Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przerwa między dwoma umowami o pracę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-29

Właśnie podpisałam czasową umowę o pracę z nowym pracodawcą. Obie strony zakładają wstępnie, że umowa ta zostanie przedłużona. Problem polega na tym, że muszę koniecznie mieć wolne przez 2 tygodnie właśnie w czasie, kiedy wygaśnie moja umowa. Pracodawca zaproponował mi podpisanie nowej umowy po tej mojej przerwie. Ja jednak obawiam się utraty ciągłość pracy i tego konsekwencji. Czy słusznie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okres bez umowy nie jest okresem zatrudnienia. Zatem brak umowy o pracę przez okres 2 tygodni może skutkować kilkoma konsekwencjami. Pierwszą z nich jest brak ciągłości pracy przy liczeniu kolejnych umów. Zasadniczo trzecia umowa na czas określony skutkuje dla pracownika przywilejami, jakie daje umowa na czas nieokreślony (w zakresie okresu wypowiedzenia, ochrony).

Zgodnie z przepisami, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca, tj. 30 dni, to zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli przerwa przekroczy 30 dni, to liczenie umów na czas określony zaczyna się od początku.

Zatem Pani to nie dotyczy, bowiem przerwa nie będzie wynosiła więcej niż 30 dni.

Kolejną konsekwencją jest przerwa w składkach ZUS. Pracodawca wyrejestruje Panią i zarejestruje na nowo po dwóch tygodniach. Okres przerwy będzie okresem nieskładkowym. Skutkuje to także wyliczaniem ewentualnego zasiłku chorobowego. Przerwa między dwiema umowami o pracę, nawet jednodniowa, może mieć istotny wpływ na ustalanie podstawy zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego. Jeżeli dwie umowy o pracę oddziela jedynie dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas zachowana jest ciągłość ubezpieczenia chorobowego. Pozwala to na uwzględnienie w podstawie świadczeń chorobowych wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia absencji chorobowej. Natomiast jeżeli przerwę stanowi dzień powszedni, np. sobota, wówczas podstawę wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego ustala się z uwzględnieniem okresu przypadającego po podpisaniu nowej umowy.

Zatem straciłaby Pani na zasiłku chorobowym, oczywiście na składkach emerytalnych i rentowych także.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedłużenie umowy o pracę pracownicy w ciąży

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do końca roku 2004. Jeżeli w tym czasie zajdę w ciąże, to czy mój pracodawca ma obowiązek przedłużyć...

Czy umowa o świadczenie usług może być uznana za umowę o pracę?

Znajomy pracował w firmie handlowej. Jego praca polegała na sprzedaży produktów hurtowni. Był na własnej działalności gospodarczej i z firmą miał podpisaną...

Praca „na czarno” – ciąża

Moja przyjaciółka pracowała w firmie X od 2 października 2007 do lipca tego roku. Mimo próśb, żadnej umowy nigdy nie dostała, tzn. umowa była wypisywana co 10...

Umowa-zlecenie a umowa o pracę

Miałem podpisane z pracodawcą dwie umowy na czas określony. Ta druga skończyła się niedawno, a pracodawca – zamiast zaproponować mi umowę na czas...

Czy można zatrudnić pracownika na umowę-zlecenie w dniu ustawowo wolnym od pracy?

Czy mogę zatrudnić pracownika na umowę-zlecenie w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 15 sierpnia? Chodzi o pracę w małym osiedlowym sklepie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »