Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia podczas urlopu wychowawczego

• Autor: Dorota Kriger

Proszę o pomoc w następującej sprawie: czy będąc na urlopie wychowawczym, mogę zgłosić dziecko do ubezpieczenia i objąć je własnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia podczas urlopu wychowawczego

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym jest jednocześnie osobą ubezpieczoną, za którą odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (pod warunkiem że osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych).

Osoby, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu (w tym też osoby na urlopie wychowawczym spełniające powyższy warunek), mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego poprzez swojego płatnika tych członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w czasie korzystania pracownika z urlopu wychowawczego

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za członka najbliższej rodziny uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w rodzinie zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne, traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pracownik nie ma zaś obowiązku zgłoszenia członka rodziny (dziecka) do ukończenia przez niego 6. miesiąca życia.

Jeśli osoba korzystająca z urlopu wychowawczego posiada inny tytuł ubezpieczenia, to powinna zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia z tytułu innego niż urlop wychowawczy.

Zgodnie z powyższym, jeśli Pani podczas przebywania na urlopie wychowawczym nie posiada innych tytułów ubezpieczenia, to oczywiście ma Pani prawo zgłosić dziecko do swojego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawa prawna: art. 66 i 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »