Staż z urzędu pracy a zawód wyuczony

• Autor: Adam Dąbrowski

Czy proponowany przez urząd pracy staż musi być w zawodzie wyuczonym bezrobotnego, czy też urząd może zaoferować zaoferować inny zawód (czy w takim przypadku mam prawo odmówić?)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Staż z urzędu pracy a zawód wyuczony

Kryteria przyznawania stażu z urzędu pracy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ. U. Nr 69 z 2008, poz. 415 z późn. zm.) staż oznacza „nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą”. Kierując bezrobotnego na staż, pracownik urzędu pracy w szczególności powinien brać pod uwagę: predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. W uzasadnionych jednak przypadkach staż, zaproponowany przez Urząd Pracy, niekoniecznie musi być zgodny z wyuczonym przez bezrobotnego zawodem. Staż może być bowiem odbywany także w kierunku nowego zawodu przez osoby, które już zmieniły, chcą lub wręcz muszą zmienić dotychczasowe kwalifikacje. Zdarza się bowiem, że z różnych przyczyn nie jest możliwe podjęcie przez bezrobotnego pracy w wyuczonym zawodzie. Przykładowo: staż związany z nowym zawodem może być zaproponowany osobie, która utraciła uprawnienia, niezbędne do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie lub gdy szanse na znalezienie pracy w dotychczasowym zawodzie są nikłe. Bezrobotny powinien więc przeanalizować, z jakiego powodu zaproponowano mu staż niezgodny z wyuczonym zawodem, zanim podejmie decyzję o odmowie. Jeśli bowiem bezrobotny odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji stażu, straci prawo do zasiłku dla bezrobotnych (art. 75. ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy).

Ponadto osoba bezrobotna, która po skierowaniu nie podjęła stażu, zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na staż (art. 33 ust. 4 pkt 8 ustawy).

Zobacz też: Znalezienie pracy w trakcie stażu

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »