Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana przydziału czynności na nowy rok szkolny

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-07-19

Kilka dni temu w czasie opiniowania projektu arkusza organizacyjnego dowiedziałam się, że dyrektor chce mi zmienić przydział czynności na nowy rok szkolny. Mam mieć 12 godzin historii, 5 godzin wos-u i 2 godziny w świetlicy, co w sumie daje cały etat. Dodatkowo w projekcie dyrektor wystawił wakat na 8 godzin historii z zamiarem zatrudnienia nowego nauczyciela. Czy może tak postąpić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że wszelkie decyzje dotyczące zatrudnienia w szkole nauczyciela oraz przydziału godzin w ramach pensum podejmuje dyrektor szkoły.

To dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w szkole. Przede wszystkim w pierwszej kolejności zapewnić musi realizację programu nauczania przez wszystkie klasy w szkole. Ponadto dyrektor szkoły jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole pracowników i to on decyduje we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem. Zatem to do kompetencji dyrektora szkoły należy również przydział godzin dla nauczycieli.

W odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania podkreślić należy, że dyrektor powinien – w miarę możliwości organizacyjnych – dążyć do zapewnienia im pełnego wymiaru zajęć, przy czym nie ma obowiązku, aby były to godziny z jednego przedmiotu.

Zasadą jest zatrudnienie nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze czasu pracy, który może być ograniczony tylko za jego zgodą i tylko w przypadku wystąpienia tzw. zmian organizacyjnych w szkole, o których stanowi art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Realizacja zasady pełnego zatrudnienia nauczyciela mianowanego może się odbyć w formie dowolnych godzin, do których nauczyciel posiada kwalifikacje.

Tak więc co do zasady, skoro dyrektor zapewnia Pani pełny etat – nie ma podstaw do tego, aby nie przyjmować przydziału godzin, albo się od niego odwoływać. Dopiero w chwili, gdy nie zapewni Pani pełnego etatu – będzie Pani miała podstawy do odwołania się do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki