Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana przydziału czynności na nowy rok szkolny

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-07-19

Kilka dni temu w czasie opiniowania projektu arkusza organizacyjnego dowiedziałam się, że dyrektor chce mi zmienić przydział czynności na nowy rok szkolny. Mam mieć 12 godzin historii, 5 godzin wos-u i 2 godziny w świetlicy, co w sumie daje cały etat. Dodatkowo w projekcie dyrektor wystawił wakat na 8 godzin historii z zamiarem zatrudnienia nowego nauczyciela. Czy może tak postąpić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że wszelkie decyzje dotyczące zatrudnienia w szkole nauczyciela oraz przydziału godzin w ramach pensum podejmuje dyrektor szkoły.

To dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w szkole. Przede wszystkim w pierwszej kolejności zapewnić musi realizację programu nauczania przez wszystkie klasy w szkole. Ponadto dyrektor szkoły jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole pracowników i to on decyduje we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem. Zatem to do kompetencji dyrektora szkoły należy również przydział godzin dla nauczycieli.

W odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania podkreślić należy, że dyrektor powinien – w miarę możliwości organizacyjnych – dążyć do zapewnienia im pełnego wymiaru zajęć, przy czym nie ma obowiązku, aby były to godziny z jednego przedmiotu.

Zasadą jest zatrudnienie nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze czasu pracy, który może być ograniczony tylko za jego zgodą i tylko w przypadku wystąpienia tzw. zmian organizacyjnych w szkole, o których stanowi art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Realizacja zasady pełnego zatrudnienia nauczyciela mianowanego może się odbyć w formie dowolnych godzin, do których nauczyciel posiada kwalifikacje.

Tak więc co do zasady, skoro dyrektor zapewnia Pani pełny etat – nie ma podstaw do tego, aby nie przyjmować przydziału godzin, albo się od niego odwoływać. Dopiero w chwili, gdy nie zapewni Pani pełnego etatu – będzie Pani miała podstawy do odwołania się do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przeniesienie w stan nieczynny po urlopie zdrowotnym

Jestem nauczycielem kontraktowym z 10-letnim stażem. Od maja przebywam na rocznym urlopie zdrowotnym. Jeśli okaże się, że nie ma dla mnie etatu po...

 

Wymagana przerwa między zwolnieniami lekarskimi

Wymagana przerwa między zwolnieniami lekarskimi

Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Od marca przebywam na zwolnieniu lekarskim (uraz kręgosłupa). We wrześniu miałam wrócić do pracy, ale zbieg...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »