Przejście na urlop wychowawczy bez badań okresowych

Obecnie przebywam na dłuższym L-4 (powyżej 1 miesiąca). Chciałabym bezpośrednio z chorobowego przejść na urlop wychowawczy (mam roczną córeczkę). Złożyłam więc podanie o urlop wychowawczy do kadr. W trakcie urlopu macierzyńskiego skończyły mi się badania okresowe. Pracodawca twierdzi, że nie mogę przejść bezpośrednio na urlop wychowawczy po pierwsze dlatego, że muszę wykonać badania okresowe, a po drugie, że przed urlopem wychowawczym MUSZĘ wykorzystać urlop wypoczynkowy – czy to prawda? Obawiam się, że podczas urlopu pracodawca wręczy mi wypowiedzenie. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Przejście na urlop wychowawczy bez badań okresowych

Przejście z chorobowego na urlop wychowawczy

Bez obaw może iść Pani na urlop wypoczynkowy. A na badania lekarskie iść Pani nie musi ani przed urlopem wypoczynkowym, ani przed wychowawczym.

Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 2000 r., sygn. akt II UKN 49/00, OSNP 2002, nr 11, poz. 275, „dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy”.

Czemu zaświadczenia czy badania są zbędne? Bo pracownik nie będzie świadczył pracy w okresie urlopu wypoczynkowego, w związku z czym brak jest przesłanki obligującej pracodawcę do uzyskania od niego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Taki pogląd wielokrotnie wyraził SN, wskazując, że nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 pkt 1 i art. 229 § 2 K.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bez posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (por. wyrok SN z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt II PK 214/07, OSNP 2009, nr 15–16, poz. 194; oraz wyrok SN z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II PK 240/10, OSNP 2012, nr 9–10, poz. 113).  

Czy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na urlopie?

Z kolei na urlopie pracodawca nie może Pani zwolnić.  Od momentu złożenia wniosku o wychowawczy także nie.

Zgodnie z art. 41 „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia„.

A zgodnie z art. 1861 pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »