Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Przejście na urlop wychowawczy bez badań okresowych

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-23

Obecnie przebywam na dłuższym L-4 (powyżej 1 miesiąca). Chciałabym bezpośrednio z chorobowego przejść na urlop wychowawczy (mam roczną córeczkę). Złożyłam więc podanie o urlop wychowawczy do kadr. W trakcie urlopu macierzyńskiego skończyły mi się badania okresowe. Pracodawca twierdzi, że nie mogę przejść bezpośrednio na urlop wychowawczy po pierwsze dlatego, że muszę wykonać badania okresowe, a po drugie, że przed urlopem wychowawczym MUSZĘ wykorzystać urlop wypoczynkowy – czy to prawda? Obawiam się, że podczas urlopu pracodawca wręczy mi wypowiedzenie. Co robić?

Izabela Nowacka-Marzeion

Bez obaw może iść Pani na urlop wypoczynkowy. A na badania lekarskie iść Pani nie musi ani przed urlopem wypoczynkowym, ani przed wychowawczym.

Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 2000 r., sygn. akt II UKN 49/00, OSNP 2002, nr 11, poz. 275, „dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy”.

Czemu zaświadczenia czy badania są zbędne? Bo pracownik nie będzie świadczył pracy w okresie urlopu wypoczynkowego, w związku z czym brak jest przesłanki obligującej pracodawcę do uzyskania od niego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Taki pogląd wielokrotnie wyraził SN, wskazując, że nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 pkt 1 i art. 229 § 2 K.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bez posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (por. wyrok SN z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt II PK 214/07, OSNP 2009, nr 15–16, poz. 194; oraz wyrok SN z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II PK 240/10, OSNP 2012, nr 9–10, poz. 113).  

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z kolei na urlopie pracodawca nie może Pani zwolnić.  Od momentu złożenia wniosku o wychowawczy także nie.

Zgodnie z art. 41 „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia„.

A zgodnie z art. 1861 pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Urlop wychowawczy od pierwszego dnia pracy

W trakcie urlopu wychowawczego, na którym przebywała moja żona, został zlikwidowany jej zakład pracy. Następnego dnia po likwidacji żona została przyjęta do innej firmy i ma umowę o pracę. Czy żona może ubiegać się o urlop wychowawczy od pierwszego dnia zatrudnienia, a jeśli nie, to od kiedy?

Czy mogę wycofać wniosek o urlop wychowawczy?

Obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym, po macierzyńskim. Złożyłam także wniosek o wychowawczy po wypoczynkowym. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy mogę w takiej sytuacji po wykorzystaniu wypoczynkowego urlopu dostarczyć pracodawcy L4 i zrezygnować z wychowawczego? Czy w takim wypadku będę miała normalnie płatny ten czas w związku z tym, że będę na L4 do końca rozwiązania?

Okres ochronny po macierzyńskim a wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Żona chce wziąć teraz (po macierzyńskim, L4 i wykorzystaniu części urlopu) urlop wychowawczy na pół roku. Czy po powrocie żony z wychowawczego i obniżeniu jej wymiaru czasu pracy firma nadal nie będzie mogła zwolnić żony przez rok? Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o obniżenie czasu pracy? Czy jeśli jednak żona nie pójdzie na wychowawczy, to fakt, że żona była na L4 i na urlopie, nie wpłynie na utratę prawa do „ochronki” przy obniżonym czasie pracy?

Warunki otrzymania płatnego urlopu wychowawczego

Córka po porodzie podjęła pracę na 1/4 etatu (umowa na 2 lata). Przepracowała 3 miesiące i chciałaby udać się na urlop wychowawczy, bo nie jest w stanie pogodzić macierzyństwa z pracą. Czy córka może już ubiegać się o płatny urlop wychowawczy?

Druga ciąża na wychowawczym a L4

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Wzięłam urlop wychowawczy na 12 miesięcy, który kończy mi się za 2 miesiące. Właśnie dowiedziałam się o kolejnej ciąży. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogę bezpośrednio po wychowawczym złożyć L4? Czy wcześniej muszę wysyłać do pracodawcy powiadomienie o powrocie? Czy nie przedłużając wychowawczego, od razu jest wiadomo, że wracam? Dodam, że praca jest w szkodliwych warunkach i faktycznie od początku ciąży dostaje się tu zwolnienie od lekarza.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »