Wypowiedzenie umowy o pracę z uczelnią prywatną

• Autor: Adam Dąbrowski

Jestem nauczycielem akademickim i mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony z uczelnią prywatną. Wypowiedzenie umowy zostało w oddzielnym piśmie określone następująco: „długość okresu wypowiedzenia obowiązującego Pana wynika z art. 128 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”. Z tego, co wiem, artykuł ten mówi, że umowę można rozwiązać z końcem semestru. Otrzymałem ostatnio propozycję pracy na uczelni państwowej od 1 października br. Czy mogę wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony z uczelnią prywatną jeszcze przed 1 października? Nowy semestr się jeszcze nie zaczął. Nie mogę pracować jednocześnie na dwóch uczelniach, ponieważ każda chce, abym uznał ją za podstawowe miejsce pracy. Wybierając między prywatną a państwową, wolę państwową. Jednakże jeżeli nie uda mi się rozwiązać umowy z uczelnią dotychczasową, ta nowa może zdecydować nie podpisać ze mną umowy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wypowiedzenie umowy o pracę z uczelnią prywatną

Wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu 

Przepis ,o jakim Pan wspomina – art. 128 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ma aktualnie brzmienie: „rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, z tym że rozwiązanie stosunku pracy, za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru.

2.Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę również w przypadku określonym w art. 124 ust. 1 pkt 3”.

 

Pan ma zawarta umowę na czas nieokreślony. Zatem okres jej wypowiedzenia zależny jest do czasu pracy na tej uczelni. Stosownie do kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia udanego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę z uczelnią wyższą 

 

Mając na uwadze powyższe unormowanie, wskazać zatem należy, iż w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi akademickiemu zastosowanie będą miały okresy wypowiedzenia przewidziane w kodeksie pracy, zaś terminy wypowiedzenia nie będą miały w tym wypadku zastosowania (sobota lub ostatni dzień miesiąca kalendarzowego – art. 30 § 21 Kodeksu pracy). Z Prawa o szkolnictwie wyższym wynika, że koniec okresu wypowiedzenia, a tym samym rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem powinno nastąpić z końcem semestru.

 

Oznacza to, że wypowiedzenie złożone byłoby w dniu dzisiejszym (a semestr trwałby do 30.09.2018), a koniec okresu wypowiedzenia, złożonego w tym semestrze przypadałby już po zakończeniu tego semestru, zatem rozwiązanie stosunku pracy nastąpiłoby dopiero z końcem następnego semestru. Zasada powyższa ma zastosowanie zarówno przypadku, gdy wypowiedzenia umowy o pracę dokonuje uczelnia, jak i w przypadku, gdy wypowiedzenia dokonuje sam nauczyciel akademicki.

 

Dla rozwiązania umowy o pracę z uczelnią wyższą istotny jest upływ okresu wypowiedzenia. Jeżeli termin końca okresu wypowiedzenia upływa przed końcem semestru – umowa rozwiązuje się z jego końcem; a jeżeli termin końca okresu wypowiedzenia upływa po zakończeniu semestru w jakim złożone było wypowiedzenie – umowa rozwiązuje się z końcem kolejnego semestru.

 

Może Pan wypowiedzieć umowę z uczelnią prywatną w chwili obecnej. Niestety Pana umowa rozwiąże się dopiero z końcem semestru zimowego 2018/2019. Wyjściem byłoby wypowiedzenie oraz zgoda stron co do szybszego terminu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »