Pojęcie przepisu szczególnego

• Autor: Adam Dąbrowski

Jak należy rozumieć pojęcie przepis szczególny w rozumieniu art. 5 K.p.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Pojęcie przepisu szczególnego

Czym są przepisy szczególne?

Zgodnie z art. 5 K.p., jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami. Przepis ten odzwierciedla zasadę „lex specialis derogat legi generali” – przepis szczególny uchyla stosowanie przepisu ogólnego.

Aby poprawnie stosować tę zasadę trzeba prawidłowo rozumieć pojęcie przepisu ogólnego i przepisu szczególnego.

Ogólne przepisy rangi ustawowej w dziedzinie prawa pracy

W dziedzinie prawa pracy ogólnym przepisem rangi ustawowej jest Kodeks pracy. Przepisami zaś szczególnymi w stosunku do kodeksu są ustawy regulujące w sposób odmienny stosunek pracy określonej kategorii pracowników.

Na przykład ustawy: Karta Nauczyciela, o urzędnikach państwowych, czy o Państwowej Inspekcji Pracy, w części regulującej odmiennie stosunek pracy są przepisami szczególnymi wobec Kodeksu pracy.

Zależność między kodeksem a tymi ustawami reguluje właśnie art. 5 K.p. Oznacza to, że ustawy szczególne mają w sprawach w nich uregulowanych pierwszeństwo stosowania, natomiast Kodeks pracy stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami szczególnymi.

Ustawa szczególna a przepisy Kodeksu pracy

Należy przy tym pamiętać, że dotyczy to szerszego pojęcia „przepisami szczególnymi”, a nie „ustawą szczególną”, ponieważ ustawa szczególna może przewidywać wydanie przepisów wykonawczych, których stosowanie także ma pierwszeństwo przed przepisami Kodeksu pracy i przepisami wykonawczymi do kodeksu.

Wobec tego, pod pojęciem przepisów szczególnych należy w zakresie jednostkowej problematyki rozumieć ustawę szczególną a także jej przepisy wykonawcze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »