Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczanie czasu pracy według grafiku

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-07-06

Mam pytanie dotyczące czasu pracy. Pracownicy obsługi pracują według grafiku. Jeżeli przychodzą do pracy w sobotę, wówczas mają wolny piątek lub poniedziałek. Jeżeli w grafiku sobota jest dniem wolnym od pracy, a pracownik przychodzi do pracy z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, wówczas udzielam takiemu pracownikowi dnia wolnego lub na wniosek pracownika czasu wolnego za nadgodziny. W jednostce stosuje się miesięczny okres rozliczeniowy. Czy to prawidłowe rozliczanie czasu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 129 ustawy Kodeks pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

Zgodnie z art. 1512 w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Co do zasady pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, nawet jeśli jest zatrudniony w systemie zmianowym, nie może w tygodniu pracować więcej niż 5 dni. Dlatego prawidłowo przyjęto, że jeśli zmiana przypada w sobotę, to pracownik ma piątek albo poniedziałek wolny. Jeśli w grafiku sobota jest dniem wolnym, a pracownik musiał się do pracy stawić – wypracowuje nadgodziny.

Z uwagi na to, że w danym tygodniu ze względu na prace dodatkowo w sobotę zostaną przekroczone normy tygodniowe, pracownikowi udziela się dnia wolnego w zamian za nadgodziny – o ile złoży odpowiedni wniosek. Jeśli nie złoży wniosku, należy wypłacić mu wynagrodzenie za nadgodziny albo udzielić wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Tydzień a odpoczynek tygodniowy

W związku z definicją tygodnia zawartą w art. 128 par. 3 pkt 2 K.p., który przewiduje, że przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych...

Brak prawa do dodatkowego wynagrodzenia

Jestem pracownikiem ochrony pracującym w systemie czterobrygadowym (8/24h). Czy w takim systemie pracy należy się dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedziele i...

Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta zgodne z harmonogramem

Jestem pracownikiem ochrony pracującym w systemie czterobrygadowym (8/24h). Czy w takim systemie pracy należy się dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedziele i...

Godziny pracy po pogorszeniu warunków

Od kilku dni mam zmienione warunki pracy - przeniesiony księgozbiór biblioteki ze szkoły do zewnętrznego budynku. Czy zmieniają mi się godziny pracy po...

Zmuszanie do pracy w soboty

Pracodawca zmusza mnie do pracy w soboty (wszystkie soboty danego miesiąca) do godziny 18. Jak z takiej sytuacji wybrnąć? Jakich argumentów...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »