Świadectwo pracy a dni niezdolności do pracy

• Autor: Dorota Kriger

Sytuacja dość zabawna: pracodawca nie potrafi napisać świadectwa pracy i prosi, abym zrobiła to sama. Moje pytanie dotyczy więc jednego z punktów formularza: „Otrzymywała wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy”. Jak obliczyć poprawnie dni niezdolności do pracy? W tym roku L4 miałam dwa razy: raz od 10 do 18 kwietnia i drugi raz od 9 do 20 czerwca.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Świadectwo pracy a dni niezdolności do pracy

Jakie informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy pracodawca powinien zamieścić – oprócz innych informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego – informację dotyczącą liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. To właśnie wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy.

W świadectwie pracy należy wpisać łączną liczbę dni za które pracownik takie wynagrodzenie otrzymał. Zasadą jest bowiem sumowanie kolejnych okresów niezdolności do pracy pracownika w roku kalendarzowym – bez względu na to, czy były pomiędzy nimi przerwy i jak długie. Ta procedura wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Czy w świadectwie pracy wpisuje się ilość dni niezdolności do pracy?

Ilość dni niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie wykazana na świadectwie pracy, jest ważną informacją dla kolejnego pracodawcy. Informuje go o tym, za ile dni w danym roku kalendarzowym – w przypadku choroby pracownika – będzie zobowiązany zapłacić wynagrodzenie, a od jakiego momentu będzie pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi od 34 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, jeżeli stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, a po spełnieniu określonych warunków – także po ustaniu tego ubezpieczenia. Przepisy, które dotyczą zasiłku chorobowego, zawiera ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).

W Pani przypadku pracodawca powinien zsumować dni, za które wypłacił wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, a na świadectwie pracy, w pozycji dotyczącej takiego wynagrodzenia wpisać wynik tego sumowania.

Jeżeli zatem była Pani niezdolna do pracy w terminach: 10-18 kwietnia (9 dni) i 9-20 czerwca (12 dni), oznacza to, że przez łącznie 21 dni była Pani niezdolna do pracy i za te dni powinna była otrzymać wynagrodzenie od pracodawcy.

Proszę pamiętać, że liczyć należy wszystkie dni – włącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy – tak stanowi art. 11 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z którym zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »