Odmowa pracownika na wyjazd na delegację

• Autor: Marta Handzlik

Mam umowę o pracę na czas określony. Pracodawca chce wysłać mnie na delegację, lecz ja nie chcę wyjechać. Nie mam rodziny, ale nie lubię opuszczać na dłużej swojego domu. Jak powinienem postąpić? Jakie koszty pracodawca musi mi zapłacić? Czy jeśli odmówię wyjazdu na delegację pracodawca może mnie zwolnić dyscyplinarnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Odmowa pracownika na wyjazd na delegację

Pokrycie przez pracodawcę kosztów związanych z podróżą służbową

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Należą do nich przede wszystkim diety, stanowiące ekwiwalent za zwiększone koszty utrzymania poza stałym miejscem pobytu pracownika. Podwładnemu może być przyznany również zwrot kosztów noclegu i należności z tytułu przejazdu na miejsce delegacji.

Warunki wypłacania takich należności pracodawcy prywatni mogą określić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę. Musi być jednak spełniony warunek, że pokryją koszty podróży służbowej pracowników i nie wprowadzą stawki diety niższej niż przewidziana w rozporządzeniu delegacyjnym.

Pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego (w tym wyjazdu na delegację), jeżeli polecenie to będzie naruszało zasady współżycia społecznego. Może to się zdarzyć np. wtedy, kiedy na delegację wysyła się osobę niepełnosprawną, mającą trudności w poruszaniu się.

Czy odmowa wyjazdu na delegację jest naruszeniem obowiązków przez pracownika?

Według art. 100 § 1 Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek pracować sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że odmowa wykonania polecenia służbowego jest naruszeniem obowiązków pracownika. Takie naruszenie obowiązków może się wiązać z nałożeniem na pracownika kary porządkowej (nagany lub upomnienia – art. 108 § 1 Kodeksu pracy), a nawet rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku pracy (art. 52 § 1 Kodeksu pracy).

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego odmowa wykonania polecenia służbowego może powodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności i rozwiązania z nim stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego winy bez potrzeby uprzedniego stosowania kar porządkowych.

Czy pracownik musi wyrazić zgodę na wysłanie go w delegację?

Podsumowując powyższe rozważania – pracodawca ma prawo wysłać Pana w delegację, a Pan nie posiadając dzieci (i nie będąc w ciąży) nie ma prawa odmówić wyjazdu – tylko w przypadku posiadania dzieci albo gdy pracownik jest w ciąży pracodawca bez jego zgody nie może go wysłać w delegację. Jeśli Pan odmówi – pracodawca może Pana zwolnić dyscyplinarnie.

Zasady przyznawania należności z tytułu podróży służbowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży służbowej. Z dniem 1 marca 2013 r. zastąpiło poprzednio obowiązujące dwa oddzielne rozporządzenia – dotyczące podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Rozporządzenie delegacyjne obejmuje pracodawców publicznych, ale jego przepisy stosuje się także do pracodawców prywatnych w takim zakresie, w jakim nie wprowadzili u siebie odrębnych uregulowań konkretnych kwestii (objętych rozporządzeniem).

Za dobę podroży krajowej pracownikowi przysługuje obecnie 30 zł diety. Kwoty diet zagranicznych są różne, w zależności od kraju docelowego. Od diety oblicza się także krajowe ryczałty: na jazdy lokalne (obecnie 6 zł) i noclegowy (45 zł).

Dieta krajowa nie przysługuje:

– gdy delegacja trwa krócej niż 8 godzin,

– za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika,

– w przypadku przejazdu w trakcie delegacji – w dniu wolnym od pracy – do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem,

– gdy pracownik ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »