Kategoria: Wynagrodzenie

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedź na zmianę warunków pracy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-07-20

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony na stanowisku kierowniczym. Właśnie się dowiedziałam, iż po powrocie z urlopu wypoczynkowego zostanie mi zaproponowane inne stanowisko, niższe ze zmianą warunków płacy. Czy w takim razie mam czas na odpowiedź na nowe warunki, czy muszę je podpisać lub cokolwiek od razu wyrazić na piśmie? Czy mogę oddać sprawę do sądu pracy, jeżeli z podstawą prawną się nie zgodzę? Czy w momencie przyjęcia nowych warunków i skorzystania ze zwolnienia lekarskiego otrzymam wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie według nowych zasad wynagrodzenia? Co tak naprawdę mogę w tej sytuacji zrobić?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Zasadniczo istotne jest, co Pani otrzyma. Może być to:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  1. aneksy do umowy o pracę – tu zmiana umowy jest zależna od Pani zgody, może się Pani na to zgodzić lub nie.
  2. wypowiedzenie zmieniające – tu Pani losy są zależne od Pani decyzji, jeśli nie wyrazi Pani zgody na nowe warunki – umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu, jeśli przyjmie Pani nowe warunki – umowa zmieni się na nową – z przyjętymi warunkami

Ad 1.

Zmiana umowy przez aneks to porozumienie dwóch stron, jeśli obie strony się na nią zgodzą. Wszystkie warunki jak zmiana stanowiska, wynagrodzenia, termin wprowadzenie tej zmiany są ustalane w aneksie. Prawo w to nie ingeruje ani w terminy, ani ustalenia stron, ani powody.

Ad 2.

W świetle art. 42 Kodeksu pracy do wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy stosuje się odpowiednio przepisy o definitywnym wypowiedzeniu umowy o pracę. Wypowiedzenie zmieniające jest dopuszczalne w sytuacjach, w których można wypowiedzieć umowę o pracę – tak więc nie może być ono dokonane w przypadku umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz takiej umowy na czas określony, co do której nie przewidziano możliwości wypowiedzenia.

Zgodnie z konstrukcją przyjętą w art. 42 § 3 Kodeksu pracy jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, to uważa się, że wyraził na nie zgodę. Tak więc brak wyraźnego oświadczenia pracownika o odmowie przyjęcia nowych, mniej korzystnych warunków oznacza, że warunki te zostają przez niego zaakceptowane.

Pracownik, który nie zgadza się na zaproponowane mu warunki pracy i płacy, powinien złożyć oświadczenie o odmowie ich przyjęcia, co spowoduje, że z upływem pełnego okresu wypowiedzenia stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Termin na złożenie takiego oświadczenia przez pracownika zależy od tego, czy pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy zawierało pouczenie w tej sprawie. I tak:

  1. jeżeli pismo pracodawcy o wypowiedzeniu zmieniającym nie będzie zawierało należytego pouczenia o możliwości złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy, to pracownik powinien złożyć takie oświadczenie do końca okresu wypowiedzenia.
  2. jeżeli pismo pracodawcy o wypowiedzeniu zmieniającym będzie zawierało należyte pouczenie o możliwości złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy, to pracownik powinien złożyć takie oświadczenie przed upływem połowy powyżej wskazanego okresu wypowiedzenia

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli chce Pan się odwołać od wypowiedzenia do sądu, należy nie składać oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, lecz wnieść pozew do sądu pracy. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków spowoduje bowiem, że z upływem pełnego okresu wypowiedzenia stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Skutku takiego nie spowoduje natomiast wystąpienie do sądu pracy o uznanie dokonanego wypowiedzenia za bezskuteczne, na podstawie art. 45 Kodeksu pracy (zarzucając np. niedochowanie przewidzianej w art. 42 Kodeksu pracy procedury wypowiedzenia, naruszenie regulacji chroniących przed wypowiedzeniem pewne kategorie pracowników). Skierowanie bowiem sprawy na drogę postępowania sądowego nie oznacza „automatycznie” odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

Jeśli uda się Pani na zwolnienie lekarskie w okresie biegu terminu wypowiedzenia – to Pani zasiłek będzie liczony według obecnych zarobków. Nowe zarobki obowiązywałyby dopiero od końca okresu wypowiedzenia. Czyli z pewnością po 3 miesiącach kalendarzowych – o ile nie odwoła się Pani skutecznie do sądu lub nie odmówi przyjęcia.

Ma Pani dwa wyjścia – albo zgodzić się na nowe warunki aneksem lub zgodą na wypowiedzenie zmieniające, albo nie – i wówczas stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Innej opcji nie ma.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »