Kategoria: Kodeks pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwa etaty w tych samych godzinach pracy

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-10-18

Chciałbym uzyskać poradę dotyczącą możliwości pracy na dwóch etatach jednocześnie (w tych samych godzinach). Dwie firmy znajdują się w tym samym budynku i mam możliwość zatrudnienia w nich jednocześnie (za wiedzą i zgodą obu szefów) na pełen etat w tych samych godzinach. Czy są przepisy uniemożliwiające taki tryb pracy? Dodam jeszcze, że rzecz dotyczy dwóch jednostek wojskowych, są to jednak oddzielne jednostki, z różnymi płatnikami wynagrodzenia. Powszechne w MON są jednak sytuacje, że dwie oddzielne jednostki mają wspólnego płatnika wynagrodzenia. Czy w takim przypadku dla np. ZUS-u jest to praca dla tego samego pracodawcy?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jednym z warunków uznania, że dana umowa posiada cechy stosunku pracy, jest praca na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. To oznacza, że pracownik jest podporządkowany pracodawcy w czasie wykonywania pracy i zobowiązany do wykonywania jego poleceń dotyczących czasu, miejsca i sposobu świadczenia pracy. Pracownik nie może samodzielnie kierować swoją pracą. W czasie wykonywania pracy pracownik jest podporządkowany swojemu pracodawcy oraz zobowiązany do wykonywania jego poleceń. Wydaje się więc, że  zawarcie dwóch umów o pracę, które miałyby być wykonywana w tym samym czasie i w tym samym miejscu jest niemożliwe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W tej sprawie istotne byłoby także ewentualne naruszenie przepisów o czasie pracy. Zgodnie z 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144. Nadto, zgodnie z art. 132 § 1, pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, zaś art.  133 § 1 stanowi, że pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

W tym kontekście przytoczenia wart jest wyrok Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2000 r. (sygn. akt II UKN 523/99), wedle którego tezy zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy stanowi bowiem obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne. Z kolei Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia z 17 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III APa 24/06) orzekł, że „świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest [bowiem] kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Praca nadliczbowa jest możliwa jedynie wówczas, gdy wprost dopuszczają ją przepisy ustawy, i to w granicach ustalonych tymi przepisami”. Warto również przywołać orzeczenie Sądu Najwyższego, który Sąd ten stwierdził, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13.03.1997, sygn. akt I PKN 43/97).

W konsekwencji powyższego w moim przekonaniu jeden z tak nawiązanych stosunków pracy jak Pan opisał, musiałby zostać uznany za nieważny z mocy prawa – jako umowa (o pracę) sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście przepisów prawa na podstawie art. art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »