Dodatek stażowy a wynagrodzenie zasadnicze

• Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Moje obecne wynagrodzenie (umowa o pracę na czas nieokreślony) wynosi 3490 zł brutto + 11% dodatku stażowego. Pracodawca wręczył mi porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę, podnosząc powyższą kwotę do 3660 zł. Nie zgodziłem się na nie, ponieważ proponowana kwota jest pogwałceniem ugody zawartej ze związkiem zawodowym. Jeśli pracodawca wręczy mi wypowiedzenie zmieniające, to czy ma prawo zmniejszyć mi podstawę wynagrodzenia, tak aby po doliczeniu 11% dodatku stażowego wychodziła najniższa krajowa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dodatek stażowy a wynagrodzenie zasadnicze

Obliczenie wynagrodzenia za pracę

Podstawą prawną do udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie jest ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), zwana dalej ustawą. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4. Przede wszystkim wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Warto również wskazać, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z pewnym zastrzeżeniem, a mianowicie chodzi tutaj o wszystkie te składniki, których nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia (tzn. nie można ich doliczać do kwoty wynagrodzenia tak, aby otrzymać kwotę wynagrodzenia minimalnego). Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy są to:

1) nagroda jubileuszowa;

2) odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;

4) dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

5) dodatek za staż pracy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wynagrodzenie a dodatek stażowy

Dodatek stażowy został wyłączony z płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r. Przed tą datą dodatek za staż pracy podlegał doliczeniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1952). Zgodnie z § 1 przedmiotowego rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł. Natomiast od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł (§ 3). Zatem w opisanych przez Pana okolicznościach na wysokość pensji minimalnej nie może wpływać dodatek za staż pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »