Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Data na wypowiedzeniu

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2012-02-24

Czy na składanym pracodawcy wypowiedzeniu powinna być data złożenia wypowiedzenia (planuję je dać przełożonemu 29 lutego) czy data zakończenia stosunku pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Data na wypowiedzeniu

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika?

W treści wypowiedzenia, obok określenia stron umowy o pracę i jej rodzaju oraz czynności, jakiej dotyczy pismo, powinna znaleźć się informacja o dniu, w którym sporządzono pismo – oświadczenie woli w tej sprawie. Wypowiedzenie to bowiem jednostronne oświadczenie woli, które ponadto powinno być opatrzone podpisem osoby, która dokonuje takiej czynności. Na piśmie powinno być też miejsce na podpis pracodawcy lub osoby przez niego uprawnionej i datę otrzymania dokumentu. Data odbioru pisma przez pracodawcę lub osobę uprawnioną przez pracodawcę jest bowiem bardzo ważna. Dzień, w którym druga strona mogła się z treścią oświadczenia woli realnie zapoznać, powoduje, że rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia. Wynika tak z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego (w związku z art. 300 Kodeksu pracy), zgodnie z którym „oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią” – czyli oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę będzie skutecznie złożone pracodawcy wówczas, gdy doszło do niego w sposób umożliwiający przełożonemu zapoznanie się z jego treścią. Z tego też względu nie należy podawać daty rozwiązania umowy o pracę w treści wypowiedzenia, gdyż nie można mieć pewności, że pracodawca lub osoba uprawniona do reprezentowania pracodawcy w kwestiach pracowniczych pismo otrzyma we wskazanym przez nas terminie.

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy „umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia”. Okresy wypowiedzenia poszczególnych rodzajów umów zostały określone w art. 33, art. 331, art. 34 i art. 36 Kodeksu pracy.

Dzień złożenia wypowiedzenia umowy o pracę a dzień rozwiązania się umowy o pracę

Złożenie wypowiedzenia oznacza więc, że umowa rozwiąże się po upływie odpowiednio długiego okresu, którego bieg rozpoczyna od zapoznania się lub od powstania możliwości zapoznania się drugiej strony z naszym oświadczeniem woli. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 § 21 Kodeksu pracy, „okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc, albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca”. Co to oznacza? Pracownik z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który złoży wypowiedzenie pod koniec miesiąca – np. 29 lutego, ryzykuje, że pracodawca zapozna się z pismem na dopiero początku miesiąca kolejnego – np. 2 marca. W efekcie wypowiedzenie, które miało zakończyć się w dniu 31 marca, zakończy się dopiero 30 kwietnia.

Z tego też względu nie należy zwlekać ze złożeniem pisma, jeśli jesteśmy pewni naszej decyzji, a także nie należy w piśmie decydować, z jakim dniem umowa się rozwiąże, jeśli stosujemy wypowiedzenie. W takim bowiem przypadku umowa rozwiąże się zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, czyli po upływie odpowiedniego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 61 § 1 Kodeksu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Przedwstępna umowa o pracę

Dnia 1 czerwca powinienem rozpocząć pracę w pewnej firmie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres próbny. Podpisałem list intencyjny lub raczej umowę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Pracuję w prywatnej firmie. Od ponad roku są problemy z wypłatami. Pracodawca płaci tylko częściowo i na dodatek po terminie. W sumie nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »