Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Urlop na egzaminy i na pisanie pracy dyplomowej?

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-07-10

Od pięciu miesięcy pracuję w jednostce samorządu terytorialnego. Jednocześnie jestem studentem piątego roku. Czy w tej sytuacji przysługuje mi urlop na egzaminy i na pisanie pracy dyplomowej?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1031 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 502) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

1) urlop szkoleniowy;

2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Pracownik, który podwyższa kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, jest uprawniony do skorzystania z urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pracownik, który przygotowuje pracę dyplomową i zamierza przystąpić do egzaminu dyplomowego, ma prawo do 21 dni urlopu szkoleniowego w ostatnim roku studiów na jej przygotowanie i udział w takim egzaminie, przy czym chodzi tutaj o 21 dni „roboczych” pracownika.

Zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika powinna poprzedzać korzystanie przez pracownika z gwarantowanych świadczeń z tym związanych.

Jak wynika z treści pytania, w przedstawionym przypadku nie mamy do czynienia ani z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracodawcy, ani za jego zgodą. Dlatego też pracodawca ma prawo odmówić udzielenia Panu urlopu szkoleniowego, choć oczywiście może to zrobić.

Samo poinformowanie pracodawcy o studiach nie wystarczy, aby otrzymać urlop szkoleniowy. Pracodawca musiał jeszcze wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji. Jeśli tego nie zrobił – mógł Pan oczywiście dalej kontynuować studia, ale nie może Pan domagać się udzielenia Panu urlopu szkoleniowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Odwołanie zgody na urlop zdrowotny dla nauczyciela

Tydzień temu dyrektor wydał mi na piśmie zgodę na urlop zdrowotny. Następnie dyrektor odwołał się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Czy dyrektor mógł wystąpić z odwołaniem po wydaniu zgody na urlop? Przecież podważył to co sam napisał.

Brak zapłaty za urlop

Pracuję na umowę o pracę. Jeśli w danym miesiącu mam np. 3 dni urlopu i za niego należne 400 zł, to pracodawca obniża mi pensję i premię o te 400 zł. Wychodzi na to, że w takie miesiące występuje brak zapłaty za urlop. Czy mogę coś z tym zrobić?

Pytania o urlop wychowawczy

Aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim – umowa na czas określony do końca maja. Jednocześnie z tym samym pracodawcą związana jestem umową na czas nieokreślony – aktualnie na urlopie bezpłatnym (kończącym się niedługo, będę prosić o jego przedłużenie). Chciałabym prosić o poradę nt. przejścia na urlop wychowawczy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Czy pracodawca może nie zgodzić się na przedłużenie urlopu bezpłatnego? Jakie mam możliwości prawne w takim przypadku? Czy po zakończeniu urlopu bezpłatnego będę musiała stawić się w pracy, czy mogę złożyć wniosek korespondencyjnie? Jakie są wymogi dotyczące składania wniosku, na jaki okres itp.? Czy w czasie urlopu wychowawczego mogę przebywać za granicą? Czy mogę założyć działalność gospodarczą?

Pełen etat a urlop dla poratowania zdrowia

Chciałabym w tym roku skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Pracuję w oświacie ponad 20 lat, ale nie zawsze na pełnym etacie. W szkole, w której aktualnie pracuję uczę już od 10 lat, lecz prawie w każdym roku w innym wymiarze godzin. Obecnie jestem zatrudniona na cały etat i na czas nieokreślony. Czy jeśli w poprzednich latach nie miałam pełnego etatu, czy mogę starać się o urlop?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »