Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-10-13

Pracuję od poniedziałku do piątku (tak zawarte jest w umowie, którą podpisałem). Często pracuję również w sobotę. Przewidziane jest przez pracodawcę odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia finansowego. Wszystkie godziny nadliczbowe nie są płatne i można je odbierać tylko jako wolne. Czy mogę odmówić pracy w sobotę, jeżeli nie otrzymam za nią zapłaty (wolałbym otrzymać wynagrodzenie niż wolne)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę

Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że praca w godzinach nadliczbowych stanowi jeden z obowiązków pracownika. Jest ona wykonywana na polecenie pracodawcy i jest dopuszczalna w razie „szczególnych potrzeb pracodawcy”. Przy tym nieuzasadniona okolicznościami faktycznymi odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może spotkać się z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika w postaci kary porządkowej (upomnienie lub nagana) lub nawet wypowiedzenia umowy o pracę.

Zgodnie z art. 1512 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Udzielenie przez pracodawcę czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 1513 K.p. pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

W zamian za pracę w takim dniu (np. w wolną sobotę) pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi cały dzień wolny od pracy, bez względu na liczbę przepracowanych godzin w tym dniu. A zatem, jeżeli w sobotę, będącą zgodnie z rozkładem czasu pracy dniem wolnym dla pracownika, przepracował on np. 4 godz., pracodawca zobowiązany jest udzielić mu cały, płatny dzień wolny od pracy w innym terminie.

Czy udzielenie pracownikowi dnia wolnego od pracy zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę w sobotę?

Udzielenie pracownikowi dnia wolnego od pracy zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty pracownikowi normalnego wynagrodzenia za faktycznie przepracowane przez pracownika godziny w sobotę.

Podsumowując – za pracę w sobotę pracodawca musi udzielić Panu dnia wolnego, a nie zapłacić wynagrodzenie. Jeśli praca w sobotę jest pracą w nadgodzinach to nie trzeba pracownikowi wypłacać dodatku, tylko można udzielić mu wolnego – na jego wniosek w wymiarze 1:1, a bez jego wniosku w wymiarze 1:1,5 za każdą przepracowaną godzinę.

Słowem – za pracę w sobotę otrzyma Pan cały dzień wolny. Z uwagi na to, że jest to jednocześnie praca w nadgodzinach i pracodawca decyduje, że nie wypłaci wynagrodzenia tylko udzieli wolnego – za każdą godzinę przepracowaną w sobotę ma Pan dodatkowo 1,5 godziny wolnego (oprócz tego jednego dnia).

Przy czym nie może Pan odmówić pracy w sobotę, mimo że nie jest ona dodatkowo płatna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Godziny nadliczbowe w systemie 12/24

Proszę o informację czy w systemie 12/24, godziny pracy w niedziele liczy się jako nadgodziny? Czy są liczone jako 50 czy 100? Czy w takim systemie pracy...

 

Przedawnienie w sprawie godzin nadliczbowych

Pozwałem do Sądu Pracy mojego byłego pracodawcę o wyrównanie należności za przepracowane godziny nadliczbowe. Nie mam swojego prawnika i przed sądem...

 

Jak powinien być wynagradzany lekarz za pełnione dyżury lekarskie?

Jak powinien być wynagradzany lekarz za pełnione dyżury lekarskie?

 

Odbieranie wolnego za dni ponadnormatywnego czasu pracy

Czy zakład pracy może mnie zmusić do odbierania wolnego za dni ponadnormatywnego czasu pracy w okresie rozliczeniowym? Jeśli chciałbym dostać za te dni...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »