Praca 8,5 godziny zamiast 8

• Autor: Marta Handzlik

Dzisiaj zwrócono mi uwagę, że zamknęłam sklep, w którym pracuję, minutę przed godz. 23. Odpowiedziałam, że według grafika mam pracować do 23, a robię potem jeszcze rozliczenie kasy. Pracuję 8,5 godziny zamiast 8. Nie mamy tego liczone jak za nadgodziny ani nie mamy specjalnej stawki po godz. 22. Co na to prawo pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Praca 8,5 godziny zamiast 8

Czas pracy pracownika – liczony z przygotowaniem się do pracy

Pracodawca może w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych doprecyzować, od jakiego momentu liczy się czas pracy pracownika. Nie może jednak pominąć czasu potrzebnego na przygotowanie się do świadczenia pracy.

Zgodnie z art. 128 ustawy Kodeks pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Przez pozostawanie w dyspozycji pracodawcy rozumieć należy:

  • gotowość pracownika do świadczenia pracy określonego rodzaju,
  • obecność pracownika na wyznaczonym miejscu pracy.

Okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy

Okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy rozpoczyna się więc w chwili, w której pracownik stawi się w miejscu pracy, a kończy się w chwili zakończenia wykonywania zadań przez pracownika (najczęściej w chwili zakończenia dniówki, chyba że pracownik ma zadania zlecone w ramach nadgodzin).

Do czasu pracy zalicza się czas przede wszystkim poświęcony na pracę, dlatego dla celów wyliczenia czasu pracy nie ma znaczenia o której godzinie następuje zamknięcie sklepu skoro dla funkcjonowania danej placówki handlowej konieczne są do wykonania pewne czynności przygotowawcze po zamknięciu.

Praca w godzinach nadliczbowych (8,5 godziny zamiast 8)

Czas poświęcony na te prace wlicza się do czasu pracy. Oznacza to, że skoro sklep jest otwarty do 23, to do tej godziny musi Pani sklep mieć otwarty. Jednak późniejsze rozliczenie kasy także jest wliczane do czasu pracy, co powoduje konieczność wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, a 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w innych godzinach.

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Oznacza to, że za pracę po godzinie 22 nie zawsze będzie przysługiwał dodatek, bowiem pora nocna może obejmować godziny od 23:00-7:00. Jednak już za pracę po godzinie 23 przysługuje Pani dodatek za godziny nadliczbowe w porze nocnej (100%) i dodatek za porę nocną (20%).

Jeśli pracodawca tych dodatków nie wypłaca, w pierwszej kolejności należy powiadomić PIP, a potem skierować sprawę do sądu pracy, aby wyegzekwować wypłatę zaległych dodatków.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »