Powrót do pracy ciężarnej pracownicy

• Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. Wróciłam z urlopu macierzyńskiego i w pracy mamy likwidacje stanowiska. Jestem do zwolnienia, natomiast jestem w ciąży. Problem polega na tym, że najwcześniej mogę pójść na USG za 2 tygodnie. Czy pracodawca ma obowiązek cofnąć moje wypowiedzenie po otrzymaniu potwierdzenia od lekarza, że jestem w ciąży? Czy wypowiedzenie podpisane za porozumieniem stron można w tej sytuacji cofnąć? Jakie mam możliwości w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Powrót do pracy ciężarnej pracownicy

Likwidacja stanowiska a ciąża pracownicy

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”. Z uwagi na to, że ma Pani zawartą umowę o na czas nieokreślony, nie będę dokonywać analizy tych przepisów, które dotyczą umów terminowych oraz okresu ciąży.

Nadto rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 § 4 Kodeksu pracy). Likwidacja stanowiska pracy nie stanowi zatem przesłanki, na podstawie której pracodawca może rozwiązać z Panią umowę o pracę, skoro jest Pani w ciąży.

Rozwiązanie umowy i informacja o ciąży

Podkreślić należy, że szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przysługuje od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego. Nadto ochrona ta obowiązuje niezależnie od tego, czy kobieta wie o stanie ciąży. W tym miejscu zasadne jest przywołanie treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 1988 r., sygn. akt I PRN 74/87, zgodnie z którym „dla ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wykazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy, istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca, który wypowiedział umowę o pracę pracownicy w ciąży, która o tej ciąży nie wiedziała i nie poinformowała o niej pracodawcy, powinien po powzięciu tej wiadomości – jeżeli umowa nie uległa jeszcze rozwiązaniu – cofnąć oświadczenie woli o wypowiedzeniu”.

Dodatkowo zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r.. sygn. akt II PK 209/11, „jeżeli kobieta po rozwiązaniu umowy o pracę zorientuje się, że jest w ciąży, może co do zasady żądać przywrócenia do pracy, przy czym pozew w tej sprawie powinna złożyć w ciągu 7 dni (aktualnie 21 dni) od uzyskania potwierdzenia, że spodziewa się dziecka. Jeżeli pracownica zwlekała ze złożeniem pozwu, wówczas pracodawca nie będzie miał obowiązku przywrócenia jej do pracy”. 

W kontekście Pani sytuacji zasadnicze znaczenie ma również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1995 r., sygn. akt I PrN 23/95, zgodnie z którym „powiadomienie zakładu pracy o ciąży już po rozwiązaniu umowy o pracę może mieć wpływ tylko na roszczenie o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, nie ma natomiast znaczenia dla oceny nieprawidłowości rozwiązania umowy o pracę”.

Proszę nie podpisywać porozumienia stron, gdyż wie Pani o ciąży, a zatem może to być uznane, że sama Pani chciała rozwiązania umowy o pracę. Proszę poinformować pracodawcę o ciąży przed otrzymaniem wypowiedzenia. Jeżeli mimo takiej informacji otrzyma Pani wypowiedzenie, musi Pani odwołać się do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego wypowiedzenia (art. 264 § 1 Kodeksu pracy).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »