Data na wypowiedzeniu

• Autor: Adam Dąbrowski

Czy na składanym pracodawcy wypowiedzeniu powinna być data złożenia wypowiedzenia (planuję je dać przełożonemu 29 lutego) czy data zakończenia stosunku pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Data na wypowiedzeniu

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

W treści wypowiedzenia, obok określenia stron umowy o pracę i jej rodzaju oraz czynności, jakiej dotyczy pismo, powinna znaleźć się informacja o dniu, w którym sporządzono pismo – oświadczenie woli w tej sprawie. Wypowiedzenie to bowiem jednostronne oświadczenie woli, które ponadto powinno być opatrzone podpisem osoby, która dokonuje takiej czynności. Na piśmie powinno być też miejsce na podpis pracodawcy lub osoby przez niego uprawnionej i datę otrzymania dokumentu. Data odbioru pisma przez pracodawcę lub osobę uprawnioną przez pracodawcę jest bowiem bardzo ważna. Dzień, w którym druga strona mogła się z treścią oświadczenia woli realnie zapoznać, powoduje, że rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia. Wynika tak z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego (w związku z art. 300 Kodeksu pracy), zgodnie z którym „oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią” – czyli oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę będzie skutecznie złożone pracodawcy wówczas, gdy doszło do niego w sposób umożliwiający przełożonemu zapoznanie się z jego treścią. Z tego też względu nie należy podawać daty rozwiązania umowy o pracę w treści wypowiedzenia, gdyż nie można mieć pewności, że pracodawca lub osoba uprawniona do reprezentowania pracodawcy w kwestiach pracowniczych pismo otrzyma we wskazanym przez nas terminie.

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy „umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia”. Okresy wypowiedzenia poszczególnych rodzajów umów zostały określone w art. 33, art. 331, art. 34 i art. 36 Kodeksu pracy.

Dzień złożenia wypowiedzenia umowy o pracę a dzień rozwiązania się umowy o pracę

Złożenie wypowiedzenia oznacza więc, że umowa rozwiąże się po upływie odpowiednio długiego okresu, którego bieg rozpoczyna od zapoznania się lub od powstania możliwości zapoznania się drugiej strony z naszym oświadczeniem woli. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 § 21 Kodeksu pracy, „okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc, albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca”. Co to oznacza? Pracownik z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który złoży wypowiedzenie pod koniec miesiąca – np. 29 lutego, ryzykuje, że pracodawca zapozna się z pismem na dopiero początku miesiąca kolejnego – np. 2 marca. W efekcie wypowiedzenie, które miało zakończyć się w dniu 31 marca, zakończy się dopiero 30 kwietnia.

Z tego też względu nie należy zwlekać ze złożeniem pisma, jeśli jesteśmy pewni naszej decyzji, a także nie należy w piśmie decydować, z jakim dniem umowa się rozwiąże, jeśli stosujemy wypowiedzenie. W takim bowiem przypadku umowa rozwiąże się zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, czyli po upływie odpowiedniego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 61 § 1 Kodeksu pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »