Podjęcie nowej pracy i szybkie pójście na urlop wychowawczy

• Autor: Dorota Kriger

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim do 31.01.2012 r., gdyż do tego czasu mam umowę, później będę na zasiłku macierzyńskim do końca 24. tygodnia. Kiedy mogę podjąć pracę u następnego pracodawcy, żeby móc pójść na urlop wychowawczy – kolejnego dnia po 24 tygodniach macierzyńskiego czy 2 lutego? Czy muszę u kolejnego pracodawcy pracować 6 miesięcy, by móc pójść na wychowawczy? A jeżeli niebawem podejmę pracę, to stracę zasiłek macierzyński?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Podjęcie nowej pracy i szybkie pójście na urlop wychowawczy

Prawo do urlopu wychowawczego

Wszystko zależy od tego, czy zamierza Pani korzystać tylko z urlopu wychowawczego, czy też podczas tego urlopu chciałaby Pani otrzymywać dodatek do zasiłku rodzinnego.

W celu skorzystania z samego urlopu wychowawczego nie musi Pani pracować bezpośrednio przed urlopem. Zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu pracy „pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia”.

Jeśli jednak podczas urlopu wychowawczego chciałaby Pani pobierać dodatek do zasiłku rodzinnego, to bezpośrednio przed pójściem na ten urlop musi pozostawać Pani w zatrudnieniu przez 6 miesięcy. Prawo do urlopu wychowawczego nie jest bowiem jednoznaczne z prawem do świadczeń przysługujących podczas urlopu wychowawczego. Pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z tego urlopu. Do otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatku niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z tego urlopu

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 2 tej ustawy dodatek nie przysługuje pracownikowi, jeżeli bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy. W sposób dosłowny należy rozumieć tu określenie „bezpośrednio”, oznacza ono bowiem, że pracownik musi być zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy tuż przed pójściem na urlop wychowawczy.


W zależności od celu należy więc albo bezpośrednio po zakończeniu bieżącej umowy zawrzeć kolejną – o ile istnieje taka możliwość (np. otrzyma Pani nową ofertę), albo dopiero po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Decydujący w tym przypadku jest też termin, w którym chce Pani z urlopu wychowawczego skorzystać – proszę pamiętać, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 31 grudnia 2003 r. Nr 230, poz. 2292) „wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu”, a co za tym idzie – udzielenie urlopu wychowawczego będzie możliwe najwcześniej po dwóch tygodniach od nowego zatrudnienia.

Według mnie, podejmując obecnie pracę (np. od 1 lutego), nie powinna Pani stracić zasiłku macierzyńskiego, bo nie jest zabronione podjęcie zatrudnienia w tym czasie, kiedy pobiera Pani zasiłek. Tak przynajmniej jest w przypadku pracownic, które podczas urlopu macierzyńskiego dorabiają. Podejmując pracę podczas macierzyńskiego, powinna jednak Pani świadczyć w tej nowej firmie pracę, bo taki jest cel umowy. ZUS nic nie ma do urlopu wychowawczego, bo nie wypłaca świadczeń w tym czasie. Nie powinno więc być problemu z tym, że w dwa tygodnie po podjęciu zatrudnienia pójdzie Pani na urlop wychowawczy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »