Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy o pracę z uczelnią prywatną

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2018-12-14

Jestem nauczycielem akademickim i mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony z uczelnią prywatną. Wypowiedzenie umowy zostało w oddzielnym piśmie określone następująco: „długość okresu wypowiedzenia obowiązującego Pana wynika z art. 128 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”. Z tego, co wiem, artykuł ten mówi, że umowę można rozwiązać z końcem semestru. Otrzymałem ostatnio propozycję pracy na uczelni państwowej od 1 października br. Czy mogę wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony z uczelnią prywatną jeszcze przed 1 października? Nowy semestr się jeszcze nie zaczął. Nie mogę pracować jednocześnie na dwóch uczelniach, ponieważ każda chce, abym uznał ją za podstawowe miejsce pracy. Wybierając między prywatną a państwową, wolę państwową. Jednakże jeżeli nie uda mi się rozwiązać umowy z uczelnią dotychczasową, ta nowa może zdecydować nie podpisać ze mną umowy.

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Przepis ,o jakim Pan wspomina – art. 128 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ma aktualnie brzmienie: „rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, z tym że rozwiązanie stosunku pracy, za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2.Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę również w przypadku określonym w art. 124 ust. 1 pkt 3”.

 

Pan ma zawarta umowę na czas nieokreślony. Zatem okres jej wypowiedzenia zależny jest do czasu pracy na tej uczelni. Stosownie do kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia udanego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

 

Mając na uwadze powyższe unormowanie, wskazać zatem należy, iż w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu zastosowanie będą miały okresy wypowiedzenia przewidziane w kodeksie pracy, zaś terminy wypowiedzenia nie będą miały w tym wypadku zastosowania (sobota lub ostatni dzień miesiąca kalendarzowego – art. 30 § 21 Kodeksu pracy). Z Prawa o szkolnictwie wyższym wynika, że koniec okresu wypowiedzenia, a tym samym rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem powinno nastąpić z końcem semestru.

 

Oznacza to, że wypowiedzenie złożone byłoby w dniu dzisiejszym (a semestr trwałby do 30.09.2018), a koniec okresu wypowiedzenia, złożonego w tym semestrze przypadałby już po zakończeniu tego semestru, zatem rozwiązanie stosunku pracy nastąpiłoby dopiero z końcem następnego semestru. Zasada powyższa ma zastosowanie zarówno przypadku, gdy wypowiedzenia umowy o pracę dokonuje uczelnia, jak i w przypadku, gdy wypowiedzenia dokonuje sam nauczyciel akademicki.

 

Dla rozwiązania umowy o pracę z uczelnią wyższą istotny jest upływ okresu wypowiedzenia. Jeżeli termin końca okresu wypowiedzenia upływa przed końcem semestru – umowa rozwiązuje się z jego końcem; a jeżeli termin końca okresu wypowiedzenia upływa po zakończeniu semestru w jakim złożone było wypowiedzenie – umowa rozwiązuje się z końcem kolejnego semestru.

 

Może Pan wypowiedzieć umowę z uczelnią prywatną w chwili obecnej. Niestety Pana umowa rozwiąże się dopiero z końcem semestru zimowego 2018/2019. Wyjściem byłoby wypowiedzenie oraz zgoda stron co do szybszego terminu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »