Społeczny inspektor pracy w szkole

• Autor: Marta Handzlik

Pytanie dotyczy społecznego inspektora pracy. W marcu br. w wyborach został wybrany nauczyciel, który w roku szkolnym 2016/2017 dostał pismo ograniczające etat na ten rok szkolny do 13,75/19 (łączony etat). Czy taki nauczyciel pełniący funkcje SIP może dostać ograniczenie etatu na następny rok szkolny, tj. 2017/2018, do tego etatu, co ma obecnie, czy musi mieć cały etat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Społeczny inspektor pracy w szkole

Czym jest społeczna inspekcja pracy?

Społeczna inspekcja pracy, której organizację określa ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.), jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Służba ta powinna reprezentować interesy i chronić wszystkich pracowników danego zakładu pracy, niezależnie od ich przynależności do organizacji związkowych działających na terenie zakładu, choć jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Zobacz też: Podział na grupy w szkole

Czy zakład pracy może wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy?

Zgodnie z art. 13 ustawy „zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej”.

Zakład pracy nie może wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, chyba że wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn, o których mowa w art. 43 Kodeksu pracy.

Nauczycielowi w okresie ochronnym – bez względu na przyczynę tej ochrony – można zaproponować ograniczenie etatu na podstawie art. 22 Karty Nauczyciela. Na takie ograniczenie musi on bowiem wyrazić zgodę. Jeśli jednak jej nie wyrazi – nie można wbrew jego woli ograniczyć mu etatu. Karta Nauczyciela w art. 20 wprost wskazuje, że nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

Słowem – można nauczycielowi zaproponować ograniczenie etatu. Przy czym w piśmie proponującym ograniczenie etatu nie można zastrzec, że brak zgody będzie oznaczał definitywne wypowiedzenie, bo to byłoby już naruszeniem prawa. Jeśli wyrazi zgodę – etat będzie ograniczony na kolejny rok. Jeśli zgody nie wyrazi, trzeba mu zapewnić pełny wymiar czasu pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »