Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-09

Dostałem dobrą ofertę pracy, ale muszę zacząć tam pracować już za miesiąc. W obecnej firmie pracuję już 4 lata (umowa na czas nieokreślony) i obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Czy jeśli obecny pracodawca nie zgodzi się na ugodę, to muszę czekać te 3 miesiące? Czy można jakoś inaczej rozwiązać umowę bez 3-miesięcznego okresu?
Dorota Kriger

W pierwszej kolejności przypominam, że okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące kończy się ostatniego dnia trzeciego miesiąca (art. 30 § 21 K.p.) i trwa dokładnie trzy pełne miesiące. Jeżeli więc pracownik wypowiada umowę o pracę w dowolnym dniu danego miesiąca, to 3-miesięczny okres wypowiedzenia rozpocznie swój bieg pierwszego dnia następnego miesiąca, a zakończy po upływie 3 pełnych miesięcy, czyli w ostatnim dniu trzeciego miesiąca. W okresie pomiędzy złożeniem pisma rozwiązującego umowę a pierwszym dniem następnego miesiąca okres wypowiedzenia jeszcze nie biegnie, czyli pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z dnia 02.04.1988 r., I PZP 38/78, OSNCP 1979/10/188).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 36. § 6 K.p.) strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca i pracownik mogą skrócić okres wypowiedzenia w drodze porozumienia stron, zgodnie ustalając wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Należy pamiętać, że skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmieni trybu rozwiązania umowy o pracę – nadal rozwiązanie umowy dokonane będzie za wypowiedzeniem i tak też będzie to odnotowane na świadectwie pracy.

Przepisy nie określają, o jaki okres można skrócić czas trwania wypowiedzenia, strony mogą więc uzgodnić dowolny okres, po którym umowa ulegnie rozwiązaniu.

W celu skrócenia okresu wypowiedzenia należy przedłożyć drugiej stronie, w tym przypadku pracodawcy, pisemną propozycję, w której wskazany będzie proponowany termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na zawarcie porozumienia – nie dojdzie do skrócenia okresu wypowiedzenia i w takim przypadku należy do końca okresu wypowiedzenia świadczyć pracę zgodnie z umową o pracę.

Odradza się inny tryb postępowania, taki jak porzucenie pracy, czyli rezygnację z pracy z dnia na dzień. Odejście z pracy przed upływem okresu wypowiedzenia, bez zawarcia porozumienia, jest uwidocznione na świadectwie pracy w postaci odpowiedniego zapisu w pozycji wskazującej tryb i podstawę rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Natomiast według art. 52 § 2 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozumiem przez to, że osoba, która dowiedziała się o podstawie do rozwiązania umowy o pracę, może wypowiedzieć umowę tylko do miesiąca czasu. Później takie wypowiedzenie będzie nieskuteczne. Czy dobrze interpretuję te przepisy?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Ile czasu ma pracodawca na odwołanie się do sądu pracy od rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia? Powodem było niezapłacenie poborów za kwiecień. Pismo zostało doręczone 16.05. Pracodawca skontaktował się ze mną i powiedział, że jeśli się z nim dogadam, to nie skieruje sprawy do sądu i wystawi mi referencje. Co powinnam zrobić?

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym wypowiedzieć umowę z art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Czy jest to już jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy i czy mogę starać się o odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznej wypłaty? A może lepiej zaczekać na planowane zwolnienia grupowe?

Jak wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę?

Chcę wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę na czas określony. Kiedy mogę złożyć wypowiedzenie i na jakich zasadach?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »