Likwidacja firmy a ciąża

• Autor: Dorota Kriger

W lipcu tego roku zatrudniłam się w nowej firmie na cały etat, a w sierpniu dowiedziałam się, że jestem w 8 tygodniu ciąży. Od połowy września jestem na zwolnieniu lekarskim i teraz się dowiedziałam, że mój pracodawca likwiduje firmę. Czy przysługuje mi w dalszym ciągu chorobowe i jak teraz będzie naliczane? Kiedy mogę się go spodziewać z ZUS-u?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną pracownicą

Likwidacja firmy to jedna z nielicznych sytuacji, kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z ciężarną pracownicą, również przebywającą na zwolnieniu lekarskim (art. 177 § 4 Kodeksu pracy).

Rozwiązanie umowy o pracę nie oznacza jednak, że pracownica utraci możliwość pobierania zasiłku chorobowego czy zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli ubezpieczona stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie trwania zatrudnienia i po rozwiązaniu umowy o pracę nadal jest niezdolna do pracy, to przysługuje jej zasiłek chorobowy także po zakończeniu stosunku pracy. Ciężarna pracownica ma więc prawo do zasiłku chorobowego (w wysokości 100% podstawy wymiaru) przez łącznie 182 dni.

Zobacz też: Likwidacja firmy a pracownik na zwolnieniu lekarskim

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zgodnie też z art. 30 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267):

 1. „Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:
  1. wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  2. z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.
 3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego”.

Oznacza to, że choć pracownica w dniu porodu nie jest już zatrudniona, to ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wymiarze skróconym o dwa tygodnie w stosunku do wymiaru urlopu określonego w Kodeksie pracy.

Prawo do zasiłku chorobowego

Aby ustalić prawo do zasiłku chorobowego (a później macierzyńskiego) i do jego wypłaty przez oddział ZUS za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, konieczne jest złożenie:

 • zaświadczenia od płatnika składek na druku ZUS Z-3 (w razie wypłaty zasiłku pracownicy) lub ZUS Z-3a (jeżeli zasiłek przysługuje ubezpieczonej innej niż pracownica),
 • zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA,
 • świadectwa pracy,
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży w okresie zatrudnienia, a po porodzie – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • pisemnego oświadczenia ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).
 • § 1 ust. 2, § 12, 14 i 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 65, poz. 742 z późn. zm.).
 • Art. 177 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »