Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerwa między dwoma umowami o pracę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-29 • Aktualizacja: 2021-02-27

Właśnie podpisałam czasową umowę o pracę z nowym pracodawcą. Obie strony zakładają wstępnie, że umowa ta zostanie przedłużona. Problem polega na tym, że muszę koniecznie mieć wolne przez 2 tygodnie właśnie w czasie, kiedy wygaśnie moja umowa. Pracodawca zaproponował mi podpisanie nowej umowy po tej mojej przerwie. Ja jednak obawiam się utraty ciągłość pracy i tego konsekwencji. Czy słusznie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Przerwa między dwoma umowami o pracę

Konsekwencje braku umowy o pracę przez okres 2 tygodni

Okres bez umowy nie jest okresem zatrudnienia. Zatem brak umowy o pracę przez okres 2 tygodni może skutkować kilkoma konsekwencjami. Pierwszą z nich jest brak ciągłości pracy przy liczeniu kolejnych umów. Zasadniczo trzecia umowa na czas określony skutkuje dla pracownika przywilejami, jakie daje umowa na czas nieokreślony (w zakresie okresu wypowiedzenia, ochrony).

Zgodnie z przepisami, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca, tj. 30 dni, to zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli przerwa przekroczy 30 dni, to liczenie umów na czas określony zaczyna się od początku.

Zatem Pani to nie dotyczy, bowiem przerwa nie będzie wynosiła więcej niż 30 dni.

Czy przerwa między dwiema umowami o pracę może mieć wpływ na ustalanie podstawy zasiłku chorobowego?

Kolejną konsekwencją jest przerwa w składkach ZUS. Pracodawca wyrejestruje Panią i zarejestruje na nowo po dwóch tygodniach. Okres przerwy będzie okresem nieskładkowym. Skutkuje to także wyliczaniem ewentualnego zasiłku chorobowego. Przerwa między dwiema umowami o pracę, nawet jednodniowa, może mieć istotny wpływ na ustalanie podstawy zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego. Jeżeli dwie umowy o pracę oddziela jedynie dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas zachowana jest ciągłość ubezpieczenia chorobowego. Pozwala to na uwzględnienie w podstawie świadczeń chorobowych wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia absencji chorobowej. Natomiast jeżeli przerwę stanowi dzień powszedni, np. sobota, wówczas podstawę wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego ustala się z uwzględnieniem okresu przypadającego po podpisaniu nowej umowy.

Zatem straciłaby Pani na zasiłku chorobowym, oczywiście na składkach emerytalnych i rentowych także.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »