Czy nowy dyrektor, przydzielając sobie godziny zajęć, może pozbawić godzin innych nauczycieli?

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 14-letnim stażem pracy, zatrudnionym w jednej ze szkół, w której uczę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na 9/18 godzin. Uczę dwóch przedmiotów: chemii i biologii. Zmienia się dyrektor od bieżącego roku szkolnego. Nowy dyrektor ma uprawnienia do nauczania biologii, techniki i nauczania przedszkolnego wraz z klasami 1-3. Jak powinien postąpić dyrektor z przyznaniem sobie godzin dydaktycznych? Gdyby wziął w przedszkolu, to nie dochodzi do wypowiedzenia godzin żadnemu nauczycielowi pracującemu w tej szkole, jeśli przyzna sobie godziny z biologii czy techniki, to ja spadam z liczby godzin, które mam w umowie. Tak jest też w przypadku nauczyciela techniki. Czy nowy dyrektor ma obowiązek kierować się w przyznawaniu sobie godzin tym, aby nie zabierać ich innym nauczycielom już wcześniej uczącym w danej szkole? Godzin w przedszkolu jest na tyle, aby nowy dyrektor mógł je wziąć, nie ograniczając nikomu jego pensum.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy nowy dyrektor, przydzielając sobie godziny zajęć, może pozbawić godzin innych nauczycieli?

Przydzielanie godzin nauczycielom oraz dyrektorowi

Kwestie związane z przydziałem godzin nauczycielom oraz dyrektorowi uregulowane są przede wszystkim w Karcie Nauczyciela i aktach wykonawczych do niej, a w zakresie nieuregulowanym w tych aktach, kwestie związane ze stosunkiem pracy reguluje Kodeks pracy.

Karta Nauczyciela przewiduje regulacje na wypadek ograniczenia zatrudnia przez mianowanie do ½ etatu. Natomiast Pani już jest zatrudniona na pół etatu i to na podstawie umowy na czas nieokreślony. Zatem zastosowanie w przypadku ewentualnych zmian będzie miał Kodeks pracy.

Zmiana stosunku pracy nauczyciela ze względu na brak godzin

Co do zasady, dyrektor odpowiada za zarządzanie szkołą i przydzielanie godzin nauczycielom. Jeżeli dyrektor przydzieliłby sobie godziny w przedszkolu, wówczas, jak Pani pisze, problem z brakiem godzin dla innych nauczycieli nie wystąpi. Natomiast w przypadku, gdy przydzieliłby sobie godziny z przedmiotów, pozbawiając godzin obecnie zatrudnionych nauczycieli, wynikłaby sytuacja zmiany stosunku pracy. W Pani przypadku zmiana takiego stosunku pracy winna odbyć się albo za porozumieniem stron, albo też w formie wypowiedzenia zmieniającego.

Inaczej będzie w sytuacji, gdyby dyrektor „przejął” część godzin dla siebie, odbierając je nauczycielom.

Obniżony wymiar godzin zajęć dyrektora szkoły

Należy jednak mieć na względzie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor szkoły korzysta ze zniżki godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (pensum) lub może być zwolniony z ich realizacji. Decyzję w tym zakresie podejmuje organ prowadzący szkołę (art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Dyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) lub zwalnia się od obowiązku ich realizacji. Rozmiar zniżki lub zwolnienie z realizacji pensum uzależnione jest od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Natomiast to organ prowadzący szkołę:

1) ustala zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć
oraz

2) przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole (art. 42 ust. 7 pkt. 2 KN).

Zatem ostateczne rozwiązanie co do objęcia godzin w szkole przez dyrektora uzależnione jest od kilku czynników, w tym kwestii obowiązku bądź całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji godzin przez dyrektora, a także rodzaju nauczanego przedmiotu przez tego dyrektora.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »