Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zatrudnić pracownika na umowę-zlecenie w dniu ustawowo wolnym od pracy?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-23

Czy mogę zatrudnić pracownika na umowę-zlecenie w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 15 sierpnia? Chodzi o pracę w małym osiedlowym sklepie spożywczym.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) – przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Przepisy prawa cywilnego nie ograniczają możliwości zawarcia umowy-zlecenia tylko do dni uznawanych za dni pracujące w myśl przepisów prawa pracy. Umowę-zlecenie można zawrzeć w każdym czasie, jeśli tylko dwie strony uzgodnią, w jakim dniu ma zostać podpisana.

Jeśli jednak umowa-zlecenie ma zostać podpisana w celu obejścia przepisów prawa pracy i zakazu pracy w dniu wolnym od pracy, to należy liczyć się z tym, że w razie stwierdzenia tego faktu przez odpowiedni organ na pracodawcę zostanie nałożona kara.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Zatrudnienie w warunkach określonych wyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych wyżej.

Przepis ten dotyczy zagadnienia, jakie znaczenie dla określenia charakteru umowy ma jej nazwa. Wynika z niego, że nazwa umowy (np. umowa-zlecenie) nie ma decydującego znaczenia dla oceny, czy jest to umowa-zlecenie. Zawsze należy uznać, że jest to stosunek pracy, jeżeli praca jest wykonywana w warunkach określonych w analizowanym przepisie.

Jak trafnie przyjął SN w wyroku z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 642/98, OSNAPiUS 2000, nr 11, poz. 417, nazwa umowy nie ma znaczenia, jeżeli nawiązany stosunek pracy ma cechy wskazane w art. 22 K.p.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Brak umowy o pracę w formie pisemnej

Mój mąż zajmuje stanowisko kierownicze. Miał podpisaną umowę o pracę na czas określony. Umowa wygasła, a pracodawca nie wręczył mężowi...

 

Przerwa między dwoma umowami o pracę

Przerwa między dwoma umowami o pracę

Właśnie podpisałam czasową umowę o pracę z nowym pracodawcą. Obie strony zakładają wstępnie, że umowa ta zostanie przedłużona. Problem polega...

Zakaz konkurencji w prawie pracy

Jak interpretować zapis w umowie o zakazie konkurencji „nie będzie podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do zatrudnienia na podstawie...

 

Niezłożenie podpisu na umowie, ale świadczenie pracy

Pracownik otrzymał umowę o pracę na czas określony z konkretnymi warunkami co do stanowiska pracy oraz wynagrodzenia. Zapoznał się z umową,...

 

Sumowanie okresów zatrudnienia a umowa na czas nieokreślony

Czy sumują się okresy zatrudnienia? Mam taką sytuację, że u obecnego pracodawcy pracowałem w latach 2007 do 2009. Teraz powróciłem do tego byłego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »