Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia przez pracownika?

• Autor: Dorota Kriger

W artykule wyjaśnimy, czy istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę i pracownika. Przedstawimy zarówno przepisy prawne regulujące tę kwestię, jak i praktyczne aspekty porozumienia między stronami w celu wcześniejszego zakończenia stosunku pracy. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Leonarda.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Jak skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia przez pracownika?

Pan Leonard dostał dobrą ofertę pracy, ale musi zacząć tam pracować już za miesiąc. W obecnej firmie pracuje już 4 lata (umowa na czas nieokreślony) i obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia. W związku z tym pan Leonard zapytał nas, czy jeśli obecny pracodawca nie zgodzi się na ugodę, to czy musi czekać te 3 miesiące. Chciał również wiedzieć, czy można jakoś inaczej rozwiązać umowę bez 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Czy pracodawca i pracownik mogą skrócić okres wypowiedzenia?

W pierwszej kolejności przypominam, że okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące kończy się ostatniego dnia trzeciego miesiąca (art. 30 § 21 K.p.) i trwa dokładnie trzy pełne miesiące. Jeżeli więc pracownik wypowiada umowę o pracę w dowolnym dniu danego miesiąca, to 3-miesięczny okres wypowiedzenia rozpocznie swój bieg pierwszego dnia następnego miesiąca, a zakończy po upływie 3 pełnych miesięcy, czyli w ostatnim dniu trzeciego miesiąca. W okresie pomiędzy złożeniem pisma rozwiązującego umowę a pierwszym dniem następnego miesiąca okres wypowiedzenia jeszcze nie biegnie, czyli pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z 02.04.1988 r., sygn. akt I PZP 38/78, OSNCP 1979/10/188).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 36 § 6 K.p.) strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca i pracownik mogą skrócić okres wypowiedzenia w drodze porozumienia stron, zgodnie ustalając wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Należy pamiętać, że skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmieni trybu rozwiązania umowy o pracę – nadal rozwiązanie umowy dokonane będzie za wypowiedzeniem i tak też będzie to odnotowane na świadectwie pracy.

Zobacz też: Jak skrócić okres wypowiedzenia

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

O jaki okres można skrócić czas trwania wypowiedzenia?

Przepisy nie określają, o jaki okres można skrócić czas trwania wypowiedzenia, strony mogą więc uzgodnić dowolny okres, po którym umowa ulegnie rozwiązaniu.

W celu skrócenia okresu wypowiedzenia należy przedłożyć drugiej stronie, w tym przypadku pracodawcy, pisemną propozycję, w której wskazany będzie proponowany termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na zawarcie porozumienia – nie dojdzie do skrócenia okresu wypowiedzenia i w takim przypadku należy do końca okresu wypowiedzenia świadczyć pracę zgodnie z umową o pracę.

Odradza się inny tryb postępowania, taki jak porzucenie pracy, czyli rezygnację z pracy z dnia na dzień. Odejście z pracy przed upływem okresu wypowiedzenia, bez zawarcia porozumienia, jest uwidocznione na świadectwie pracy w postaci odpowiedniego zapisu w pozycji wskazującej tryb i podstawę rozwiązania umowy o pracę.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek Agnieszki

Agnieszka, która pracowała jako księgowa, otrzymała ofertę pracy z lepszymi warunkami finansowymi w konkurencyjnej firmie. Chciała jak najszybciej podjąć nową pracę, więc porozumiała się ze swoim obecnym pracodawcą w sprawie skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do miesiąca. Dzięki temu Agnieszka mogła wcześniej zatrudnić się w nowym miejscu, a jej dotychczasowy pracodawca mógł szybciej przystąpić do poszukiwania nowego pracownika na jej stanowisko.

 

Sytuacja Marcina

Marcin pracował w dziale marketingu firmy, która z powodu restrukturyzacji zdecydowała się zamknąć cały dział. Marcin i jego koledzy z pracy zostali poinformowani o trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. Jednakże, po wspólnych rozmowach, pracodawca zgodził się na jego skrócenie do jednego miesiąca, co pozwoliło pracownikom na szybszą zmianę pracy, a firmie na zredukowanie kosztów związanych z zatrudnieniem.

 

Doświadczenie Katarzyny

Katarzyna, zatrudniona jako projektantka wnętrz, z przyczyn osobistych musiała przeprowadzić się do innego miasta. Znalezienie nowej pracy wymagało od niej szybszego rozwiązania obecnej umowy. Przedstawiła więc swoją sytuację pracodawcy. Wspólnie doszli do porozumienia – skrócono jej okres wypowiedzenia z trzech miesięcy do dwóch tygodni. Pozwoliło to Katarzynie na płynne przejście do nowego etapu życia.

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno pracodawca, jak i pracownik ma możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, co może być korzystne dla obu stron w różnych okolicznościach życiowych i zawodowych. W takim przypadku kluczem jest porozumienie i otwarta komunikacja, która pozwala na dostosowanie warunków zatrudnienia do aktualnych potrzeb i sytuacji. 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady dotyczącej skrócenia okresu wypowiedzenia lub masz inne pytania z zakresu prawa pracy? Skontaktuj się z nami! Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism. Już dziś napisz do nas – wypełnij formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02 kwietnia 1988 r., sygn. akt I PZP 38/78

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »