Wcześniejsza emerytura dla kobiety w wieku 54 lat, 33 lata stażu

• Autor: Dorota Kriger

Jestem kobietą, mam ukończone 54 lata, 33 lata stażu pracy. Kiedy mogę najwcześniej odejść na emeryturę? Granica 60. roku życia jest dla mnie nierealna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna) z końcem 2008 roku zlikwidowano prawo do wcześniejszych emerytur dla większości przyszłych emerytów, a dokładnie ograniczono możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę osobom urodzonych po 1948 r.

Na wcześniejszą emeryturę mogą obecnie przejść osoby urodzone po 1948 r., które spełniły wymagane w ustawie warunki w ściśle określonym czasie, tj. do dnia 31 grudnia 2008 r., i które nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego.

Prawo do wcześniejszej emerytury maja więc kobiety urodzone w latach 1949-1953, dlatego że tylko one do dnia 31 grudnia 2008 r. mogły ukończyć wymagany wiek emerytalny, wynoszący dla kobiet 55 lat. Kobiety te mogą ubiegać się o przyznanie wcześniejszej emerytury zgodnie z art. 46 ustawy emerytalnej, na zasadach określonych w art. 29 tej ustawy, jeżeli:

  • kobieta ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę spełniła do dnia 31 grudnia 2008 r. warunki niezbędne do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury pracowniczej, określone w art. 29 ustawy emerytalnej, czyli osiągnęła wymagany (wyżej podany) wiek, oraz posiadała w tym dniu 30 lat stażu ubezpieczeniowego, lub 20 lat stażu ubezpieczeniowego i została uznana przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolną do pracy,
  • nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Pozostałe warunki określone w art. 29 ust. 2 ustawy emerytalnej muszą być spełnione w okresie poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę, tzn. że kobieta ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, poprzedzających złożenie wniosku o emeryturę, musi wykazać się 6-miesięcznym zatrudnieniem pracowniczym.

Kobiety urodzone w latach 1949-1953 mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej, jeśli z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia wystąpią najpóźniej w dniu poprzedzającym osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego 60 lat.

Z powyższego wynika, że niestety nie spełnia Pani warunków uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »