Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Staż z urzędu pracy a zawód wyuczony

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2012-05-11

Czy proponowany przez urząd pracy staż musi być w zawodzie wyuczonym bezrobotnego, czy też urząd może zaoferować zaoferować inny zawód (czy w takim przypadku mam prawo odmówić?)?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ. U. Nr 69 z 2008, poz. 415 z późn. zm.) staż oznacza „nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą”. Kierując bezrobotnego na staż, pracownik urzędu pracy w szczególności powinien brać pod uwagę: predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. W uzasadnionych jednak przypadkach staż, zaproponowany przez Urząd Pracy, niekoniecznie musi być zgodny z wyuczonym przez bezrobotnego zawodem. Staż może być bowiem odbywany także w kierunku nowego zawodu przez osoby, które już zmieniły, chcą lub wręcz muszą zmienić dotychczasowe kwalifikacje. Zdarza się bowiem, że z różnych przyczyn nie jest możliwe podjęcie przez bezrobotnego pracy w wyuczonym zawodzie. Przykładowo: staż związany z nowym zawodem może być zaproponowany osobie, która utraciła uprawnienia, niezbędne do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie lub gdy szanse na znalezienie pracy w dotychczasowym zawodzie są nikłe. Bezrobotny powinien więc przeanalizować, z jakiego powodu zaproponowano mu staż niezgodny z wyuczonym zawodem, zanim podejmie decyzję o odmowie. Jeśli bowiem bezrobotny odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji stażu, straci prawo do zasiłku dla bezrobotnych (art. 75. ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy).

Ponadto osoba bezrobotna, która po skierowaniu nie podjęła stażu, zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na staż (art. 33 ust. 4 pkt 8 ustawy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę)....

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Odmowa ZUS wydania zaświadczenia A1

Agencja pracy tymczasowej deleguje osoby zatrudnione na zlecenie do Niemiec – opieka nad osobami starszymi. ZUS chce odmówić wydania zaświadczenia A1,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »