Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop bezpłatny nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-11-15

Jestem nauczycielką przedszkola z 15-letnim stażem pracy. W latach 2006-2009 i 2010-2013 korzystałam z urlopu wychowawczego. W tym roku szkolnym rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, ale niestety pojawiły się u mnie problemy zdrowotne. Chciałam skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia, ale zabrakło mi 6 miesięcy, aby móc go uzyskać. Nie dam rady pracować jeszcze przez pół roku. Rozważam skorzystanie z bezpłatnego, rocznego urlopu. Czy nie stoi na przeszkodzie fakt, że jestem zatrudniona na 4/5 etatu? Jakie prawa ma nauczyciel będący na takim urlopie? Co będzie z moim stażem? Czy mogłabym w czasie takiego urlopu być wolontariuszem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop bezpłatny nauczyciela

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) – nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

Zatem przepis stanowi, że nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny z ważnych przyczyn, przy czym nie określono ani procedury udzielania takiego urlopu, ani wnioskowania o niego. Zakłada się, że urlopu udziela pracodawca, który oczywiście może nie na niego wyrazić zgody. Urlop ten jest bowiem udzielany przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły.

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy nadal trwa, ale jest zawieszony. Oznacza to tyle, że po zakończeniu urlopu ma Pani prawo powrotu do pracy na poprzednim stanowisku, ale okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy nauczyciela, od którego zależą uprawnienia pracownicze (nie jest uwzględniany w stażu uprawniającym do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej).

W czasie urlopu bezpłatnego może Pani wykonywać inne zajęcia, w tym być wolontariuszem. Nie wpłynie to na Pani prawo do urlopu. Urlop bezpłatny nie jest też zależny od wymiaru etatu. Po prostu wskazuje Pani, jak długo chce na tym urlopie przebywać, i to wszystko.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy można cofnąć urlop?

Pracownik firmy wziął urlop. W dniu urlopu był z dzieckiem u lekarza. Okazało się, że dziecko jest chore i pracownik otrzymał chorobowe na dziecko. Czy powinno...

 

Praca po 12 godzin ? ile mam urlopu?

Praca po 12 godzin ? ile mam urlopu?

Pracowałam pół roku po 8 godzin i drugie pół roku po 12 godz. Przysługuje mi 26 dni urlopu, wykorzystałam już jakieś 14-15 dni. Pracodawca poinformował...

Wejście w nowy wymiar urlopu

Wejście w nowy wymiar urlopu

Jestem zatrudniona w firmie na czas określony do 3 grudnia br. Dnia 2 grudnia miną dwa lata, od kiedy pracuję na podstawie umowy o pracę. Czy wejdę...

Złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia na zwolnieniu lekarskim

Złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia na zwolnieniu lekarskim

Jestem nauczycielem. Mam chory kręgosłup. Czy będąc na zwolnieniu lekarskim do połowy stycznia 2018 r.* mogę złożyć wniosek już 3 stycznia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »