Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za przeterminowany towar

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2005-01-17

Pracowałem do niedawna przez półtora roku w hurtowni, w której ponosiłem i do tej pory ponoszę odpowiedzialność materialną. Mój problem polega głównie na tym, że gdy zrobiono inwentaryzację nie wzięto pod uwagę towarów niepełnowartościowych czyli rzeczy przeterminowanych i tych z krótkim terminem ważności. Po inwentaryzacji komisja dała do podpisania pismo w którym była kwota manka, lecz ta kwota wyliczona została z tych towarów niepełnowartościowych. Każdy z pracowników tej hurtowni podpisał i teraz musimy płacić to manko. Czy pracownicy powinni płacić za towar przeterminowany i ten z krótkim terminem, który przecież nie zaginął tylko znajduje się w hurtowni?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik nie może ponosić odpowiedzialności za towar przeterminowany znajdujący się w powierzonej mu hurtowni. Nie sprzedanie tego towaru w terminie, co spowodowało obniżoną jego wartość obciąża w ramach ryzyka prowadzonej działalności – pracodawcę.

W opisanym przypadku do pracodawcy należy wystosować pismo, kwestionujące rzetelność przeprowadzonej inwentaryzacji, z wnioskiem o zweryfikowanie jej wyników.

Kopię pisma wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracodawcę należy zachować na wypadek dochodzenia przez pracodawcę roszczeń sądowych względem pracownika.

Ponadto, wyjaśniam, że pracownik nie musi płacić żadnych należności z tytułu manka. Może to oczywiście zrobić w sposób dobrowolny. Ale pracodawca nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wynagrodzenia za pracę, bez uprzedniej pisemnej zgody pracownika.

Przy czym, trzeba pamiętać, że niedopuszczalne jest oświadczenie pracownika typu: „wyrażam zgodę na potrącanie należności z tytułu powstałego manka w powierzonym mi przez pracodawcę mieniu”. W razie sporu sądowego, sąd pracy takie oświadczenie uzna za nieważne.

Dopuszczalne jest natomiast pisemne wyrażenie zgody przez pracownika na potrącenie konkretnej kwoty z wynagrodzenia za pracę w związku z powstałym w danym momencie mankiem. Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia za pracę może być więc złożona tylko w momencie, gdy doszło do uszczerbku w majątku pracodawcy i pracownik zgadza się na pokrycie tej straty, bez potrzeby rozstrzygania sprawy przez sąd pracy.

Jeśli pracownik nie wyrazi takiej zgody, pracodawca może dochodzić swoich roszczeń tylko na drodze sądowej i dopiero prawomocny wyrok sądu pracy może stanowić podstawę do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Powierzenie dodatkowych obowiązków magazyniera

Pracuję w Zakładzie Energetycznym na etacie elektromechanika precyzyjnego. W zakładzie jest tylko jeden magazynier i w związku z tym "wciśnięto" mi zastępstwo...

 

Uszkodzenie auta przez pracownika

Nie poinformowałem pracodawcy o wgnieceniu samochodu (nie z mojej winy) natychmiast, tylko po 2 dniach. Pracodawca chce nałożyć na mnie karę porządkową....

 

Nagana z datą wsteczną

Nagana z datą wsteczną

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dowiedziałam się, że pracodawca w styczniu zamierza mi wręczyć oświadczenie o ukaraniu karą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »