Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadectwo pracy a dni niezdolności do pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-09-10

Sytuacja dość zabawna: pracodawca nie potrafi napisać świadectwa pracy i prosi, abym zrobiła to sama. Moje pytanie dotyczy więc jednego z punktów formularza: „Otrzymywała wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy”. Jak obliczyć poprawnie dni niezdolności do pracy? W tym roku L4 miałam dwa razy: raz od 10 do 18 kwietnia i drugi raz od 9 do 20 czerwca.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świadectwie pracy pracodawca powinien zamieścić – oprócz innych informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego – informację dotyczącą liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. To właśnie wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy.

W świadectwie pracy należy wpisać łączną liczbę dni za które pracownik takie wynagrodzenie otrzymał. Zasadą jest bowiem sumowanie kolejnych okresów niezdolności do pracy pracownika w roku kalendarzowym – bez względu na to, czy były pomiędzy nimi przerwy i jak długie. Ta procedura wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Ilość dni niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie wykazana na świadectwie pracy, jest ważną informacją dla kolejnego pracodawcy. Informuje go o tym, za ile dni w danym roku kalendarzowym – w przypadku choroby pracownika – będzie zobowiązany zapłacić wynagrodzenie, a od jakiego momentu będzie pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi od 34 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, jeżeli stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, a po spełnieniu określonych warunków – także po ustaniu tego ubezpieczenia. Przepisy, które dotyczą zasiłku chorobowego, zawiera ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

W Pani przypadku pracodawca powinien zsumować dni, za które wypłacił wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, a na świadectwie pracy, w pozycji dotyczącej takiego wynagrodzenia wpisać wynik tego sumowania.

Jeżeli zatem była Pani niezdolna do pracy w terminach: 10-18 kwietnia (9 dni) i 9-20 czerwca (12 dni), oznacza to, że przez łącznie 21 dni była Pani niezdolna do pracy i za te dni powinna była otrzymać wynagrodzenie od pracodawcy.

Proszę pamiętać, że liczyć należy wszystkie dni – włącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy – tak stanowi art. 11 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z którym zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy

Sąd przywrócił mnie do pracy (zostałam zwolniona z przyczyn ekonomicznych). Co będzie, jak nie zgłoszę gotowości do podjęcia pracy?

 

Rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora szkoły

Mam pytanie dotyczące oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora naszej szkoły. Sprawa wygląda w ten sposób, że początkiem czerwca...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »