Brak zgody na zwolnienie ze świadczenia pracy podczas wypowiedzenia

Pracownik rozwiązuje umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (3 miesiące), jednak przedkłada także zaświadczenie lekarskie, że nie może pracować na dotychczasowym stanowisku ze względów zdrowotnych. Pracodawca zmienia angaż/umowę na inne stanowisko i kieruje pracownika do lekarza medycyny pracy (wypowiedzenie złożone po długotrwałym zwolnieniu lekarskim). Pracodawca nie chce zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Co się stanie, jeśli pracownik nie podpisze, nie wyrazi zgody na zmianę warunków pracy, a także nie uda się na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy? Czy w takim wypadku należne jest wynagrodzenie za okres wypowiedzenia? Jak powinno wyglądać takie rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Brak zgody na zwolnienie ze świadczenia pracy podczas wypowiedzenia

Orzeczenie lekarskie pracownika

„Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przy czym przez pojęcie »stanowisko pracy«, o którym mowa w art. 229 § 4 K.p., należy rozumieć zarówno określenie rodzaju pracy, jak i miejsca pracy. W skierowaniu pracownika na badania lekarskie podstawowe znaczenie ma określenie czynników zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, a nie nazwa stanowiska pracy” (zob. wyr. SN z 9.03.2011 r., sygn. akt II PK 225/10).

Jeśli u pracownika nie stwierdzono niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej, pracodawca ma możliwość powierzenia mu wykonywania innej pracy – adekwatnej do jego kwalifikacji zawodowych i zgodnej z zaleceniami lekarskimi. Nie wymaga to aneksu. Na okres 3 miesięcy można powierzyć pracownikowi inną pracę zgodną z jego kwalifikacjami. Nic nie musi podpisywać.

Obowiązkowe badania lekarskie

Pracownik musi poddać się badaniom lekarskim. Brak zaświadczenia albo przedstawienie przez pracownika zaświadczenia nieoddającego rzeczywistego obrazu jego zdrowia może być kwalifikowane jako naruszenie obowiązku przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, a co najmniej powinności przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Obowiązek poddania się badaniom lekarskim zawiera przy tym w sobie nie tylko obowiązek stawienia się na badania i obowiązek uzyskania zaświadczenia lekarskiego, ale również obowiązek współdziałania podczas badania i informowania o istotnych kwestiach dotyczących zdrowia pracownika (zob. wyr. SN z 17.05.2017 r., sygn. akt II PK 94/16).

Pracodawca może wysłać pracownika na badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim przez pracownika może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, ponieważ przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich po okresie choroby dłuższym niż 30 dni nakazuje Kodeks pracy. W związku z tym z pracownikiem można rozwiązać umowę o pracę (z jego winy) bez wypowiedzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »