Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót z urlopu wychowawczego a podwyżki w firmie w trakcie urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-09-05

Od września wracam do pracy po urlopie wychowawczym. Słyszałam od koleżanki, że podczas mojej nieobecności były w firmie podwyżki, ale kadrowa powiedziała, że ja nie zostałam zgłoszona przez kierownika. Czy zatem nie istnieje szansa na podwyżkę dla mnie? Wracam na niepełny wymiar etatu i zależy mi na tej podwyżce.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pani pytanie znajduje się w art. 1864 K.p. Zgodnie z nim pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Powyższe oznacza, że po powrocie do pracy powinna otrzymać Pani takie wynagrodzenie, jakie przysługuje obecnie na stanowisku zajmowanym przed urlopem wychowawczym przez Panią (nawet jeśli teraz doszło do zmiany stanowiska na gorzej wynagradzane). Wynika tak też z wyroku SN z dnia 29 stycznia 2008 r. (II PK 143/07), w którym SN stwierdził, iż „podstawą określenia wysokości wynagrodzenia pracownika powracającego do pracy po urlopie wychowawczym nie jest wynagrodzenie pobierane przez niego przed urlopem, lecz wynagrodzenie przysługujące w dniu podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował przed urlopem”.

Ma więc Pani prawo oczekiwać, że po powrocie z urlopu wychowawczego wynagrodzenie nie będzie niższe, a jeśli zgodnie z regulaminem wynagradzania na Pani stanowisku wynagrodzenie powinno było zostać objęte podwyżką do dnia Pani powrotu – także Pani należy się podwyżka. Dotyczy to jednak tylko premii regulaminowej – premia uznaniowa rządzi się zupełnie innymi prawami i nie można jej wymagać od pracodawcy.

Ponieważ wraca Pani do pracy w zmniejszonym wymiarze etatu – wynagrodzenie powinno być proporcjonalnie obniżone do wymiaru etatu, po uwzględnieniu aktualnego poziomu wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Zastępstwo w szkole a wynagrodzenie w wakacje

Nauczycielowi (także zatrudnionemu na umowę na zastępstwo) przysługuje na okres wakacji tzw. wynagrodzenie urlopowe.

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Pominięcie pracownika przy podwyżce

Pominięto mnie po raz kolejny przy podwyżce. Od 3 lat nie otrzymałem podwyżki. Wszyscy pozostali współpracownicy podwyżkę otrzymali. Kilkanaście osób...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »