Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmuszanie do pracy w soboty

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-09-05

Pracodawca zmusza mnie do pracy w soboty (wszystkie soboty danego miesiąca) do godziny 18. Jak z takiej sytuacji wybrnąć? Jakich argumentów i jakich podstaw prawnych użyć, aby przekonać go, że postępuje niezgodnie z Kodeksem pracy? Dodam, że pracodawca jest obcokrajowcem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 151 ustawy Kodeks pracy „praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) szczególnych potrzeb pracodawcy”.

„Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy”.

Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy nie stanowi, co do zasady, pracy w godzinach nadliczbowych. Z pracą w nadgodzinach łączą ją jednak okoliczności, z uwagi na które może być polecana. Zarówno praca w dniu wolnym, jak i praca w godzinach nadliczbowych może być pracownikom zlecona jedynie z uwagi na:

  • konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególne potrzeby pracodawcy.

 

Wymienione przez ustawodawcę ww. szczególne przesłanki uzasadniające możliwość polecenia pracownikom pracy w tym dniu oznaczają, że w przypadku, gdy w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych ustalono, na jaki z dni tygodnia przypada dzień wolny z tytułu zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w tym dniu (tak samo jak praca w godzinach nadliczbowych), nie może być uprzednio planowana. Konieczność polecenia pracownikom pracy w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy uzasadniona być powinna niedającymi się przewidzieć, na etapie planowania czasu pracy, okolicznościami.

Podsumowując – o tym, czy praca w sobotę będzie zgodna z prawem, czy też nie, decydować będzie to, jakie dni zostały określone jako dni pracy w regulaminie obowiązującym u pracodawcy. Jeśli są to standardowo dni od poniedziałku do piątku –- praca w sobotę może być zlecana tylko w określonych okolicznościach.

Wówczas praca w soboty traktowana powinna być jako praca w godzinach nadliczbowych i powinien Pan za nią otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie (ewentualnie na Pana wniosek dzień wolny).

Słowem – jeśli praca w soboty jest usprawiedliwiona okolicznościami – nie może Pan odmówić. Zawsze jednak, jeśli ma Pan wątpliwości co do tego, może Pan powiadomić PIP o podejrzeniach łamania przepisów prawa przez pracodawcę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »