Kto - pracownik czy pracodawca - wybiera dzień wolny za pracę w sobotę?

• Autor: Dorota Kriger

Czy pracodawca ma prawo ingerować w to, kiedy jaki dzień wybiorę jako dzień wolny za dodatkową pracę w sobotę? Pracodawca mówi np.: „W poniedziałek nie, w piątek również nie, w środę także nie – pozostaje tylko wtorek lub czwartek. To kiedy pana nie będzie w pracy?”. Czy pracodawca postępuje zgodnie z przepisami Kodeksu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Termin odbioru czasu wolnego

Zacząć należy od tego, jakiego rodzaju była to praca. Czy sobota była normalnym dniem pracy i pozostał Pan „po godzinach”, czy praca w tym dniu nie była planowana i wynikała z konieczności?

Jeśli do czynienia mamy z pierwszą sytuacją, to o terminie odbioru czasu wolnego decyduje albo pracownik (art. 1512 § 1 K.p.), odbierając wolny czas we wskazanym przez siebie terminie w proporcji 1 : 1 za każdą przepracowaną godzinę ponad standardowy czas pracy, albo pracodawca (art. 1512 § 2 K.p.), udzielając czasu wolnego w proporcji 1 : 1,5.

Jeśli zaś praca w sobotę była pracą w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to o terminie odbioru dnia wolnego decydują razem pracownik i pracodawca. Wynika tak z art. 1513 K.p., zgodnie z którym pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Zobacz też: Odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę

Dzień wolny od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym

Na podstawie powyższego przepisu pracownikowi należy udzielić całego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym, bez względu na to, ile godzin pracownik tego dnia przepracował (uwzględniając jednak normę dobową, obowiązującą pracownika). Może się bowiem zdarzyć, że pracownik przepracuje więcej niż 8 godzin w takim dniu (wolnym teoretycznie od pracy) i powstaną, oprócz konieczności oddania dnia wolnego, jeszcze godziny nadliczbowe.

Powyższe oznacza, że pracownik i pracodawca wspólnie muszą uzgodnić termin odbioru dnia wolnego, uwzględniając przy tym zarówno konieczność prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy, jak i potrzeby pracownika. Należy więc dojść do porozumienia, przy czym obie strony mają prawo przedstawić swoje propozycje terminów. Z nich należy wybrać termin dogodny dla obu stron.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »