Orzeczenie o niezdolności do pracy ? czy pracownik może nadal pracować?

• Autor: Dorota Kriger

Zatrudniamy pracownika biurowego. Na komisji ZUS uznano, że jest on niezdolny do wykonywania pracy. Mamy kopię orzeczenia. Czy to orzeczenie jest podstawą do rozwiązania umowy, czy też jeszcze zakładowy lekarz medycyny musi zbadać takiego pracownika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Orzeczenie o niezdolności do pracy ? czy pracownik może nadal pracować?

Czy pracownik posiadający orzeczenie lekarskie potwierdzające całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy może nadal wykonywać pracę?

Pracownik, pomimo otrzymania orzeczenia potwierdzającego całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy, nadal może wykonywać pracę, pod warunkiem że lekarz medycyny pracy po przeprowadzonych badaniach dopuści pracownika do pracy na dotychczasowym bądź innym stanowisku pracy.

Ponadto – zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) – zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności danej osoby nie wyklucza możliwości dalszego zatrudniania tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub w przypadku zatrudnienia jej w formie telepracy.

Niezdolność do pracy z reguły oznacza bowiem niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie czy w pewnej grupie zawodów, nie zaś niezdolność do pracy w ogóle.

Skierowanie pracownika na badania do zakładowego lekarza medycyny pracy

W sytuacji opisanej w pytaniu należy pracownika skierować na badania do zakładowego lekarza medycyny pracy w celu pozyskania informacji, czy pracownik może nadal świadczyć pracę na dotychczasowym stanowisku, zgodnie z art. 229 § 4 K.p., który mówi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jeżeli zatem w wyniku badań kontrolnych lekarz stwierdzi, że pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, to okoliczność ta może uzasadniać wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, a dodatkowo może stanowić podstawę odsunięcia pracownika od świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Należy wspomnieć także o tym, że sposób postępowania będzie zupełnie inny, jeśli przyczyną powstałej niezdolności do pracy był wypadek przy pracy bądź choroba zawodowa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »