie świadkiem. Za bardzo nie rozumiem takiego tłumaczenia, a czytając rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nic takiego nie znalazłam. Czy jakieś przepisy precyzują tę kwestię? Czy stanowisko kadrowej jest słuszne?

Udział w nieobowiązkowym szkoleniu

Mój wyjazd służbowy rozpoczyna się o godz. 13:00 w piątek a kończy ok. 20:00 w niedzielę. Ja w piątek zgodnie z harmonogramem pracy mam pierwszą zmianę od godz. 6:00 do 14:00. czy przysługuje mi czas na przygotowanie się do wyjazdu, czy tez tego dnia mam przyjechać do pracy na godz.6:00 spakowany w torbę podróżną. Druga sprawa, czy jeśli wyjazd jest NIEOBOWIĄZKOWYM SZKOLENIEM mam prawo odmówić w nim udziału bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

Od około 22 lat pracuję w pewnej firmie. Dawno już nie dostałam żadnej podwyżki, choć jestem chwalona. Mimo mojego sprzeciwu otrzymałam do podpisania porozumienie zmieniające umowę o pracę (za porozumieniem stron) z dniem 1 lipca*. Według tego porozumienia wymiar mojego czasu pracy zostanie zmniejszony do 4/5 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. Wynagrodzenie ma być odpowiednio mniejsze. Co się stanie, jeśli nie podpiszę tego porozumienia?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »