Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Orzeczenie o niezdolności do pracy – czy pracownik może nadal pracować?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-01-28

Zatrudniamy pracownika biurowego. Na komisji ZUS uznano, że jest on niezdolny do wykonywania pracy. Mamy kopię orzeczenia. Czy to orzeczenie jest podstawą do rozwiązania umowy, czy też jeszcze zakładowy lekarz medycyny musi zbadać takiego pracownika?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik, pomimo otrzymania orzeczenia potwierdzającego całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy, nadal może wykonywać pracę, pod warunkiem że lekarz medycyny pracy po przeprowadzonych badaniach dopuści pracownika do pracy na dotychczasowym bądź innym stanowisku pracy.

Ponadto – zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) – zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności danej osoby nie wyklucza możliwości dalszego zatrudniania tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub w przypadku zatrudnienia jej w formie telepracy.

Niezdolność do pracy z reguły oznacza bowiem niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie czy w pewnej grupie zawodów, nie zaś niezdolność do pracy w ogóle.

W sytuacji opisanej w pytaniu należy pracownika skierować na badania do zakładowego lekarza medycyny pracy w celu pozyskania informacji, czy pracownik może nadal świadczyć pracę na dotychczasowym stanowisku, zgodnie z art. 229 § 4 K.p., który mówi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jeżeli zatem w wyniku badań kontrolnych lekarz stwierdzi, że pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, to okoliczność ta może uzasadniać wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, a dodatkowo może stanowić podstawę odsunięcia pracownika od świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Należy wspomnieć także o tym, że sposób postępowania będzie zupełnie inny, jeśli przyczyną powstałej niezdolności do pracy był wypadek przy pracy bądź choroba zawodowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Skierowanie na badanie kontrolne po 30 dniach choroby

Przechodziłam mononukleozę zakaźną. Lekarz pierwszego kontaktu powiedział, że mogę już wrócić do pracy. Niestety pracodawca dał mi skierowanie do lekarza...

 

Skrócenie okresu otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego

Złamałem nogę i od 6 miesięcy otrzymuję świadczenie rehabilitacyjne. Mój lekarz prowadzący stwierdził, że jestem już zdrowy. Czy mogę zatem skrócić okres...

 

Szkodliwy wpływ pracy na zdrowie

Jestem geodetą od 20 lat. Rok temu zmienił się dyrektor naszej firmy i od tej pory byłam zmuszana do cięższej pracy, tj. robót ziemnych, wykopów itp.,...

 

Zawał serca jako wypadek w pracy

Mój mąż jest kierowcą ciężarówek. Ze względu na bardzo obciążające warunki pracy przeszedł zawał serca. Obecnie jest na rencie, otrzymał odszkodowanie...

 

Śmierć pracownika podczas świadczenia pracy

Mój kuzyn był nielegalnie (na czarno zatrudniony) na budowie u znajomego. Wczoraj podczas wykonywania pracy zmarł. Najprawdopodobniej był to zawał serca....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »