Kategoria: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Orzeczenie o niezdolności do pracy – czy pracownik może nadal pracować?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-01-28

Zatrudniamy pracownika biurowego. Na komisji ZUS uznano, że jest on niezdolny do wykonywania pracy. Mamy kopię orzeczenia. Czy to orzeczenie jest podstawą do rozwiązania umowy, czy też jeszcze zakładowy lekarz medycyny musi zbadać takiego pracownika?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Pracownik, pomimo otrzymania orzeczenia potwierdzającego całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy, nadal może wykonywać pracę, pod warunkiem że lekarz medycyny pracy po przeprowadzonych badaniach dopuści pracownika do pracy na dotychczasowym bądź innym stanowisku pracy.

Ponadto – zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) – zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności danej osoby nie wyklucza możliwości dalszego zatrudniania tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub w przypadku zatrudnienia jej w formie telepracy.

Niezdolność do pracy z reguły oznacza bowiem niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie czy w pewnej grupie zawodów, nie zaś niezdolność do pracy w ogóle.

W sytuacji opisanej w pytaniu należy pracownika skierować na badania do zakładowego lekarza medycyny pracy w celu pozyskania informacji, czy pracownik może nadal świadczyć pracę na dotychczasowym stanowisku, zgodnie z art. 229 § 4 K.p., który mówi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jeżeli zatem w wyniku badań kontrolnych lekarz stwierdzi, że pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, to okoliczność ta może uzasadniać wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, a dodatkowo może stanowić podstawę odsunięcia pracownika od świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Należy wspomnieć także o tym, że sposób postępowania będzie zupełnie inny, jeśli przyczyną powstałej niezdolności do pracy był wypadek przy pracy bądź choroba zawodowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »