Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-09

Dostałem dobrą ofertę pracy, ale muszę zacząć tam pracować już za miesiąc. W obecnej firmie pracuję już 4 lata (umowa na czas nieokreślony) i obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Czy jeśli obecny pracodawca nie zgodzi się na ugodę, to muszę czekać te 3 miesiące? Czy można jakoś inaczej rozwiązać umowę bez 3-miesięcznego okresu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Czy pracodawca i pracownik mogą skrócić okres wypowiedzenia?

W pierwszej kolejności przypominam, że okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące kończy się ostatniego dnia trzeciego miesiąca (art. 30 § 21 K.p.) i trwa dokładnie trzy pełne miesiące. Jeżeli więc pracownik wypowiada umowę o pracę w dowolnym dniu danego miesiąca, to 3-miesięczny okres wypowiedzenia rozpocznie swój bieg pierwszego dnia następnego miesiąca, a zakończy po upływie 3 pełnych miesięcy, czyli w ostatnim dniu trzeciego miesiąca. W okresie pomiędzy złożeniem pisma rozwiązującego umowę a pierwszym dniem następnego miesiąca okres wypowiedzenia jeszcze nie biegnie, czyli pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z dnia 02.04.1988 r., I PZP 38/78, OSNCP 1979/10/188).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 36. § 6 K.p.) strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca i pracownik mogą skrócić okres wypowiedzenia w drodze porozumienia stron, zgodnie ustalając wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Należy pamiętać, że skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmieni trybu rozwiązania umowy o pracę – nadal rozwiązanie umowy dokonane będzie za wypowiedzeniem i tak też będzie to odnotowane na świadectwie pracy.

O jaki okres można skrócić czas trwania wypowiedzenia?

Przepisy nie określają, o jaki okres można skrócić czas trwania wypowiedzenia, strony mogą więc uzgodnić dowolny okres, po którym umowa ulegnie rozwiązaniu.

W celu skrócenia okresu wypowiedzenia należy przedłożyć drugiej stronie, w tym przypadku pracodawcy, pisemną propozycję, w której wskazany będzie proponowany termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na zawarcie porozumienia – nie dojdzie do skrócenia okresu wypowiedzenia i w takim przypadku należy do końca okresu wypowiedzenia świadczyć pracę zgodnie z umową o pracę.

Odradza się inny tryb postępowania, taki jak porzucenie pracy, czyli rezygnację z pracy z dnia na dzień. Odejście z pracy przed upływem okresu wypowiedzenia, bez zawarcia porozumienia, jest uwidocznione na świadectwie pracy w postaci odpowiedniego zapisu w pozycji wskazującej tryb i podstawę rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »