Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-11-25

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik, który zgodnie z art. 186 § 1 K.p. jest uprawniony do urlopu wychowawczego, może o ten urlop wnioskować w każdym momencie zatrudnienia.

Przypominam, że prawo do urlopu przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, jest obecnie pracownikiem i ma zamiar korzystać z urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4 (lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18 ). Urlop wychowawczy, zgodnie z przytoczonym artykułem, może trwać maksymalnie 3 lata, nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Jak już wspomniałam, urlop przysługuje osobom zatrudnionym, a pracownik, który wypowiedział umowę o pracę, nadal jest pracownikiem podczas trwania okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że pracownik w czasie wypowiedzenia ma prawo złożyć wniosek o urlop wychowawczy, ale zgodnie z art. 1861 § 2 K.p. „w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności”.

W związku z powyższym urlop wychowawczy nie może trwać dłużej niż do ostatniego dnia wypowiedzenia, czyli do daty rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego pracownikowi, który jest do tego urlopu uprawniony, bez względu na to, że pracownik ten wcześniej wypowiedział umowę o pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak napisać wypowiedzenie umowy na czas określony i co powinno zawierać wypowiedzenie?

Mam zamiar złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, zawartej na czas określony, z klauzulą o możliwości wypowiedzenia. Jak długo będzie trwał okres...

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Cofnięcie wypowiedzenia za porozumieniem stron

Czy można unieważnić wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron (zwolnienie z mojej woli), jeśli okazuje się, że w 99% byłam w tym dniu...

 

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika?

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika? Zaznaczam, że pracownik, który wypowiedział umowę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »