Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura dla kobiety w wieku 54 lat, 33 lata stażu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-27

Jestem kobietą, mam ukończone 54 lata, 33 lata stażu pracy. Kiedy mogę najwcześniej odejść na emeryturę? Granica 60. roku życia jest dla mnie nierealna.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna) z końcem 2008 roku zlikwidowano prawo do wcześniejszych emerytur dla większości przyszłych emerytów, a dokładnie ograniczono możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę osobom urodzonych po 1948 r.

Na wcześniejszą emeryturę mogą obecnie przejść osoby urodzone po 1948 r., które spełniły wymagane w ustawie warunki w ściśle określonym czasie, tj. do dnia 31 grudnia 2008 r., i które nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego.

Prawo do wcześniejszej emerytury maja więc kobiety urodzone w latach 1949-1953, dlatego że tylko one do dnia 31 grudnia 2008 r. mogły ukończyć wymagany wiek emerytalny, wynoszący dla kobiet 55 lat. Kobiety te mogą ubiegać się o przyznanie wcześniejszej emerytury zgodnie z art. 46 ustawy emerytalnej, na zasadach określonych w art. 29 tej ustawy, jeżeli:

  • kobieta ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę spełniła do dnia 31 grudnia 2008 r. warunki niezbędne do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury pracowniczej, określone w art. 29 ustawy emerytalnej, czyli osiągnęła wymagany (wyżej podany) wiek, oraz posiadała w tym dniu 30 lat stażu ubezpieczeniowego, lub 20 lat stażu ubezpieczeniowego i została uznana przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolną do pracy,
  • nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Pozostałe warunki określone w art. 29 ust. 2 ustawy emerytalnej muszą być spełnione w okresie poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę, tzn. że kobieta ubiegająca się o wcześniejszą emeryturę w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, poprzedzających złożenie wniosku o emeryturę, musi wykazać się 6-miesięcznym zatrudnieniem pracowniczym.

Kobiety urodzone w latach 1949-1953 mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej, jeśli z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia wystąpią najpóźniej w dniu poprzedzającym osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego 60 lat.

Z powyższego wynika, że niestety nie spełnia Pani warunków uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Czy świadectwo pracy może składać się z kilku kartek A4? Czy strony powinny być ponumerowane? Czy każda strona powinna być parafowana przez...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »