Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-10-13

Pracuję od poniedziałku do piątku (tak zawarte jest w umowie, którą podpisałem). Często pracuję również w sobotę. Przewidziane jest przez pracodawcę odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia finansowego. Wszystkie godziny nadliczbowe nie są płatne i można je odbierać tylko jako wolne. Czy mogę odmówić pracy w sobotę, jeżeli nie otrzymam za nią zapłaty (wolałbym otrzymać wynagrodzenie niż wolne)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Odebranie dnia wolnego za pracę w sobotę

Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że praca w godzinach nadliczbowych stanowi jeden z obowiązków pracownika. Jest ona wykonywana na polecenie pracodawcy i jest dopuszczalna w razie „szczególnych potrzeb pracodawcy”. Przy tym nieuzasadniona okolicznościami faktycznymi odmowa pracy w godzinach nadliczbowych może spotkać się z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika w postaci kary porządkowej (upomnienie lub nagana) lub nawet wypowiedzenia umowy o pracę.

Zgodnie z art. 1512 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Udzielenie przez pracodawcę czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 1513 K.p. pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

W zamian za pracę w takim dniu (np. w wolną sobotę) pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownikowi cały dzień wolny od pracy, bez względu na liczbę przepracowanych godzin w tym dniu. A zatem, jeżeli w sobotę, będącą zgodnie z rozkładem czasu pracy dniem wolnym dla pracownika, przepracował on np. 4 godz., pracodawca zobowiązany jest udzielić mu cały, płatny dzień wolny od pracy w innym terminie.

Czy udzielenie pracownikowi dnia wolnego od pracy zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę w sobotę?

Udzielenie pracownikowi dnia wolnego od pracy zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty pracownikowi normalnego wynagrodzenia za faktycznie przepracowane przez pracownika godziny w sobotę.

Podsumowując – za pracę w sobotę pracodawca musi udzielić Panu dnia wolnego, a nie zapłacić wynagrodzenie. Jeśli praca w sobotę jest pracą w nadgodzinach to nie trzeba pracownikowi wypłacać dodatku, tylko można udzielić mu wolnego – na jego wniosek w wymiarze 1:1, a bez jego wniosku w wymiarze 1:1,5 za każdą przepracowaną godzinę.

Słowem – za pracę w sobotę otrzyma Pan cały dzień wolny. Z uwagi na to, że jest to jednocześnie praca w nadgodzinach i pracodawca decyduje, że nie wypłaci wynagrodzenia tylko udzieli wolnego – za każdą godzinę przepracowaną w sobotę ma Pan dodatkowo 1,5 godziny wolnego (oprócz tego jednego dnia).

Przy czym nie może Pan odmówić pracy w sobotę, mimo że nie jest ona dodatkowo płatna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »