Odpowiedzialność za przeterminowany towar

• Autor: Adam Dąbrowski

Pracowałem do niedawna przez półtora roku w hurtowni, w której ponosiłem i do tej pory ponoszę odpowiedzialność materialną. Mój problem polega głównie na tym, że gdy zrobiono inwentaryzację nie wzięto pod uwagę towarów niepełnowartościowych czyli rzeczy przeterminowanych i tych z krótkim terminem ważności. Po inwentaryzacji komisja dała do podpisania pismo w którym była kwota manka, lecz ta kwota wyliczona została z tych towarów niepełnowartościowych. Każdy z pracowników tej hurtowni podpisał i teraz musimy płacić to manko. Czy pracownicy powinni płacić za towar przeterminowany i ten z krótkim terminem, który przecież nie zaginął tylko znajduje się w hurtowni?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Odpowiedzialność za przeterminowany towar

Czy pracownik ponosi odpowiedzialność za przeterminowany towar?

Pracownik nie może ponosić odpowiedzialności za towar przeterminowany znajdujący się w powierzonej mu hurtowni. Nie sprzedanie tego towaru w terminie, co spowodowało obniżoną jego wartość obciąża w ramach ryzyka prowadzonej działalności – pracodawcę.

W opisanym przypadku do pracodawcy należy wystosować pismo, kwestionujące rzetelność przeprowadzonej inwentaryzacji, z wnioskiem o zweryfikowanie jej wyników.

Kopię pisma wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracodawcę należy zachować na wypadek dochodzenia przez pracodawcę roszczeń sądowych względem pracownika.

Potrącenia z pensji pracownika z tytułu manka

Ponadto, wyjaśniam, że pracownik nie musi płacić żadnych należności z tytułu manka. Może to oczywiście zrobić w sposób dobrowolny. Ale pracodawca nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wynagrodzenia za pracę, bez uprzedniej pisemnej zgody pracownika.

Przy czym, trzeba pamiętać, że niedopuszczalne jest oświadczenie pracownika typu: „wyrażam zgodę na potrącanie należności z tytułu powstałego manka w powierzonym mi przez pracodawcę mieniu”. W razie sporu sądowego, sąd pracy takie oświadczenie uzna za nieważne.

Dopuszczalne jest natomiast pisemne wyrażenie zgody przez pracownika na potrącenie konkretnej kwoty z wynagrodzenia za pracę w związku z powstałym w danym momencie mankiem. Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia za pracę może być więc złożona tylko w momencie, gdy doszło do uszczerbku w majątku pracodawcy i pracownik zgadza się na pokrycie tej straty, bez potrzeby rozstrzygania sprawy przez sąd pracy.

Jeśli pracownik nie wyrazi takiej zgody, pracodawca może dochodzić swoich roszczeń tylko na drodze sądowej i dopiero prawomocny wyrok sądu pracy może stanowić podstawę do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »