Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia podczas urlopu wychowawczego

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-12-29

Proszę o pomoc w następującej sprawie: czy będąc na urlopie wychowawczym, mogę zgłosić dziecko do ubezpieczenia i objąć je własnym?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym jest jednocześnie osobą ubezpieczoną, za którą odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (pod warunkiem że osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych).

Osoby, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu (w tym też osoby na urlopie wychowawczym spełniające powyższy warunek), mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego poprzez swojego płatnika tych członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za członka najbliższej rodziny uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w rodzinie zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne, traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pracownik nie ma zaś obowiązku zgłoszenia członka rodziny (dziecka) do ukończenia przez niego 6. miesiąca życia.

Jeśli osoba korzystająca z urlopu wychowawczego posiada inny tytuł ubezpieczenia, to powinna zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia z tytułu innego niż urlop wychowawczy.

Zgodnie z powyższym, jeśli Pani podczas przebywania na urlopie wychowawczym nie posiada innych tytułów ubezpieczenia, to oczywiście ma Pani prawo zgłosić dziecko do swojego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna: art. 66 i 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wysokość składek ZUS podczas urlopu wychowawczego

Jestem na urlopie wychowawczym płatnym. Byłam ostatnio w ZUS-ie i powiedziano mi, że moje składki są odprowadzane od niepoprawnej kwoty. Księgowe w mojej firmie...

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Odmowa udzielenia zgody na rezygnację z urlopu wychowawczego

Jestem nauczycielką zatrudnioną na czas nieokreślony w dwóch szkołach. W jednej z nich wróciłam do pracy po macierzyńskim, w drugiej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »